تابعیت و اقامت ایرلند

مقررات تابعیت و شهروندی ایرلند مبتنی بر قوانین جمهوری ایرلند می باشد. در قانون ایرلند اصطلاح تابعیت و ملیت معانی مترادفی دارند. اشخاص ممکن است تابعیت و اقامت در ایرلند را از طریق تولد، خون، ازدواج و تقاضا کسب نمایند که ذیلاً به توضیح آن ها می پردازیم. لازم به توضیح است که قانون تابعیت و اقامت در ایرلند براساس قانون مصوب شماره 200431956 و همچنین براساس قانون اساسی ایرلند استوار است.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی ایرلند چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت ایرلند کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت ایرلند می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تولد فرزند یا ازدواج، مهاجرت از طریق تخصص یا خرید ملک آشنا خواهید شد.

 

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی ایرلند

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت کشور ایرلند می پردازیم:

تابعیت و اقامت در ایرلند

تحصیل تابعیت و شهروندی ایرلند

اکتساب تابعیت و شهروندی ایرلند به یکی از طرق زیر امکان پذیر می باشد:

اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند در ایرلند

هر شخصی که قبل از 31 دسامبر 2004 در ایرلند متولد شود به صورت اتوماتیک تبعه ایلند محسوب خواهد شد مشروط بر اینکه یکی از والدین وی در خاک ایرلند متولد شده و از مأموران دیپلماتیک نباشد (در زمان تولد طفل)

اعمال این قانون (اعمال سیستم خاک) در ایرلند فقط در مورد اشخاص ی صورت خواهد گفت که تا قبل از قانون مصوب سال 2004 در خاک ایلند متولد شده باشند و چنانچه شخصی بعد از اول ژانویه 2005 در خاک ایرلند متولد شود به صورت اتوماتیک بعنوان تبعه ایرلند محسوب نخواهد شد مگر اینکه دارای شرایط ذیل باشد:

 • تبعه ایرلند باشد
 • تبعه بریتانیا باشد؛
 • شخصی که مقیم ایرلند بوده و شرایط تحصیل ایرلند را دارد باشد؛
 • شخصی که بصورت قانونی به مدت 3 تا 4 سال در ایرلند زندگی کرده باشد (زمان تحصیل و پناهندگی شامل این مدت زمان محسوب نمی شود).

  از طریق نسب (اصل خون)

طفلی که از والدین ایرلندی به دنیا می آید بدون توجه به محل تولد وی، ایرلندی محسوب می گردد، فرزندانی که در خارج از ایرلند از والدینی خارج از ایرلند بدنیا آمده اند متولد گردند در صورتی تابعیت و اقامت در ایرلند را دارا خواهد شد که در دفتر ثبت تولد وزارت خارجه، یا سفارت ایرلند در آن کشور (کشور محل تولد طفل) و یا اینکه حوزه امور خارجه در دوبلین ثبت شده باشد.

تابعیتی که از طریق نسب تحصیل می شود ممکن است به صورت غیرقطعی باشد و زمانیکه والیدن طفل تقاضای تابعیت برای فرزندانشان را بکنند در آن صورت تابعیت فرزندان آن ها قطعی می گردد.

تابعیت از طریق فرزندخواندگی ایرلند

مقررات اعطای تابعیت از طرق فرزندخواندگی بستگی به پذیرفتن کامل بچه به فرزند خواندگی چه در ایرلند و چه در کشوری دیگر دارد. براساس قانون ایرلند، به شخصی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اعطاء می گردد. چنانچه طفلی که از طرف اتباع ایرلندی به فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت در ایرلندی به وی داده خواهد شد که قانون تابعیت کشور متبوع آن طفل اجازه فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت در ایرلند به وی داده خواهد شد که قانون تابعیت کشور

اخذ تابعیت از طریق ازدواج در ایرلند

از 17 جولای تا 30 ژوئن 1986 چنانچه زت خارجی با مرد ایرلندی ازدواج می نمود فوراً بعد از ازدواج می توانستند برای تابعیت و اقامت در ایرلند اقدام نماید. اما از اول جولای 1986 به بعد، زن خارجی که با مرد ایرلندی ازدواج می نماید در صورتی می تواند تابعیت و اقامت در ایرلند را کسب نماید که حداقل 3 سال از ازدواج آن ها گذشته باشد. این مقررات در مورد مردان خارجی که با زن ایرلندی ازدواج می نمایند نیز اعمال خواهد شد.

کسب تابعیت و شهروندی ایرلند از طریق تقاضا

اعطای تابعیت و اقامت در ایرلند از طریق تقاضا به اشخاص خارجی، در حیطه ی اختیارات وزیذ دادگستری است و تابعیت و اقامت در ایرلند به افرادی اعطا می شود که دارای رفتار مناسب (اخلاق شایسته)، مقیم یکی از ایالت های ایرلند و همچنین قصد ادامه اقامت در ایرلند را داشته باشند.

بطور کلی تابعیت و اقامت در ایرلند به افرادی که با تبعه ی ایرلند ازدواج کرده اند بعد از 3 سال اقامت در ایرلند و به افراد عادی بعد از 5 سال اقامت در ایرلند داده خواهد شد. برای افرادی که با تبعه ایرلندی ازدواج نکرده اند اقامت آن ها می بایستی از جمهوری ایرلند بوده باشد ولی کسامی که با ایرلندی تبار ازدواج کرده اند حتماً ضروری نیست که در جمهوری ایرلند اقامت داشته باشند و چنانچه در ایرلند شمالی نیز اقامت داشته باشند به عنوان مدت زمان اقامت آن ها محسوب خواهد شد.

مدت زمان پناهندگی بعنوان مدت اقامت محسوب نمی گردد. همچنین کسامی که غیرقانونی وارد ایرلند شده اند مدت اقاما غیرقانونی نیز محسوب نمی شود و کسانی که برای ادامه تحصیل در ایرلند اقامت می نمایند این مدت اقامت آن ها نیز محسوب نمی گردد.

ممکن است افراد زیر از مدت زمان اقامت در ایرلند توسط وزیر دادگستری مستثنی شوند:

 • زن یا شوهر و بچه های آن ها؛
 • پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند؛
 • اطفال بدون تابعیت؛
 • کسانی که در خارج در خدمت دولت ایرلند بوده اند؛
 • افرادی که از طریق نسب تابعیت و اقامت در ایرلند به آن ها اعطا گردیده است.

لغو و ابطال تابعیت ایرلند

مواردی که ممکن است تابعیت توسط وزیر دادگستری ایرلند لغو گردند عبارتند از:

 • در صورتی که گواهی تابعیت براساس حیله و تقلب تحصیل شده باشد؛
 • در صورتی که شخص به مدت بیش از 7 سال در ایرلند اقامت نداشته باشد و سالیانه قصد باقی ماندن به تابعیت و اقامت در ایرلند را از خود نشان نداده باشد؛
 • در صورتی که تبعه ایرلندی تابعیت کشور دیگری بجز از طربق ازدواج تحصیل کرده باشد.

اعطای افتخار تابعیت و شهروندی ایرلند

فصل دوازدهم قانون تابعیت مصوب 1956 ایرلند به رئیس جمهور این کشور اجازه داده است تا براساس پیشنهاد دولت به اشخاصی که خدمات شایسته ای به کشور ایرلند بنمایند را اعطاء نماید. اعطای تابعیت به این گونه افراد شامل فرزندان و افراد تحت تکفل آن ها نیز می شود. کسانی که از این طریق تابعیت و اقامت در ایرلند را کسب می نمایند همانند شهروندان ایرلندی از کلیه حقوق و امتیازات آن کشور برخوردار خواهند شد.

از دست دادن تابعیت و شهروندی ایرلند

براساس قانون تابعیت و اقامت در ایرلند (مصوب 1956) ممکن است تابعیت و اقامت در ایرلند از طریق یکی از موارد زیر از تبعه ایرلندی سلب گردد:

 1. سلب تابعیت از طریق تقاضای شخص برای ترک تابعیت و اقامت در ایرلند؛
 2. لغو یا فسخ اجازه نامه تابعیت.

لازم به توضیح است که شهروندان سابق ایرلند که در ایرلند به دنیا آمده باشند می توانند با تقاضایی از دولت بدون سپری شدن تشریفات؛ مجدداٌ به تابعیت و اقامت در ایرلند درآیند اما شهروندان سابق ایرلند که در آن کشور متولد نشده باشند حتماً باید شرایط تحصیل تابعیت را داشته باشند.

اگر شما هم خواهان تابعیت و اقامت در ایرلند هستید وکلای مجرب ما در موسسه توسعه گران مهر واقع در شیراز که از معتبرترین موسسه مهاجرت کشور می باشد میتوانند شما را یاری دهند و یا به سایت سفارت ایرلند مراجعه کنید. امید است که این مطلب توانسته باشد اطلاعات مفیدی در اختیار شما خواننده گرامی قرار دهد.

مطلب فوق با کوشش همکاران ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی در دفاتر تهران و شیراز جمع آوری شده است، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید. امید است که مطلب فوق توانسته باشد، هر چند مختصر کمکی به اطلاعاتی شما در زمینه تابعیت و اقامت ایرلند کرده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر قوانین جدید مهاجرت می توانید به وب سایت اخذ تابعیت و اقامت ایرلند مراجعه نمایید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط اخذ تابعیت و نحوه مهاجرت از روش های دیگر مثل ثبت شرکت و سرمایه گذاری، مهاجرت تحصیلی و اقامت بعد از تحصیل می توانید با مشاورین موسسه مهاجرت تماس حاصل فرمایید و توسط مشاوره کارشناسان حقوق بین الملل و وکیل مهاجرت با این مسائل آشنا شوید.

در نهایت موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی از بهترین موسسات حقوقی کشور آماده پاسخگوی تلفنی و حضوری شما دوست و هموطن عزیز و کلیه امور مربوط به پذیرش و اخذ ویزا و اقامت با گارانتی و تضمین کامل می باشد.

سوالات متداول در مورد تابعیت و شهروندی ایرلند

1- شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی ایرلند چیست؟

 • تحصیل تابعیت و شهروندی ایرلند
 • اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند در ایرلند
 • تابعیت از طریق فرزند خواندگی ایرلند
 • تابعیت از طریق ازدواج در ایرلند
 • کسب تابعیت و شهروندی از طریق تقاضا در ایرلند

2- اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند درایرلند چگونه می باشد؟

هر شخصی که در ایرلند متولد شود تبعه ایرلندی محسوب می شود مشروط بر اینکه یکی از والدین وی در خاک ایرلند متولد شده و از مأموران دیپلماتیک نباشد(در زمان تولد طفل)

3- اعمال تابعیت ایرلند در مورد سیستم خاک برای چه اشخاصی محسوب می شود؟

 • تبعه ایرلند باشد
 • تبعه بریتانیا باشد
 • شخصی که مقیم ایرلند بوده و شرایط تحصیل ایرلند را دارا باشد
 • شخصی که به صورت قانونی ۳تا ۴ سال در ایرلند زندگی کرده باشد

4- ایا زمان تحصیل در تابعیت خاک ایرلند ارزیابی می شود؟

شخص باید به طور قانونی ۳تا ۴ سال در ایرلند زنگی کرده راشد و زمان تحصیل و پناهندگی شامل این مدت زمان محسوب نمی شود

5- تابعیت از طریق نسبت خون در ایرلند چگونه می باشد؟

طفلی که از والدین ایرلندی به دنیا اید بدون توجه به محل تولد،وی ایرلندی محسوب می گردد.فرزندانی که خارج از ایرلنداز والدینی خارج از ایرلند به دنیا امده اند در صورتی تابعیت و اقامت ایرلند را دارا خواهند شد که در دفتر ثبت تولد و وزارت خارجه یا سفارت ایرلند در ان کشور یا اینکه حوزه امور خارجه در دوبلین ثبت شده باشد.

6- تابعیت از طریق فرزند خواندگی در ایرلند چگونه می باشد؟

مقررات اعطای تابعیت از طریق فرزند خواندگی بستگی به پذیرش کامل بچه به فرزند خواندگی به شخصی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اعطاء می گردد.چنانچه طفلی از طرف اتباع ایرلندی به فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت ایرلندی به وی داده خواهد شد .

7- اخذ تابعیت از طریق ازدواج چگونه می باشد؟

چنانچه زن خارجی با مرد ایرلندی ازدواج می نمود فورا بعد از ازدواج می توانست تابعیت و اقامت ایرلند را دریافت کند اما بعد از گذشت زمان در صورتی می تواند تابعیت و اقامت ایرلند را کسب کند که حداقل ۳سال از ازدواج انها گذشته باشد و این مقررات در مورد مردان خارجی با زن ایرلندی هم به این صورت اعمال می شود

8- چه افرادی از مدت زمان اقامت در ایرلند توسط وزیر دادگستری مستثنی می شوند؟

 • زن یا شوهر و بچه انها
 • پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند
 • اطفال بدون تابعیت
 • کسانی که در خارج خدمت دولت ایرلند بوده اند
 • افرادی که از طریق نسبت تابعیت و اقامت در ایرلند به انها اعطاء گردیده است

9- لغو ابطال تابعیت در ایرلند به چند روش ممکن است؟

 • در صصورتی که گواهی تابعیت بر اساس حیله تقلب تحصیل شده باشد
 • در صورتیکه شخص به مدت بیش از ۷سال در ایرلند اقامت نداشته باشد و سالیانه قصد باقی ماندن به تابعیت و اقامت در ایرلند را خود نشان نداده باشد
 • در صورتی که تبعه ایرلندی تابعیت کشور دیگری بجز از طریق ازدواج تحصیل کرده باشد.

10- از چند طریق تابعیت و اقامت ایرلندی از تبعه ایرلندی سلب می شود؟

 • سلب تابعیت از طریق تقاضای شخص برای ترک تابعیت و اقامت در ایرلند
 • لغو یا فسخ اجازه نامه تابعیت

11- شرایط برای شهروندان سابق ایرلندی برای تابعییت و اقامت به چه صورت می باشد؟

شهروندان سابق ایرلند که در ایرلند به دنیا امده باشند می توانند با تقاضایی از دولت بدون سپری شدن تشریفات مجددا به تابعیت و اقامت در ایرلند درآیند اما شهروندان سابق ایرلند که در ان کشور متولد نشده باشند حتما باید شرایط تحصیل تابعیت را داشته باشند.

سوالات متداول در مورد تابعیت و شهروندی ایرلند

1- شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی ایرلند چیست؟

 • تحصیل تابعیت و شهروندی ایرلند
 • اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند در ایرلند
 • تابعیت از طریق فرزند خواندگی ایرلند
 • تابعیت از طریق ازدواج در ایرلند
 • کسب تابعیت و شهروندی از طریق تقاضا در ایرلند

2- اخذ تابعیت از طریق تولد فرزند درایرلند چگونه می باشد؟

هر شخصی که در ایرلند متولد شود تبعه ایرلندی محسوب می شود مشروط بر اینکه یکی از والدین وی در خاک ایرلند متولد شده و از مأموران دیپلماتیک نباشد(در زمان تولد طفل)

3- اعمال تابعیت ایرلند در مورد سیستم خاک برای چه اشخاصی محسوب می شود؟

 • تبعه ایرلند باشد
 • تبعه بریتانیا باشد
 • شخصی که مقیم ایرلند بوده و شرایط تحصیل ایرلند را دارا باشد
 • شخصی که به صورت قانونی ۳تا ۴ سال در ایرلند زندگی کرده باشد

4- ایا زمان تحصیل در تابعیت خاک ایرلند ارزیابی می شود؟

شخص باید به طور قانونی ۳تا ۴ سال در ایرلند زنگی کرده راشد و زمان تحصیل و پناهندگی شامل این مدت زمان محسوب نمی شود

5- تابعیت از طریق نسبت خون در ایرلند چگونه می باشد؟

طفلی که از والدین ایرلندی به دنیا اید بدون توجه به محل تولد،وی ایرلندی محسوب می گردد.فرزندانی که خارج از ایرلنداز والدینی خارج از ایرلند به دنیا امده اند در صورتی تابعیت و اقامت ایرلند را دارا خواهند شد که در دفتر ثبت تولد و وزارت خارجه یا سفارت ایرلند در ان کشور یا اینکه حوزه امور خارجه در دوبلین ثبت شده باشد.

6- تابعیت از طریق فرزند خواندگی در ایرلند چگونه می باشد؟

مقررات اعطای تابعیت از طریق فرزند خواندگی بستگی به پذیرش کامل بچه به فرزند خواندگی به شخصی که به فرزند خواندگی پذیرفته شده اعطاء می گردد.چنانچه طفلی از طرف اتباع ایرلندی به فرزند خواندگی پذیرفته شده خارجی باشد در صورت تابعیت و اقامت ایرلندی به وی داده خواهد شد .

7- اخذ تابعیت از طریق ازدواج چگونه می باشد؟

چنانچه زن خارجی با مرد ایرلندی ازدواج می نمود فورا بعد از ازدواج می توانست تابعیت و اقامت ایرلند را دریافت کند اما بعد از گذشت زمان در صورتی می تواند تابعیت و اقامت ایرلند را کسب کند که حداقل ۳سال از ازدواج انها گذشته باشد و این مقررات در مورد مردان خارجی با زن ایرلندی هم به این صورت اعمال می شود

8- چه افرادی از مدت زمان اقامت در ایرلند توسط وزیر دادگستری مستثنی می شوند؟

 • زن یا شوهر و بچه انها
 • پناهندگانی که به رسمیت شناخته شده اند
 • اطفال بدون تابعیت
 • کسانی که در خارج خدمت دولت ایرلند بوده اند
 • افرادی که از طریق نسبت تابعیت و اقامت در ایرلند به انها اعطاء گردیده است

9- لغو ابطال تابعیت در ایرلند به چند روش ممکن است؟

 • در صصورتی که گواهی تابعیت بر اساس حیله تقلب تحصیل شده باشد
 • در صورتیکه شخص به مدت بیش از ۷سال در ایرلند اقامت نداشته باشد و سالیانه قصد باقی ماندن به تابعیت و اقامت در ایرلند را خود نشان نداده باشد
 • در صورتی که تبعه ایرلندی تابعیت کشور دیگری بجز از طریق ازدواج تحصیل کرده باشد.

10- از چند طریق تابعیت و اقامت ایرلندی از تبعه ایرلندی سلب می شود؟

 • سلب تابعیت از طریق تقاضای شخص برای ترک تابعیت و اقامت در ایرلند
 • لغو یا فسخ اجازه نامه تابعیت

11- شرایط برای شهروندان سابق ایرلندی برای تابعییت و اقامت به چه صورت می باشد؟

شهروندان سابق ایرلند که در ایرلند به دنیا امده باشند می توانند با تقاضایی از دولت بدون سپری شدن تشریفات مجددا به تابعیت و اقامت در ایرلند درآیند اما شهروندان سابق ایرلند که در ان کشور متولد نشده باشند حتما باید شرایط تحصیل تابعیت را داشته باشند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

2 دیدگاه برای “تابعیت و شهروندی ایرلند

 1. اصفهانی گفت:

  بسیار جامع و‌مفید بود. یک‌سوالی که برای من پیش آمد اینکه اگر اقایی پاسپورت ایرلندی داشته باشه ‌ولی در ایران ازدواج کرده ‌‌بچه های زیر سن قانونی دارد، آیا می تواند برای بچه هایش پاسپورت ایرلندی بگیرد ؟ چگونه و چطور ؟ آیا در این زمینه شما می توانید اقدام‌کنید ؟ در مورد هزینه و مدت زمان هم لطفا راهنمایی کنید

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   سلام روزتون بخیر
   فردی که با پاسپورت ایرلندی با فرد دیگری ازدواج می کند، می تواند برای همسر و فرزندان زیر 18 سال خود برای اخذ اقامت اقدام نماید. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با کارشناسان ما در تماس باشید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *