تابعیت و اقامت در بلژیک

قانون تابعیت و شهروندی بلژیک هم بر اصل خاک و هم بر اصل خون پایه ریزی شده است. به عبارتی دیگر تعیین اینکه یک شخص تبعه بلژیک است یا خیر؟ به هر دو عامل خاک و خون (اصل نسب) ارتباط دارد. در بعضی از شرایط تابعیت فرزندان متولد در خاک بلژیک از والدین خارجی بلژیکی محسوب می شوند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی بلژیک چگونه است ؟ آیا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و شهروندی بلژیک کسب کند زایمان و تولد فرزند کمکی به اقامت و مهاجرت می کند؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و شهروندی بلژیک می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت از طریق تولد فرزند یا ازدواج، مهاجرت از طریق تخصص یا خرید ملک آشنا خواهید شد.

شرایط و راه های اخذ تابعیت و اقامت در بلژیک

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت کشور بلژیک می پردازیم:

تابعیت و اقامت بلژیک

راه های اخذ یا تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک

تولد فرزند در بلژیک

طفلی که در بلژیک از والدین غیر بلژیکی (خارجی) متولد گردد با توجه به شرایط ذیل بلژیکی محسوب می شود:

– چنانچه طفل در زمان تولد تابعیت کشوری را نداشته باشد یعنی بدوت تابعیت باشد.

– شخص که تابعیت خود را قبل از رسیدن به 18 سالگی از دست داده باشد.

– والدین طفل، متولد بلژیک بوده و حداقل 5 سال در مدت ده سال قبل از تولد طفل در بلژیک اقامت داشته باشند.

– چناچه شخص قبل از 18 سالگی به فرزند خواندگی اتباع بلژیکی قبول شده باشد.

– چنانچه والدین اصلی یا پدرخوانده ی طفل، ساکن خارج از بلژیک بوده و برای کسب تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نموده باشند مشروط بر اینکه قبل از اعلام درخواست بلژیک بعنوان محل اقامت آن ها بوده باشد و دولت بلژیک با تقاضای آن ها موافقت کرده باشد اخذ شده به طفل آن ها نیز منتقل خواهد شد.

– فرزندان مهاجرانی که به مدت طولانی ساکن بلژیک بوده باشند می توانند برای اخذ تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نمایند.

– نوه های مهاجران به بلژیک طبیعتاً در موقع تولد بلژیکی هستند.

شرایط کسب تابعیت و اقامت در بلژیک

تابعیت و اقامت در بلژیک را می توان به یکی از طرق ذیل تحصیل نمود:

چنانچه شخصی به مدت 3 سال اقامت قانونی در بلژیک داشته باشد می تواند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نماید.

(لازم به توضیح است که مدت اقامت برای پناهندگان سیاسی و افراد بدون تابعیت دو سال می باشد).

مدت زمان اقامت در خارج از بلژیک می تواند جزء مدت زمان (3 سال) اقامت در بلژیک محسوب شده مشروط بر اینکه شخص متقاضی ثابت نماید که رابطه ی وی با دولت بلژیک قطع نشده است.

– متقاضی باید دارای حداقل هیجده سال یا بالاتر باشد. افراد زیر هیجده سال تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از طریق تابعیت والدین خود کسب می نمایند.

– چنانچه تبعه ی بلژیکی با تبعه ی غیر بلژیکی (خارجی) ازدواج نمایند باید به مدت سه یال بعد از ازدواج در بلژیک اقامت نموده تا بتواند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نماید. این مدت زمان (3 سال) ممکن است با صلاحدید دولت بلژیک به شش ماه تقلیل یابد.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک براساس تقاضای مشخص

یکی دیگر از طرق کسب تابعیت و اقامت در بلژیک تقاضای تابعیت از دولت بلژیک است که شخص می تواند در ست 18 سالگی یا بیشتر با ارائه تقاضانامه از دولت بلژیک درخواست تابعیت نماید مشروط بر اینکه:

متولد بلژیک بوده و محل سکوتا اصلی اش را بلژیک انتخاب کرده باشد.

– هرگاه طفلی از والدین بلژیکی در خارج متولد شده باشد.

– محل اقامت دائمی شخص در مدت زمان حداقل هفت سال بلژیک بوده و از دولت بلژیک نیز اجازه ی سکونت دائم را داشته باشد.

– لازم به ذکر است که تقاضای تابعیت فقط می بایستی در بلژیک و در اداره ثبت مستقر در شهرداری توسط متقاضی امضاء گردد و به درخواست هائی که در خارج بلژیک که توسط سفارت و یا کنسولگری تأیید می گردند ترتیب اثر داده نخواهد شد.

تحصیل تابعیت و شهروندی بلژیک بین سنین 18 تا 22 سالگی

اشخاصی که بین 18 تا 22 سال سن دارند می توانند درخواستی از دولت بلژیک تقاضای کسب تابعیت و اقامت در بلژیک بنمایند مشروط بر اینکه:

– در بلژیک متولد شده باشند.

– چنانچه خارج از بلژیک از والدین بلژیکی به دنیا آمده باشند.

– در خارج از بلژیک از یکی از والدینی که تابعیت و اقامت در بلژیکی را کسب کرده اند به دنیا آمده باشند.

– طفل در خارج از بلژیک به دنیا آمده باشد و قبل از رسیدن به سن 6 سالگی حداقل یکسال در بلژیک اقامت داشته باشد.

تحصیل تابعیت و شهروندی بلژیک از طریق درخواست

کلیه متقاضیان در صورتی می توانند تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب نمایند که دارای شرایط ذیل باشند:

– محل اقامت متقاضی باید در 12 ماه قبل از تقاضا، بلژیک بوده باشد.

– محل اصلی اقامت متقاضی، بین سنین 14-18 سالگی در بلژیک بوده باشد و به مدت حداقل 9 سال در بلژیک اقامت داشته باشد. این مدت زمان (9سال) اقامت در مورد افرادی که والدین آن ها تبعه بلژیک می باشند اعمال نخواهد شد.

تحصیل تابعیت و شهروندی بلژیک از طریق ازدواج

قبل از ژانویه 1985 ازدواج با اتباع بلژیکی باعث کسب تابعیت و اقامت در بلژیک نمی شد ولی از سال 1985 به بعد چنانچه زن خارجی با مرد بلژیک ازدواج نماید وی می تواند برای تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک اقدام نماید.

تحصیل تابعیت و اقامت در بلژیک بوسیله فرزند خواندگی

از اول ژانویه 1988 اطفالی که توسط اتباع بلژیکی به فرزندخواندگی پذیرفته بشوند وضعیت آن ها مانند اطفالی است که در بلژیک متولد شده باشند. (یعنی تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب می نمایند).

ترک تابعیت و شهروندی بلژیک

هرگاه تبعه ی بلژیکی در سن 18 سالگی بصورت ارادی تابعیت کشور دیگری را تحصیل نماید تابعیت و شهروندی بلژیکی وی سلب خواهد شد. همچنین ممکن است تابعیت اتباع بلژیکی به یکی از طرق ذیل سلب گردد:

 • چنانچه تبعه بلژیکی که در خارج از بلژیک بعد از ژانویه 1967 به دنیا آمده باشد و بین سنین 18 تا 28 سالگی اقامتگاه اصلی خود را کشوری بغیر از بلژیک انتخاب کرده باشد تابعیت خود را از دست خواهد داد.
 • تابعیت یک یا چند کشور دیگر را کسب کرده باشد.
 • شخصی که تابعیت و شهروندی بلژیک را تحصیل نموده و در سن 18 تا 28 سالگی تقاضای خود را به دولت بلژیک مبنی بر ابقاء به تابعیت اعلام نکرده باشد.
  (برای اینکه تبعه بلژیکی تابعیت خود را از دست ندهد علاوه بر اینکه وی موظف است که بین سنین 18 تا 28 سالگی تقاضای ابقاء به تابعیت خود را به دولت اعلام نموده ضمناً هر ده سال تابعیت خود را نیز تمدید نماید).
 • چنانچه یکی از والدین افراد زیر 18 سال سرپرستی وی را بر عهده دارد و تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست بدهد آن فرزند نیز تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست خواهد داد مگر اینکه:
 • بچه بدون تابعیت باشد.
 • یا هنوز یکی دیگر از والدین (پدر و مادر) وی به تابعیت و شهروندی بلژیک باقی مانده باشد.
 • چنانچه اتباع بلژیکی زیر 18 سال به فرزندخواندگی بلژیکی پذیرفته شوند در صورتی که بواسطه این فرزندخواندگی تابعیت کشور دیگری را کسب کرده باشند تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را دست خواهند داد. ولی چنانچه یکی از والدین که وی را به فرزندخواندگی پذیرفته اند بلژیکی باشد در این صورت این طفل تابعیت و اقامت در بلژیکی خود را از دست نخواهد داد.
 • چنانچه طفلی که بواسطه نداشتن تابعیت، تابعیت و اقامت در بلژیک را کسب کرده باشد و قبل از 18 سالگی تابعیت کشور دیگری را تحصیل کرده باشد در اینصورت تابعیت خود را از دست خواهد داد.

تابعیت و اقامت در بلژیکی افراد زیر به علت وجود یکی از شرائط ذیل سلب می گردد

– چنانچه فردی از والدین بلژیکی (بلژیکی الاصل نباشد) در بلژیک متولد شده باشد و به تعهداتی که در قانون برای افرادی که والدین غیر بلژیکی دارند پایبند نبوده و قوانین و مقررات را بطور جدی زیر پا بگذارد در این صورت تابعیت و اقامت در بلژیکی وی سلب خواهد شد.

 بازگشت به تابعیت و شهروندی بلژیک

چنانچه تبعه سابق بلژیک تقاضای بازگشت به تابعیت را به دولت اعلام نماید بعد از 12 ماه سکونت در بلژیک مجدداً تابعیت و اقامت در بلژیک را بدست خواهد آورد، مشروط بر این که وفاداری خود را به دولت بلژیک ثابت نموده و همچنین علل برگشت به تابعیت را به دولت اعلام نموده و مورد موافقت قرار گرفته باشد.

وضعیت تابعیت مضاعف در بلژیک

داشتن تابعیت مضاعف به طور کلی در قانون تابعیت و اقامت در بلژیک ممنوع می گردیده و تحت شرایط ذیل اتباع بلژیکی می توانند دارای تابعیت مضاعف گردند که این شرایط عبارتند از:

 • اشخاصی که به عنوان تبعه ی اصلی بلژیک محسوب می گردند و تابعیت کشوری دیگر را کسب نموده باشند چنانچه قانون کشور جدید اجازه داشتن بلژیک را به آن ها داده باشد داشتن تابعیت مضاعف از قانون بلژیک بلامانع است.
 • اطفالی که از والدین بلژیکی در خارج متولد گردند و به سبب تولد در خاک آن کشور تابعیت آنحا را نیز تحصیل نمایند در این صورت تابعیت و اقامت در بلژیکی آن ها نیز پابرجا خواهد بود. مثلاً اطفالی که در آمریکا از والدین بلژیکی متولد می شوند تابعیت آمریکا را نیز بدست خواهند آورد.
 • اطفالی که یکی از والدین آن ها بلژیکی بوده و دیگری خارجی باشد وی هنگام تولد دارای تابعیت مضاعف می گردد.

اگر شما هم خواهان تابعیت و اقامت در بلژیک هستید وکلای مجرب ما در موسسه توسعه گران مهر واقع در شیراز که از معتبرترین موسسه مهاجرت کشور می باشد می توانند شما را یاری دهند و یا به سایت سفارت بلژیک مراجعه کنید. امید است که این مطلب توانسته باشد اطلاعات مفیدی در اختیار شما خواننده گرامی قرار دهد.

مطلب فوق با کوشش همکاران ما در موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز جمع آوری شده است، جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید. امید است که مطلب فوق توانسته باشد، هر چند مختصر کمکی به اطلاعاتی شما در زمینه تابعیت و اقامت در بلژیک کرده باشد.

جهت کسب اطلاعات بیشتر قوانین جدید مهاجرت می توانید به وب سایت اخذ تابعیت و اقامت بلژیک مراجعه نمایید و یا جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه شرایط اخذ تابعیت و نحوه مهاجرت از روش های دیگر مثل ثبت شرکت و سرمایه گذاری، مهاجرت تحصیلی و اقامت بعد از تحصیل می توانید با مشاورین موسسه مهاجرت تماس حاصل فرمایید و توسط مشاوره کارشناسان حقوق بین الملل و وکیل مهاجرت با این مسائل آشنا شوید.

در نهایت موسسه حقوقی توسعه گران مهر از بهترین موسسات حقوقی کشور آماده پاسخگوی تلفنی و حضوری شما دوست و هموطن عزیز و کلیه امور مربوط به پذیرش و اخذ ویزا و اقامت با گارانتی و تضمین کامل می باشد.

مطلب فوق به قلم استاد دکتر حسین آل کجباف تهیه و از طرف انتشارات جنگل منتشر شده است.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

20 دیدگاه برای “تابعیت و شهروندی بلژیک

 1. معصومه معینی گفت:

  با عرض سلام من اقامت و شهروندی بلژیک دارم ایران ازدواج کردم و درخواست ویزا شوهرم دادیم منتظر جواب و سوال من از شما این که ایشون دو پسر زیر سن داره میتونه بیاره و اینکه ایا اون زن سابق به طریق اینها میتونه بیاد ممنونم

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   بله، ویزای همراه به فرزندان زیر 18 سال نیز تعلق می گیرد.

 2. رامتین گفت:

  درود
  سال نو مبارک
  بهترینها را برای شما و عزیزانتون از خداوند خواستارم

  من ، مطلقه، و بیست و دو ساله در بلژیک هستم،
  میخواستم ببینم راهی هست که پدر و مادرم را به اینجا بیارم؟ تک فرزندم و در ضمن اقامت دائم بلژیک دارم متاسفانه هنوز درخواست ملیت نکردم، میشه راهنمایی بفرمایید.
  ممنون

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   با سلام و احترام
   شما می توانید برای پدر و مادر خود از طریق دعوتنامه اقدام نمایید.

 3. عليرضا نصيرى گفت:

  سلام من ٢٢ سالمه و مدرك كارشناسي حسابداري دارم و هنوز خدمت نرفتم ميخواستم بدونم با چه راه هايي ميتونم سريع تر و راحت تر اقامت بلژيك رو بگيرم؟

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   سلام روزتون بخیر
   در صورت داشتن مدرک زبان، بهتر است برای تحصیل کارشناسی ارشد در بلژیک اقدام نمایید.

 4. مازیار مدرسی گفت:

  سلام من 27 دارم کارشناسی ارشد شیمی تجزیه دارم میتوانم برای ارشد مجدد برا بلژیک اقدام کنم ؟؟سپاسگزارم

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   برای تحصیل کارشناسی ارشد در بلژیک، سابقه علمی شما مورد بررسی قرار میگیرد. برای بررسی شرایط خود می توانید با کارشناسان ما در ارتباط باشید.

 5. پرنیان گفت:

  سلام وقت بخیر
  خانمی ۴۴ ساله هستم که قراره با یه آقایی که ایرانی هستن و ۲۰ساله اقامت دائم بلژیک داره ازدواج کنم ولی نگرانی من پسرم هستش یه پسرم ۲۲ ساله دارم میخاستم ببینم قرار باشه من با اون آقا ازدواج کنم پسرم هم میتونه همراه من بیاد باید چکاررر کرد
  سال ۸۹ از همسرم اول جدا شدم پسرم ۲۲ سال داره بخاطر اینکه طلاق گرفتم کارت پایان خدمت گرفته یعنی کارت کفالت هم کارت پایان خدمت داره هم پاسپورت
  لطفااا منوو راهنمایی کنید چون اگه پسرم نتونه بیاد بلژیک پیشم نمیتونم با این آقااا ازدواج کنم لطفاا راهنماییم کنیدد ممنون از لطف شمااا

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   با سلام و عرض ادب
   به علت اینکه فرزند شما بالای سن قانونی است، به ایشان ویزای الحاق تعلق نمی گیرد و باید به عنوان یک فرد مستقل اقدام نماید.

 6. سینا گفت:

  سلام، برادرم متولد بلژیک هست و تا سن 3.5 سالگی اونجا بود و با خانواده برگشتن ایران. الان 25 سالشه و مدرک کارشناسی اش را از دانشگاه سراسری گرفته و برا ادامه تحصیل دوس داره برگرده بلژیک.
  آیا تابعیت بلژیک که متولد اونجا هستو میتونه بگیره؟

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   با سلام و عرض ادب
   برای تحصیل کارشناسی ارشد در بلژیک باید مدارک تحصیلیشان به طور دقیق بررسی شود. لطفا با ما در ارتباط باشید.

 7. zz گفت:

  سلام . اگر بچه در بلژيک بدنیا بیاد ولی ایران بزرگ بشه بعدا میتونه درخواست تابعیت بده? چون در بخش شرایط تابعیت یکی از شرایط تولد در بلژيک رو نوشتین. ممنون

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   سلام، وقت بخیر
   فقط به صرف تولد در بلژیک خیر، اگر یکی از شرایط ذکر شده در مقاله را هم داشته باشند، شانس دریافت تابعیت را دارند.

 8. فاطمه حاجی عرب گفت:

  با سلام من دختری 16 ساله ام قصد ادامه تحصیل در المان دارم لطفا در این زمینه راهنمای کنید.

  1. مشاور تحصیلی و مهاجرت گفت:

   سلام
   می توانید مدارک خود را + ریز نمرات آخرین سال تحصیلی برای ما ارسال کنید تا امکان سنجی های لازم بررسی شده و به شما اطلاع دهیم.

 9. فرامرز صمدپور گفت:

  اینجانب 23ساله با مدرک تخصیلی مهندسی برق قدرت میخواستم بدونم چحوری میتوان اقامت کشور بلژیک را گرفت

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   در صورت حادث شدن ازدواج با تبعه ی هر کشور، اخذ اقامت آن کشور میسر خواهد بود.
   راه های دیگر اخذ اقامت بلژیک عبارتند از : اخذ ویزای کاری، ویزای تحصیلی و اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری.

 10. Farnaz mpgg گفت:

  با سلام
  اگر دوره کارشناسی ارشد را در بلژیک گذرانده باشیم نمیتوانیم بهداز اتمام ان تقاضای ویزای کار نموده و اقامت بگیریم؟؟؟ مانند کشور هایی مثل ایتالیا و آلمان

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   بله می توانید، پس از اتمام تحصیل اجازه پیدا کردن کار خواهید داشت و در صورت پیدا کردن شغل مورد نظر می توانید تقاضای اقامت نمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *