اطلاع از هزینه زندگی در کشورهای مختلف یکی از ملاک های مهم در بحث مهاجرت و اعزام دانشجو می باشد. موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز با همکاری و همت همکاران خود، اطلاع دقیقی از ریز و جزییات دقیق هزینه زندگی در کشورهای مختلف مهیا نموده است.

[rd_line color=”#79b900″]

جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه هزینه زندگی در کشورهای مختلف می توانید بر روی لینک های مربوط به کشورهای زیر کلیک نمایید.

[rd_line color=”#79b900″]

رومانی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#019ee3″ font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]رومانی[/button]

روسیه

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/russia/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]روسیه[/button]

اسپانیا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/spain/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D9%BE%D8%A7%D9%86%DB%8C%D8%A7/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]اسپانیا[/button]

سوئد

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/sweden/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%88%D8%A6%D8%AF/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]سوئد[/button]

سوئیس

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/switzerland/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]سوئیس[/button]

ترکیه

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/turkey/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]ترکیه[/button]

اکراین

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/ukraine/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D9%88%DA%A9%D8%B1%D8%A7%DB%8C%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]اوکراین[/button]

انگلستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/england/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%DA%AF%D9%84%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” position=”ta_center” mt=”15″]انگلستان[/button]

بلاروس

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/belarus/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%A7%D8%B1%D9%88%D8%B3/” position=”ta_center” mt=”15″]بلاروس[/button]

اسلواکی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]اسلواکی[/button]

اسلوونی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]اسلوونی[/button]

ایتالیا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/italy/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%AA%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]ایتالیا[/button]

قزاقستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]قزاقستان[/button]

ژاپن

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]ژاپن[/button]

هندوستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/india/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]هندوستان[/button]

هنگ کنگ

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]هنگ کنگ[/button]

چین

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]چین[/button]

کانادا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/canada/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DA%A9%D8%A7%D9%86%D8%A7%D8%AF%D8%A7/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]کانادا[/button]

قبرس

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/cyprus/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%82%D8%A8%D8%B1%D8%B3/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]قبرس[/button]

برزیل

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/lithuania/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%DB%8C%D8%AA%D9%88%D8%A7%D9%86%DB%8C/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]لیتوانی[/button]

برزیل

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/brazil/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A8%D8%B1%D8%B2%DB%8C%D9%84/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]برزیل[/button]

فرانسه

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]فرانسه[/button]

نیوزلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/new-zealand/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%86%DB%8C%D9%88%D8%B2%D9%84%D9%86%D8%AF/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]نیوزلند[/button]

استرالیا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/australia/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%B1%D8%A7%D9%84%DB%8C%D8%A7/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]استرالیا[/button]

اتریش

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/austria/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D8%AA%D8%B1%DB%8C%D8%B4/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]اتریش[/button]

بلژیک

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/belgium/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%DA%98%DB%8C%DA%A9/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]بلژیک[/button]

بلغارستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/bulgaria/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A8%D9%84%D8%BA%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]بلغارستان[/button]

جمهوری چک

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]چک[/button]

دانمارک

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]دانمارک[/button]

استونی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/estonia/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D9%88%D9%86%DB%8C/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]استونی[/button]

فنلاند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]فنلاند[/button]

آلمان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/germany/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]آلمان[/button]

یونان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/greece/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%DB%8C%D9%88%D9%86%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]یونان[/button]

مجارستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/hungary/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%D8%AC%D8%A7%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]مجارستان[/button]

ایسلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]ایسلند[/button]

ایرلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/ireland/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D9%84%D9%86%D8%AF/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]ایرلند[/button]

آمریکا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/america/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%A2%D9%85%D8%B1%DB%8C%DA%A9%D8%A7/” target=”yes” mt=”15″]آمریکا[/button]

مالتا

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” position=”ta_center” mt=”15″]مالتا[/button]

هلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]هلند[/button]

نروژ

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/norway/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%86%D8%B1%D9%88%DA%98/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]نروژ[/button]

لهستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/poland/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%84%D9%87%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]لهستان[/button]

پرتغال

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”https://www.estahbanaty.org/cost-of-living/portugal/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%BE%D8%B1%D8%AA%D8%BA%D8%A7%D9%84/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]پرتغال[/button]

تایلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/thailand/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF/” target=”yes” mt=”15″]تایلند[/button]

سوئیس

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/switzerland/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]سوئیس[/button]

تایوان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]تایوان[/button]

کره جنوبی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]کره جنوبی[/button]

سنگاپور

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]سنگاپور[/button]

مالزی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/malaysia/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]مالزی[/button]

تایلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/immigration/america/” target=”yes” mt=”15″]تایلند[/button]

سوئیس

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/cost-of-living/switzerland/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%B3%D9%88%D8%A6%DB%8C%D8%B3/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]سوئیس[/button]

تایوان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]تایوان[/button]

کره جنوبی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ position=”ta_center” mt=”15″]کره جنوبی[/button]

مکزیک

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/mexico/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D9%85%DA%A9%D8%B2%DB%8C%DA%A9/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]مکزیک[/button]

اکوادور

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/cost-of-living/ecuador/%D9%87%D8%B2%DB%8C%D9%86%D9%87-%D8%B2%D9%86%D8%AF%DA%AF%DB%8C-%D8%A7%DA%A9%D9%88%D8%A7%D8%AF%D9%88%D8%B1/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”15″]اکوادور[/button]