-->
دانشگاه بیرمنگام سیتی دانشگاه بیرمنگام سیتی

دانشگاه بیرمنگام سیتی

-

Birmingham City University

رنکینگ QS 1001-1200
رتبه در کشور 137
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش50%
دانشگاه سنترال لنکشایر دانشگاه سنترال لنکشایر

دانشگاه سنترال لنکشایر

-

University of Central Lancashire

رنکینگ QS 901-950
رتبه در کشور 129
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش23%
دانشگاه استرلینگ دانشگاه استرلینگ

دانشگاه استرلینگ

-

university of stirling

رنکینگ QS 431
رتبه در کشور 78
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش11%
دانشگاه فیلیپس ماربورگ دانشگاه فیلیپس ماربورگ آلمان

دانشگاه فیلیپس ماربورگ

-

Philips University in Marburg

رنکینگ QS 761 - 770
رتبه در کشور 39
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش10 درصد
دانشگاه روستوک آلمان دانشگاه روستوک آلمان

دانشگاه روستوک آلمان

-

University of Rostock

رنکینگ QS 761 - 770
رتبه در کشور 40
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش61 درصد
دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان دانشگاه دویسبورگ اسن آلمان

دانشگاه دویسبورگ اسن

-

University of Duisburg-Essen

رنکینگ QS 771 - 780
رتبه در کشور 41
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش46 درصد
دانشگاه فنی دورتموند آلمان دانشگاه فنی دورتموند آلمان

دانشگاه فنی دورتموند

-

TU Dortmund University

رنکینگ QS 851 - 900
رتبه در کشور 43
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش59 درصد
دانشگاه زیگن دانشگاه زیگن آلمان

دانشگاه زیگن

-

University of Siegen

رنکینگ QS 1001 - 1200
رتبه در کشور 45
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش50 درصد
دانشگاه صنعتی هامبورگ آلمان دانشگاه صنعتی هامبورگ آلمان

دانشگاه صنعتی هامبورگ

-

Hamburg University of Technology

رنکینگ QS 1401+
رتبه در کشور 47
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش28 درصد
دانشگاه کایزرسلاوترن لاندائو آلمان دانشگاه کایزرسلاوترن لاندائو آلمان

دانشگاه کایزرسلاوترن لاندائو

-

University of Kaiserslautern-Landau

رنکینگ QS 1401+
رتبه در کشور 48
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش39 درصد
دانشگاه صنعتی برگن فرایبورگ آلمان دانشگاه صنعتی برگن فرایبورگ آلمان

دانشگاه صنعتی برگن فرایبورگ آلمان

-

TU Bergakademie Freiberg

رنکینگ QS 1401+
رتبه در کشور 46
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش26 درصد
دانشگاه بیله فلد آلمان دانشگاه بیله فلد آلمان

دانشگاه بیله فلد آلمان

-

Bielefeld University

رنکینگ QS 951 - 1000
رتبه در کشور 44
هزینه ویزا75 یورو
نرخ پذیرش80 درصد
مشاوره اولیه رایگان 09426001036