دانشگاه بربک انگلستان

دانشگاه بربک

-

Birkbeck, University of London

رنکینگ QS 374
رتبه در کشور 88
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش76 %
دانشگاه آکسفورد بروکس

دانشگاه آکسفورد بروکس

-

Oxford Brookes University

رنکینگ QS 413
رتبه در کشور 62
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش50 %
دانشگاه آبردین

دانشگاه آبردین

-

University of Aberdeen

رنکینگ QS 208
رتبه در کشور 44
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش56%
دانشگاه یورک انگلستان

دانشگاه یورک انگلستان

-

University of York

رنکینگ QS 167
رتبه در کشور 36
هزینه ویزا490 پوند
نرخ پذیرش20%
دانشگاه براک

دانشگاه براک

-

Brock University

رنکینگ QS 1200 - 1400
رتبه در کشور 32
هزینه ویزا150 دلار کانادا
نرخ پذیرش70%
دانشگاه جزیره ونکوور

دانشگاه جزیره ونکوور

-

Vancouver Island University

رنکینگ QS 1001- 1200
رتبه در کشور 31
هزینه ویزا150 دلار کانادا
نرخ پذیرش57%
دانشگاه رجاینا

دانشگاه رجاینا

-

University of Regina

رنکینگ QS 1001- 1200
رتبه در کشور 30
هزینه ویزا150 دلار کانادا
نرخ پذیرش91%
موسسه فناوری نیویورک ونکوور

موسسه فناوری نیویورک ونکوور

-

New York Institute of Technology - Vancouver

رنکینگ QS --
رتبه در کشور --
هزینه ویزا150 دلار کانادا
نرخ پذیرش80%
دانشگاه یوهانس کپلر

دانشگاه یوهانس کپلر

-

Johannes Kepler University Linz

رنکینگ QS 446
رتبه در کشور 5
هزینه ویزا150 یورو
نرخ پذیرش56%

دانشگاه صنعتی گرز

-

Graz University of Technology

رنکینگ QS 421
رتبه در کشور 4
هزینه ویزا150 یورو
نرخ پذیرش32%
دانشگاه وین

دانشگاه وین

-

University of Vienna

رنکینگ QS 130
رتبه در کشور 1
هزینه ویزا150 یورو
نرخ پذیرش34%
دانشگاه اینسبروک

دانشگاه اینسبروک

-

University of Innsbruck

رنکینگ QS 362
رتبه در کشور 3
هزینه ویزا150 یورو
نرخ پذیرش27%%
مشاوره رایگان مهاجرت