موسسه مهاجرتی اصطهباناتی خدمات تخصصی زیر را به هموطنان ارائه می‌دهد:

مهاجرت به چین

تحصیل در چین

مهاجرت تحصیلی به چین

تابعیت و شهروندی چین

در صورت نیاز به هر یک از خدمات ما با مشاوران و متخصصان مجموعه تماس بگیرید.

چگونه این مدارس بین المللی در چین انقلابی در آموزش قرن 21 ایجاد می کنند؟

چگونه این مدارس بین المللی در چین انقلابی در آموزش قرن 21 ایجاد می کنند؟

برای موفقیت در دنیای امروز، کودکان نیز همانند بزرگسالان باید در بسیاری از زمینه ها رشد کند. آنها باید بیاموزند که چگونه حرف ب...

ادامه مطلب