دانشگاه آمستردام هلند

دانشگاه آمستردام

-

University of Amsterdam

رنکینگ QS 53
رتبه در کشور 2
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش14%
دانشگاه صنعتی دلفت هلند

دانشگاه دلفت هلند

-

Delft University of Technology

رنکینگ QS 47
رتبه در کشور 1
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش82%
دانشگاه گرونینگن هلند

داشگاه گرونینگن هلند

-

University of Groningen

رنکینگ QS 139
رتبه در کشور 6
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش8%
دانشگاه لیدن هلند

دانشگاه لیدن هلند

-

Leiden University

رنکینگ QS 126
رتبه در کشور 5
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش63%
دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند

دانشگاه صنعتی آیندهوون هلند

-

Eindhoven University of Technology

رنکینگ QS 124
رتبه در کشور 4
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش50%
دانشگاه اوترخت

دانشگاه اوترخت هلند

-

Utrecht University

رنکینگ QS 107
رتبه در کشور 3
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش14%
دانشگاه واخنینگن

دانشگاه واخنینگن هلند

-

Wageningen University and Research Center

رنکینگ QS 151
رتبه در کشور 7
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش55%
دانشگاه اراسموس روتردام

دانشگاه اراسموس روتردام

-

Erasmus University Rotterdam

رنکینگ QS 176
رتبه در کشور 8
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش53%
دانشگاه وریج آمستردام

دانشگاه وریج آمستردام

-

Vrije Universiteit Amsterdam

رنکینگ QS 207
رتبه در کشور 9
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش45%
دانشگاه توئنته هلند

دانشگاه توئنته هلند

-

University of Twente

رنکینگ QS 210
رتبه در کشور 10
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش51%
دانشگاه رادبود هلند

دانشگاه رادبود

-

Radboud University

رنکینگ QS 222
رتبه در کشور 11
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش55%
دانشگاه ماستریخت هلند

دانشگاه ماستریخت

-

Maastricht University

رنکینگ QS 256
رتبه در کشور 12
هزینه ویزا210 یورو
نرخ پذیرش52%