تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلوونی

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلوونی

اسلوونی یکی از قطب های علمی محسوب می شود که همواره مورد توجه بسیاری از افراد برای تحصیل قرار می گیرد. این کشور یکی از پیشرفته ترین کشورها در علوم مختلف مانند مهندسی، هنر و موسیقی و غیره می باشد. در این مقاله به بررسی شرایط تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در اسلوونی می پردازیم و […]

تحصیل داروسازی در اسلوونی

تحصیل داروسازی در اسلوونی

اسلوونی یکی از کشورهای اروپا می باشد که تحصیل در رشته های مختلف را به زبان انگلیسی و با هزینه های مناسب ارائه می دهد و چند دانشگاه معتبر در سطح جهانی دارد. در این مقاله که به کوشش موسسه اصطهباناتی گردآوری شده به بررسی موارد زیر در ارتباط با تحصیل داروسازی در اسلوونی می […]

دانشگاه های پزشکی اسلوونی

دانشگاه های پزشکی اسلوونی

بیماران مجازی یک شبیه سازی کامپیوتری تعاملی از سناریوهای کلینیکی زندگی واقعی برای دانشجویان در حال تحصیل در دانشگاه های پزشکی اسلوونی است. این تکنولوژی آموزش الکترونیکی نسبتا تازه است که از عناصر تعاملی چندرسانه ای و شبیه سازی کار کلینیکی با بیماران استفاده می کند. بنابراین می تواند دانشجویان را به نحوی نوین به […]