موسسه مهاجرتی اصطهباناتی خدمات تخصصی زیر را به هموطنان ارائه می‌دهد:

مهاجرت به آلمان

مهاجرت تحصیلی به آلمان

تحصیل در آلمان

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در آلمان

اخذ شهروندی و تابعیت آلمان

در صورت نیاز به هر یک از خدمات ما با مشاوران و متخصصان مجموعه تماس بگیرید.

سختگیری کمتر آلمان در خصوص مهاجرت کاری در قانون جدید

کشور آلمان با اجرای قوانین جدید و اصلاحات مدرن روند مهاجرتی نیروی کار خارجی به این کشور را تسهیل داده است. در این مقاله به بر...

ادامه مطلب