مهاجرت به آذربایجان + مراحل و شرایط اقامت دائم !

مهاجرت به آذربایجان

مهاجرت به کشور آذربایجان به دلیل فرهنگ غنی و شرایط نسبتا خوب این کشور، با استقبال زیادی مواجه شده است. با این مقاله که توسط تیم مجرب موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی تهیه شده است، همراه باشید تا از قوانین مهاجرت به آذربایجان، شرایط مهاجرت به کشور آذربایجان و اینکه آیا کشور آذربایجان مهاجر می پذیرد؟  مطلع شوید.

 

  فرم مشاوره فوری

  قوانین مهاجرت به آذربایجان

  ایرانی هایی که قصد دارند به جمهوری آذربایجان مهاجرت کنند، در ابتدا لازم است طی سه روز  پس از ورود به این کشور،اقامت خود را در خدمات مهاجرت دولت (State Migration Service ) ثبت کنند و سپس برای اجازه اقامت موقت این کشور درخواست دهند.

   

  شرایط مهاجرت به کشور آذربایجان

  همانطور که گفته شد برای مهاجرت به آذربایجان، پس از ثبت اقامت خود، باید اجازه اقامت موقت درخواست دهید و پس از دوسال در صورت داشتن شرایط لازم، برای اقامت دائم و در نهایت شهروندی اقدام نمایید. در ادامه به توضیح هریک از این مراحل می پردازیم.

   

  1. اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان

  صدور اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان بر عهده ی بخش ” خدمات مهاجرت دولت ” می باشد و بر اساس قانون “On State Fee”، مدت زمان بررسی درخواست  اجازه اقامت دائم و صدور آن  به میزان هزینه دولتی پرداخت شده در مدت مقرر بستگی دارد.

  پس از صدور اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان برای متقاضی، فرد دارنده حق اقامت موقت در جمهوری آذربایجان را از سوی خدمات دولتی مهاجرت، دریافت می کند.

   

  شرایط دریافت اجازه اقامت موقت در جمهوری آذربایجان

  در صورتی که یکی از شرایط زیر را داشته باشید می توانید درخواست اجازه اقامت موقت آذربایجان دهید و اولین قدم را در راستای مهاجرت به آذربایجان بردارید.

  • داشتن رابطه نزدیک با یکی از شهروندان جمهوری آذربایجان
  • سرمایه گذاری حداقل 500000 منات در اقتصاد این کشور
  • داشتن ملکی به ارزش حداقل 100000 منات در جمهوری آذربایجان
  • سپرده گذاری حداقل 100000 منات در بانک های فعال در جمهوری آذربایجان بر اساس قرارداد سپرده مدت دار
  • متخصصان بسیار ماهر و موثر در اقتصاد، صنعت، ارتش، دانش، فرهنگ و ورزش آذربایجان
  • خانواده مهاجرین و افراد دارای اقامت موقت در آذربایجان
  • شرکت در فعالیت های کارآفرینی در جمهوری آذربایجان
  • داشتن سمت ریاست یا معاونت شعبه یا نمایندگی یک شخص حقوقی خارجی در جمهوری آذربایجان.
  • داشتن سمت ریاست یا معاونت شخص حقوقی مستقر در جمهوری آذربایجان که مؤسس یا حداقل یکی از مؤسسین آن یک شخص حقوقی یا حقیقی خارجی باشد.
  • توسط مراجع اجرایی ذیربط از شما دعوت شده باشد
  • سربازان و کارشناسانی که برای خدمت یا کار در اترش جمهوری آذربایجان و سایر واحدهای مسلح تشکیل شده طبق قوانین جمهوری آذربایجان، دعوت شده اند.
  • کارمندان رسمی رسانه های گروهی در جمهوری آذربایجان
  • دریانوردان

  در صورتی که در یکی از دسته های گفته شده قرار می گیرید، شرایط مهاجرت به کشور آذربایجان و همچنین شرایط مهاجرت به باکو را دارید.

  هزینه مهاجرت به باکو

   

  مدارک مورد نیاز جهت درخواست اقامت موقت آذربایجان

  • برای درخواست اجازه اقامت موقت در جمهوری آذربایجان لازم است مدارک زیر را ارائه دهند:
  • فرم درخواست، که نمونه آن توسط کابینه ی وزیران جمهوری آذربایجان تایید شده است.
  • کپی پاسپورت یا مدارک عبور از مرز ( اعتبار پاسپورت شما باید 3 ماه بیش از تاریخ انقضای اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان که برایتان صادر شده است باشد.)
  • کپی برابر با اصل شناسنامه یا مدارک مشابه ( برای افرادی زیر 18 سال که پاسپورت ندارند)
  • مدارک تایید شده که ثابت کند شما تحت یکی از موارد دریافت اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان قرار می گیرید.
  • رضایت نامه محضری از اعضای خانواده یا بستگان نزدیک
  • مدارکی مبنی بر این که متقاضی حامل ویروس های خطرناک مشخص شده توسط مقامات دولتی مربوطه، نیست.
  • درخواست تایید شده از سوی یک مرجع رسمی، شرکت یا سازمانی که از که متخصصان بسیار واجد شرایط در زمینه های اقتصادی، صنعتی، نظامی، علمی، فرهنگی، ورزشی و غیره خارجی برای ورود به جمهوری آذربایجان دعوت می کند.
  • دو قطعه عکس 3.5 در 4.5 سانتی متر
  • مدارک مربوط به محل سکونت در آذربایجان
  • درخواست مالک اصلی ملک (به استثنای مواردی که محل سکونت متعلق به فرد خارجی باشد).
  • کپی مدارک شناسایی مالک اصلی (به استثنای مواردی که محل سکونت متعلق به فرد خارجی باشد).
  • رسید پرداخت هزینه دولتی
  • توجه داشته باشید که رسید پرداخت هزینه دولتی باید در زمان دریافت کارت اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان توسط متقاضی ارائه شود.در صورت عدم پرداخت هزینه دولتی، اجازه اقامت موقت در جمهوری آذربایجان توسط مقامات رسمی مربوطه لغو می شود.
  • کپی پاسپورت و سایر مدارک عبور از مرز، مدارک محل سکونت در آذربایجان و همچنین کپی مدارک شناسایی که متقاضی همراه سایر مدارک خود ارائه می دهد باید به همراه اصل آن تحویل داده شود. پس از بررسی صحت مدارک، اصل مدرک به صاحب آن بازگردانده می شود.

   

  2. اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان

  ایرانی هایی که قصد مهاجرت به آذربایجان را دارند و به مدت حداقل 2 سال پیوسته در جمهوری آذربایجان بر اساس یکی از موارد زیر، اقامت موقت داشته اند، می توانند برای دریافت اجازه اقامت دائم درخواست دهند.

  • داشتن رابطه نزدیک با یکی از شهروندان جمهوری آذربایجان
  • سرمایه گذاری 500000 منات در اقتصاد این کشور
  • داشتن ملکی به ارزش حداقل 100000 منات در جمهوری آذربایجان
  • سپرده گذاری حداقل 100000 منات در بانک های فعال در جمهوری آذربایجان بر اساس قرارداد سپرده مدت دار
  • متخصصان بسیار ماهر و موثر در اقتصاد، صنعت، ارتش، دانش، فرهنگ و ورزش آذربایجان
  • خانواده مهاجرین و افراد دارای اقامت موقت در آذربایجان
  • شرکت در فعالیت های کارآفرینی در جمهوری آذربایجان
  • داشتن سمت ریاست یا معاونت در شعبه یا نمایندگی یک شخص حقوقی خارجی در جمهوری آذربایجان.
  • داشتن سمت ریاست یا معاونت شخص حقوقی مستقر در جمهوری آذربایجان که مؤسس یا حداقل یکی از مؤسسین آن یک شخص حقوقی یا حقیقی خارجی باشد.
  • توسط مراجع اجرایی ذیربط از شما دعوت به عمل آورده شده باشد
  • سربازان و کارشناسانی که برای خدمت یا کار در اترش جمهوری آذربایجان و سایر واحدهای مسلح تشکیل شده طبق قوانین جمهوری آذربایجان دعوت شده اند.
  • کارمندان رسمی رسانه های گروهی در جمهوری آذربایجان
  • دریانوردان

   

  در نظر داشته باشید که مدت اقامت موقت در اذربایجان زمانی پیوسته محسوب می شود که فرد متقاضی در یک دوره  180 روز بیش از 90 روز خارج از قلمرو جمهوری آذربایجان سپری نکرده باشد.

  اعتبار اجازه اقامت دائم 5 سال است و برای درخواست صدور آن  باید حداقل سه ماه پیش از انقضای اقامت موقت در خدمات مهاجرت دولتی ( State Migration Office ) در جمهوری آذربایجان درخواست خود را ثبت کنید. همچنین پس از انقضای این اجازه، می توانید مجدد آن را برای 5 سال تمدید کنید و محدودیتی در تعداد دفعات تمدید وجود ندارد.

  درخواست صدور مجوز اقامت دائم در جمهوری آذربایجان مطابق با میزان هزینه دولتی پرداخت شده طبق قوانین مهاجرت به آذربایجان، رسیدگی و تصمیمات مربوطه توسط اداره مهاجرت دولتی گرفته می شود.

  در فرایند بررسی درخواست اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان، دانش متقاضیان در زمینه حقوق و وظایف تعیین شده آن ها از سوی قانون جمهوری آذربایجان و همچنین زبان بومی توسط یک کمیسیون متشکل از متخصصانی از خدمات مهاجرت دولتی، وزارت دادگستری و وزارت آموزش و پرورش، بررسی می شود. این مورد برای کودکان زیر 18 سال، افرادی که بیش از 65 سال سن دارند یا افراد ناتوان مربوط به گروه 1،  اعمال نمی شود.

   

  مدارک مورد نیاز جهت درخواست اقامت دائم آذربایجان

  برای درخواست اجازه اقامت دائم در جمهوری آذربایجان باید مدارک زیر را ارائه دهند:

  • فرم درخواست، که نمونه آن توسط کابینه ی وزیران جمهوری آذربایجان تایید شده است.
  • کپی پاسپورت یا مدارک عبور از مرز
  • کپی برابر با اصل شناسنامه یا مدارک مشابه ( برای افرادی زیر 18 سال که پاسپورت ندارند)
  • مدارکی مبنی بر این که متقاضی حامل ویروس های خطرناک مشخص شده توسط مقامات دولتی مربوطه، نیست.
  • مدارکی مبنی بر داشتن حداقل توان مالی لازم برای پوشش هزینه های خود و خانواده همراه ( به استثنای زمانی که شهروند آذربایجان یا فردی با مجوز اقامت دائم در آذربایجان رابطه نزدیکی با متقاضی داشته باشد و پوشش هزینه های وی را بر عهده بگیرد.)
  • کپی کارت اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان
  • کپی برابر با اصل مدرکی که نشان دهد، عامل صدور اجازه اقامت موقت جمهوری آذربایجان هنوز پابرجا هست.
  • دو قطعه عکس 3.5 در 4.5 سانتی متر
  • رضایت محضری برای خردسالان بین 14 تا 18 سال
  • مدارک مربوط به محل سکونت متقاضی در آذربایجان (اجاره یا قرارداد اجاره یا سایر اسناد مندرج در قانون جمهوری آذربایجان)
  • درخواست صاحب ملک. (به استثنای مواردی که محل سکونت متعلق به فرد خارجی باشد).
  • کپی مدارک شناسایی صاحب ملک. (به استثنای مواردی که محل سکونت متعلق به فرد خارجی باشد).
  • رسید پرداخت هزینه دولتی

  توجه داشته باشید پرداخت هزینه دولتی باید در زمان دریافت کارت اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان، توسط متقاضی ارائه شود. در صورت عدم پرداخت هزینه دولتی، بر اساس ماده قانون 54.9، اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان توسط مقامات رسمی مربوطه، لغو می گردد.

  • افرادی که حداقل 500000 منات در اقتصاد جمهوری آذربایجان سرمایه گذاری کرده است ملزم به ارائه مدارک مشخص شده در ماده قانون 53.17 ( سندی مبنی بر وجود وجوه لازم برای رفع حداقل نیازهای خارجیان و افراد بدون تابعیت و اعضای خانواده همراهشان) نیستند.
  • کپی پاسپورت و سایر مدارک عبور از مرز، مدارک محل سکونت متقاضی در آذربایجان و همچنین کپی مدارک شناسایی که متقاضی همراه سایر مدارک خود ارائه می دهد، باید به همراه اصل آن تحویل داده شود. پس از بررسی صحت مدارک، اصل مدرک به صاحب آن بازگردانده می شود.

  مهاجرت به آذربایجان

   

  تابعیت جمهوری آذربایجان

  پس از دریافت اقامت دائم آذربایجان در صورت داشتن شرایط زیر می توانید برای اخذ تابعیت کشور جمهوری آذربایجان اقدام کنید:

  • در 5 سال گذشته به طور پیوسته در خاک جمهوری آذربایجان اقامت دائم داشته اید.
  • دارای منبع درآمد قانونی باشید
  • متعهد به قانون اساسی و قوانین جمهوری آذربایجان باشید
  • مدرکی مبنی بر تایید دانش خود در زبان رسمی کشور آذربایجان داشته باشید.

  تحت شرایط گفته شده بدون در نظر گرفتن ریشه، وضعیت اجتماعی، دارایی، نژاد و ملیت، جنسیت، سوابق تحصیلی، زبان، دیدگاه های مذهبی، سیاسی، درخواست تابعیت شما در جمهوری آذربایجان ممکن است پذیرفته شود.

  در نظر داشته باشید، تنها زمانی اقامت شما در جمهوری آذربایجان پیوسته محسوب می شود که بیش از 3 ماه در خارج از این کشور سپری نکرده باشید.

   

  کار در جمهوری آذربایجان

  هر فرد خارجی دارای صلاحیت قانونی بالای 18 سال سن، پس از دریافت مجوز کار از طریق اشخاص حقوقی و کارفرمای خود، می تواند در جمهوری مشغول به کار شود. البته مشاغل زیر مستثنی از دریافت مجوز کار در جمهوری آذربایجان هستند:

   فرم مشاوره فوری

   • کسانی که دارای مجوز اقامت دائم در خاک جمهوری آذربایجان هستند.
   • کسانی که در قلمرو جمهوری آذربایجان فعالیت های کارآفرینی می کنند.
   • -کارمندان سازمان های بین المللی؛
   • از هنرمندان، مربیان و ورزشکاران دعوت شده به کار در باشگاه های ورزشی و ثبت شده در دستگاه اجرایی مربوطه
   • مدیران و معاونان شرکت های تاسیس شده در جمهوری آذربایجان که حداقل یک از موسسین آن فردی خارجی باشد.
   • افرادی که با شهروندا جمهوری آذربایجان ازدواج کرده اند و در جمهوری آذربایجان ازدواجشان ثبت شده

   درخواست صدور مجوز کار در مدت 20 روز بررسی می شود و اعتبار آن یک سال است و مجددا تا یک سال قابل تمدید می باشد.

    

   هزینه دولتی صدور اجازه کار به شرح زیر است:

   • مجوز کار برای سه ماه: 350 منات
   • مجوز کار تا 6 ماه: 600 منات
   • مجوز کار تا 1 سال: 1000 منات

    

   تجربه زندگی در باکو

   شهر باکو پایتخت آذربایجان و بزرگترین شهر این کشور است که به عنوان شهر بادها شناخته می شود. بر اساس تجربه مهاجران به این شهر،  باکو قلب فرهنگی، صنعتی و علمی آذربایجان و مقصد اصلی مهاجرانی است که به دنبال فرصت های حرفه ای هستند. باکو ترکیبی از فرهنگ آسیایی و اروپایی است و بیشترین تاثیر را از فرهنگ ترکی و روسی گرفته است.

   در آنجا کم و بیش مدارس بین المللی خوبی تاسیس شده است و TISA  ( مدرسه بین المللی آذربایجان) بهترین مدرسه در این شهر محسوب می شود. اگرچه در این شهر مهاجران کمی حضور دارند، اما به خوبی مدیریت می شوند. بیشترین گروه مهاجران در باکو، انگلیسی ها هستند و بعد از آن ایتالیایی ها گروهی نسبتا بزرگی در آنجا محسوب می شود. در نهایت می توان گفت تجربه زندگی در باکو با توجه به سلیقه و نیاز هر فرد متفاوت است.

   شرایط مهاجرت به کشور آذربایجان

    

   هزینه مهاجرت به آذربایجان

   اگر به دنبال تعیین هزینه مهاجرت به آذربایجان و هزینه مهاجرت به باکو هستید، باید میزان هزینه های دولتی برای صدور مجوز اقامت و تمدید آن را در نظر بگیرید که به شرح زیر تعیین شده است:

   1.      صدور نتیجه اقامت موقت افراد بزرگسال در جمهوری آذربایجان
   در صورت صدور ظرف یک هفته کاری
   تا 30 روز 50 منات
   تا 60 روز 100 منات
   در صورت صدور ظرف  3 هفته کاری
   تا 30 روز 30 منات
   تا 60 روز 60     منات
   2.      صدور نتیجه اقامت موقت خردسالان در جمهوری آذربایجان
   در صورت صدور ظرف یک هفته کاری
   تا 30 روز 30 منات
   تا 60 روز 60 منات
   در صورت صدور ظرف  3 هفته کاری
   تا 30 روز 15منات
   تا 60 روز 30 منات
   3.      صدور مجوز اقامت موقت بزرگسالان در جمهوری آذربایجان و تمدید آن
   در صورت صدور ظرف 15 روز کاری
   تا 3 ماه 40 منات
   تا 6 ماه 80 منات
   تا یک سال 160 منات
   تا یک سال و 6 ماه 240 منات
   تا دو سال 320 منات
   تا دوسال و 6 ماه 400 منات
   تا سه سال 480 منات
   در صورت صدور یا تمدید ظرف 20 روز کاری
   تا 3 ماه 30 منات
   تا 6 ماه 60 منات
   تا یک سال 120 منات
   تا یک سال و 6 ماه 180 منات
   تا دو سال 240 منات
   تا دو سال و 6 ماه 300 منات
   تا سه سال 360 منات
   4.      صدور مجوز اقامت موقت برای خردسالان خارجی در جمهوری آذربایجان و تمدید آن
   در صورت صدور ظرف 15 روز کاری
   تا 3 ماه 25 منات
   تا 6 ماه 50 منات
   تا یک سال 100 منات
   تا یک سال و 6 ماه 150 منات
   تا دو سال 200 منات
   تا دو سال و 6 ماه 250 منات
   تا سه سال 300 منات
   در صورت صدور یا تمدید ظرف 20 روز کاری
   تا 30 روز 15 منات
   تا 60 روز 30 منات
   تا یک سال 60 منات
   تا یک سال و 6 ماه 90 منات
   تا دو سال 120 منات
   تا دو سال و 6 ماه 150 منات
   تا سه سال 180 منات
   5.      صدور و تمدید اجازه اقامت موقت برای افراد خارجی بزرگسال جهت تحصیل تمام وقت در موسسات تخصصی در جمهوری آذربایجان
   در صورت صدور و تمدید ظرف 15 روز کاری
   تا یک سال 60 منات
   تا دو سال ( در صورتی که دوره اقامت موقت افزایش یابد)
   در صورت صدور و تمدید ظرف 20 روز کاری
   تا یک سال 40 منات
   تا دو سال ( در صورتی که دوره اقامت موقت افزایش یابد) 80 منات
   6.      جهت صدور و تمدید کارت اجازه اقامت دائم در جمهوری آذربایجان برای افراد بزرگسال خارجی
   در صورت صدور و تمدید ظرف 35 روز کاری 450 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 40 روز کاری 400 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 50 روز کاری 350 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 60 روز کاری 300 منات
   7.      جهت صدور و تمدید کارت اجازه اقامت دائم در جمهوری آذربایجان برای افراد خردسال خارجی
   در صورت صدور و تمدید ظرف 35 روز کاری 300 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 40 روز کاری 250 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 50 روز کاری 200 منات
   در صورت صدور و تمدید ظرف 60 روز کاری 150  منات
   8.      جهت صدور مجدد  کارت اجازه اقامت موقت یا دائم یا تصمیم بر تمدید اجازه اقامت موقت در جمهوری آذربایجان برای افراد خارجی
   10 منات
   9.      صدور و تمدید اجازه کار برای افراد خارجی، در صورت داشتن شغل با حقوق در جمهوری آذربایجان
   در صورت تمدید این دوره  ظرف 10 روز کاری
   تا 3 ماه 700 منات
   تا 6 ماه 900 منات
   تا یک سال 1400 منات
   در صورت تمدید این دوره  ظرف 15 روز کاری
   تا 3 ماه 500 منات
   تا 6 ماه 700 منات
   تا یک سال 1200 منات
   در صورت تمدید این دوره  ظرف 20 روز کاری
   تا 3 ماه 350 منات
   تا 6 ماه 600 منات
   تا یک سال 1000 منات
   10.   برای درخواست کسب، اعاده و لغو تابعیت جمهوری آذربایجان
   200 منات
   11.   برای صدور کارت پناهندگی با مدارک سفر برای فردی که در جمهوری آذربایجان وضعیت پناهندگی دارد
   10 منات

   راههای مهاجرت به باکو

   برای محاسبه ی هزینه مهاجرت به آذربایجان و هزینه مهاجرت به باکو لازم است که این هزینه ها را در کنار سایر مخارج خود، در نظر بگیرید.

    

   سخن آخر

   اگرچه مزایا و معایب مهاجرت به آذربایجان، همانند سایر کشور ها متعدد است، اما با توجه به فرهنگ غنی این کشور،  می توان گفت مزایای بیشتری دارد از جمله آب و هوای مطلوب، شباهت فرهنگی به ایران و موقعیت جغرافیایی عالی. از راههای مهاجرت به باکو، پایتخت جمهوری آذربایجان، می توان به مهاجرت کاری و تحصیلی اشاره کرد. اما آنچه که باید در نظر بگیرید این است که پس از ورود به آذربایجان باید به دنبال اجازه اقامت موقت و پس از آن اقامت دائم، باشید. در صورتی که به اطلاعات بیشتری در رابطه با مهاجرت به آذربایجان و راه های مهاجرت به باکو، نیاز دارید، با متخصصین ما در موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی در تماس باشید.

    

   سوالات متداول 

    

   1. شرایط مهاجرت به باکو چیست؟ برای مهاجرت به باکو لازم است که در ابتدا اجازه اقامت موقت و سپس اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان را دریافت کنید.
   1. هزینه درخواست اجازه اقامت موقت آذربایجان چقدر است؟ هزینه صدور و تمدید اجازه اقامت موقت آذربایجان بسته به مدت اعتبار و نوع اجاره بین 60 تا 480 منات می باشد.
   1. آیا ایرانی ها برای ورود به آذربایجان به ویزا احتیاج دارند؟ خیر در حال حاضر ایرانی ها برای ورود به آذربایجان به نیاز به دریافت ویزا پیش از سفر به این کشور ندارند.
   1. آیا از طریق سرمایه گذاری امکان مهاجرت به آذربایجان وجود دارد؟ بله شما می توانید از طریق سرمایه گذاری در آذربایجان اقامت موقت و سپس دائم در این کشور دریافت کنید.
   1. برای مهاجرت از طریق سرمایه گذاری به چه میزان سرمایه احتیاج است؟ برای مهاجرت به آذربایجان از طریق سرمایه گذاری نیاز به سرمایه گذاری حداقل 500000 منات در اقتصاد این کشور دارید.
   1. آیا در صورت مهاجرت به آذربایجان امکان به همراه بردن خانواده وجود دارد؟ بله در صورت دریافت اجازه اقامت دائم جمهوری آذربایجان می توانید خانواده خود را نیز به همراه ببرید.
   1. هزینه درخواست صدور مجوز اقامت دائم در جمهوری آذربایجان چقدر است؟ هزینه درخواست صدور مجوز اقامت دائم در جمهوری آذربایجان بسته به مدت اعتبار آن بین 300 تا 450 منات است.
   1. آیا امکان تمدید اقامت دائم در آذربایجان وجود دارد؟ بله پس از انقضای اجازه اقامت دائم آذربایجان می توانید آن را تا 5 سال تمدید کنید.
   1. اعتبار اجازه اقامت موقت آذربایجان چند ساله است؟ اجازه اقامت موقت در آذربایجان بسته به نوع آن نهایتا 3 ساله می باشد.
   1. اعتبار اجازه اقامت دائم آذربایجان چند سال است؟ اعتبار اجازه اقامت دائم آذربایجان 5 سال است.

    

    

   5/5 - (1 امتیاز)

    فرم مشاوره فوری

    مطالب مرتبط

    دیدگاهتان را بنویسید

    نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد.