موسسه حقوقی توسعه گران مهر از موسسات مهاجرت به کانادا در شیراز اطلاعات و قوانین مربوط به اخذ تابعیت و اقامت کانادا برای افرادی که قصد مهاجرت به کانادا از طریق کار یا تخصص ، ویزای سرمایه گذاری در کانادا و تحصیل در کانادا را دارند، جمع آوری نموده است. البته همان طور که مطلع هستید روش های مهاجرت به کانادا مربوط دو دسته، یک ایالت های فدرال و دوم مهاجرت به کبک می باشد. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه قوانین جدید مهاجرت به کانادا و در ادامه اخذ تابعیت و اقامت کانادا می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

تاریخچه قانون تابعیت و اقامت کانادا

قانون تابعیت کانادا در اصل بر اساس قانون مصوب 1910 به وجود آمد. بر طبق این قانون، تابعیت یا شهروندی کانادا به آن دسته از اتباع انگلیس که مقیم کانادا بودند تخصیص داده شد و دیگر اتباع انگلیس برای ورود به خاک کانادا موظف به اجازه بودند.

بعد از انقضاء قانون مصوب وست مینستر در سال 1931 که به موجب آن هر یک از ایالت‌های خودگردان بریتانیای کبیر اجازه تصویب و وضع قوانین برای ایالت‌های خود را داشته هر یک از ایالت‌های خودگردان قوانین مختص به خود را تصویب نموده و در قلمرو خود به اجرا در می‌آوردند و قانون تابعیت کانادا نیز در سال 1947 به تصویب رسید.

دو نوع پاسپورت کانادا پیش از سال 1947 را برای اتباع خود صادر می کرد:

 1. اشخاصی که اتباع کانادایی رنگین پوست (بومی) بودند؛
 2. کسانی که اتباع انگلیس و سفیدپوست بودند.
تابعیت کانادا از طریق سرمایه گذاری

تابعیت کانادا از طریق سرمایه گذاری

در سال 1947، قانون تابعیت کانادا به تصویب رسید و اتباع کانادایی شامل کلیه کشورهای مشترک‌المنافع نیز می‌گردید.

شرایط اخذ تابعیت و شهروندی کانادا

 • اتباع انگلیسی که حق اقامت در کانادا را داشتند.
 • اتباع انگلیس که در کانادا مانند همه مهاجران از اول ژانویه 1947 اقامت داشتند.

اتباع انگلیس که در خارج از کانادا متولد شده ولی قبل از اول ژانویه 1947 به عنوان مهاجر پذیرفته شده و سن آن‌ها نیز زیر 21 سال بوده است.

 • زنانی که تبعه انگلیس بوده و با مردان کانادایی ازدواج کرده باشند.
 • کلیه کسانی که مانند هندی‌ها و اسکیمویی‌ها قبل از اول ژانویه 1947 در خاک کانادا اقامت داشته‌اند می‌توانستند تابعیت کانادا را تحصیل نمایند.
 • کلیه ساکنین نیوفوندلند که قبلاً تحت استعمار دولت بریتانیا بود و در سال 1949 به کنفدراسیون کانادا پیوست از تاریخ اول آوریل 1949 به عنوان شهروندان کانادایی محسوب می‌گردیدند.

از دست دادن و گرفتن تابعیت و اقامت کانادا (از سال 1947 تا 1977)

الف) به‌طور کلی تابعیت کانادایی از طرق زیر حاصل می‌گردد:

 • اخذ تابعیت و اقامت کانادا از طریق تولد در کانادا (به‌جز فرزندانی که از دیپلمات‌های غیر انگلیسی به دنیا آمده باشند)؛
 • قبول تابعیت کانادا بعد از 5 سال اقامت به عنوان یک مهاجر؛ (این مورد از مواردی می باشد، که بیشتر مورد نیاز افرادی است که به طرق قانونی نسبت به مهاجرت به کانادا از طریق سرمایه گذاری ، تحصیل در کانادا و مهاجرت به کانادا از طریق تخصص یا کار اقدام می کنند)
 • پذیرفتن تابعیت برای یک زن خارجی که با یک مرد کانادایی ازدواج کرده پس از یک سال اقامت کانادا؛
 • پذیرفتن تابعیت برای زنانی که وضع اجتماعی یا قانون تابعیت انگلیس را قبل از 1947 برای ازدواج با یک مرد خارجی یا قبول تابعیت بعدش را از دست داده باشند.
 • ثبت تولد کودکان در خارج که پدر آن‌ها کانادایی باشد (به استثنای مواردی که مادرشان هم کانادایی است).

ب) به طور کلی از دست دادن تابعیت و اقامت کانادا در موارد زیر صورت می‌پذیرد:

 • کسب داوطلبانه‌ی تابعیت کشور دیگری به وسیله‌ی یک تبعه کانادایی 21 ساله یا بالاتر در حالی‌که خارج از کانادا اقامت داشته باشد.
 • چنانچه والدین اطفال زیر 21 سال تابعیت کانادایی خود را از دست بدهند تابعیت آن اطفال نیز از دست خواهد رفت.

تابعین کانادایی که برای 10 سال خارج از کانادا زندگی می‌کرده و پرونده و بیانیه‌ای در بایگانی ضبط شده نداشته باشند (این مورد به وسیله قانون 7 ژولای 1967 نسخ شده است).

چنانچه اشخاصی تابعیت کانادا را از طریق اصل خون (نسب) از پدر و مادر کانادایی کسب کرده باشند و در سن 24 سالگی تقاضای تحصیل تابعیت از دولت کانادا را ننموده باشند و یا اینکه وی در کانادا زندگی ننماید تابعیت کانادایی خود را از دست خواهد داد.

اگرچه تابعیت مضاعف در کانادا بین سال‌های 1977-1947 محدود شده بود ولی در بعضی از موارد، کانادایی‌ها می‌توانستند قانوناً تابعیت کشور دیگری را همزمان با تابعیت کانادا داشته باشند. برای مثال، مهاجرانی که از کشورهای دیگر، تابعیت کانادا را تحصیل می‌نمودند نیازی به اثبات نمودن خروج از تابعیت قبلی خود را نداشته، یا اطفالی که از والدین غیر کانادایی در کانادا متولد می‌شوند دولت کانادا آن‌ها را موظف به از دست دادن تابعیت خارجی خود نمی‌کرد به همین جهت این فرد دارای تابعیت مضاعف می‌شدند. جهت اطلاع از تابعیت مضاعف می توانید با مشاورین موسسه حقوقی توسعه گران مهر شیراز تماس حاصل فرمایید.

دریافت تابعیت و شهروندی کانادا بر اساس قانون سال 1977

بر اساس قانون مصوب 1977، تابعیت کانادا به یکی از طریق ذیل کسب می‌گردید:

 • تولد در کانادا (اطفال متولد شده از دیپلمات‌ها از این قانون مستثنی بودند)
 • طفلی که از والدین (پدر و مادر) کانادایی در خارج از کانادا متولد می‌گردید.
 • اعطای تابعیت پس از 3 سال اقامت در کانادا
 • زنی که با مرد کانادایی ازدواج می‌نمود.
 • اطفالی که در خارج از کانادا از والدین کانادایی متولد می‌شدند می‌بایستی قبل از رسیدن به سن 18 سالگی نسبت به ثبت تابعیت کانادا اقدام می‌کردند (این قانون در 14 آگوست 2004 نسخ شده است).

از دست دادن تابعیت و شهروندی کانادا بر اساس قانون سال 1977

بر اساس قانون تابعیت سال 1977 کسانی که تابعیت کانادا را داشتند به هیچ وجه تابعیت آن‌ها به صورت غیر ارادی سلب نمی‌گردید مگر اینکه از طریق حیله و تقلب تابعیت کانادا را تحصیل کرده باشند و یا اینکه فرزندانی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا به دنیا آمده باشند و در خارج از کانادا نیز اقامت نمایند در سن 28 سالگی تابعیت کانادایی خود را از دست می‌دادند.

تابعیت کانادا از طریق کار

تابعیت کانادا از طریق کار

روش های اخذ تابعیت کانادا

راه‌های تحصیل تابعیت کانادا عبارتند از:

اخذ تابعیت و شهروندی از طریق تولد فرزند در کانادا

به طور کلی، هر طفلی که از سال 1947 به بعد در کانادا متولد شود از طریق اصل خاک تابعیت کانادایی را تحصیل خواهد نمود. تنها استثنایی که در این مورد وجود دارد فرزندان دیپلمات‌های کشورهای خارجی هستند که حتی آن‌ها با تولد در خاک کانادا قادر به تحصیل تابعیت کانادا نمی‌باشند. موسسه توسعه گران مهر با همکاری وکیل مهاجرت به کانادا آماده ارائه مشاوره حقوقی در زمینه تابعیت و اقامت کانادا می باشد.

تابعیت کانادا از طریق اصل خون

هر شخصی که بعد از 15 فوریه 1977 در خارج از کانادا از والدین کانادایی متولد شده باشد آن طفل کانادایی محسوب می‌گردد. اما اگر والدین طفل نیز خود از طریق اصل خون تابعیت کانادا را کسب کرده باشند فرزندان آن‌ها چنانچه قبل از 28 سالگی جهت تحصیل تابعیت کانادا اقدام ننمایند تابعیت کانادایی خود را از دست خواهند داد.

افرادی که در خارج از کانادا بین سال‌های 1947 تا 15 فوریه 1977 چنانچه تولد خود را قبل از دو سالگی از طریق دولت کانادا ثبت نکرده باشند به عنوان تبعه کانادایی محسوب نخواهند شد.

تقاضای تابعیت و اقامت کانادا ممکن است به یکی از انحاء زیر صورت پذیرد:

ثبت تولد در خارج با تأخیر (چنانچه طفلی که از والدین کانادایی در خارج از کانادا متولد شده باشد و بر اساس قانون 1947 والدین طفل قبل از 2 سالگی تولد وی را ثبت نمایند مشمول قانون 1947 می‌شود ولی چنانچه والدین طفل قبل از دو سالگی نسبت به ثبت تولد فرزند خود اقدام ننمایند می‌توانند نسبت به ثبت تولد وی با تأخیر اقدام نمایند).

چنانچه طفلی از مادر کانادایی در خارج از کانادا قبل از قانون 1947 متولد شود تبعه کانادا محسوب نمی‌گردد و قانون مصوب 1977 شامل این شخص نمی‌شود.

گروهی از افراد که از طریق وراثت تابعیت کانادا را کسب نموده‌اند و والدین آن‌ها طبق مقررات 1947 قبل از دو سالگی تولد آن‌ها را ثبت نموده باشند ولی به دلیل اینکه پدر آن‌ها تابعیت کشور دیگری را تحصیل نموده و تابعیت کانادایی خود را بدین علت از دست داده باشد طبق قانونی که در سال 2005 به تصویب مجلس کانادا رسیده می‌توانند نسبت به تحصیل تابعیت مجدد کانادایی خود اقدام نمایند ولو اینکه در خاک کانادا هم اقامتی نداشته باشند. جهت کسب اطلاعات بیشتر می توانید با مشاورین موسسه حقوقی توسعه گران مهر تماس حاصل فرمایید.

پذیرش به تابعیت کانادا ؛ اشخاصی که اقامت دائم کانادا داشته باشند پس از 3 سال اقامت می‌توانند برای تابعیت کانادایی اقدام نمایند. شرایط اعطای تابعیت از قرار ذیل است:

 • سن متقاضی می‌بایستی 18 سال یا بیشتر باشد.
 • مقیم دائم کانادا ( اقامت دایم کانادا) باشد.
 • به مدت 3 سال قبل از 4 سالی که تقاضای تابعیت داده در کانادا ساکن باشد (یعنی در مجموع هفت سال می‌بایستی در کانادا اقامت داشته باشد).
 • متقاضی می‌بایستی اطلاعاتی نسبت به کانادا داشته باشد (امتحان پذیرش به عنوان قسمتی از مراحل تقاضا تلقی می‌شود و این امتحان از متقاضیان بین سن های 18 تا 59 سال به عمل خواهد آمد).
 • مطلع بودن از حقوق و وظایف شهروندان کانادایی.

شرایط اخذ تابعیت و اقامت کانادا برای اطفال زیر 18 سال

مدارک مورد نیاز برای گرفتن تابعیت کانادا افراد زیر 18 سال با بیشتر از 18 سال متفاوت است.

 • اطفال زیر 18 سال می‌بایستی مقیم دائم کانادا باشند.
 • والدین این اطفال می‌بایستی به عنوان تبعه کانادا بوده و یا جهت تحصیل تابعیت در کانادا اقدام نموده باشند.

لازم به ذکر است که مدت اقامت و مدارک دیگری که برای بزرگسالان مورد نیاز است برای افراد زیر 18 سال شرط نیست.

تشریفات تابعیت کانادا

کلیه متقاضیان برای تابعیت کانادا که 14 سال یا بیشتر دارند می‌بایستی در مراسم اعطای تابعیت که به عنوان آخرین مرحله محسوب می‌گردد شرکت نمایند.

اخذ تابعیت و شهروندی کانادا از طریق فرزندخواندگی

هیچ مقرراتی در قانون تابعیت کانادا برای اعطای تابعیت به کسانی که توسط اتباع کانادایی که به فرزندخواندگی چه در کانادا و چه در خارج از کانادا پذیرفته می‌شوند وجود ندارد.

بر اساس قانون لازم‌ الاجرای 16 ژولای 2001، بزرگسالانی که قبلاً از طرف اتباع کانادایی به فرزندخواندگی پذیرفته شده‌اند می‌توانند بر اساس بند 5 فصل 4 قانون تابعیت کانادا بدون نیاز به اقامت در کانادا درخواست تابعیت کانادا را بنمایند.

در می 2006 دولت کانادا قانونی برای اصلاح قانون تابعیت در مورد فرزندخواندگی را به مجلس پیشنهاد نموده است.

زمان درخواست برای تابعیت کانادا

می توانید برای درخواست تابعیت از محاسبه گر اقامت جهت فهمیدن اینکه آیا مدت زمان کافی  بعنوان اقامت دائم در کانادا بوده اید استفاده کنید. در صورتی که مدت زمان کافی در کانادا حضور نداشته اید، این محاسبه گر به شما اعلام خواهد کرد که چه موقعی برای درخواست واجد شرایط خواهید بود. سن، والدین، پدر و مادر خوانده یا قیم قانونی می بایست برای افراد زیر 18 سال درخواست دهند. متقاضی باید یک شهروند کانادایی باشد یا اینکه برای شهروند شدن اقدام کرده باشد.(از طریق مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل، مهاجرت به کانادا از طریق تخصص) نیازی نیست افراد زیر سن قانونی شرایط اقامت را دارا باشند.

بسته به زمانی که متولد شدید، اگر یکی از والدین در زمان تولد شما یک شهروند کانادایی بود، در اصل شما از قبل یک شهروند کانادایی شدید. اگر این موضوع درست باشد، به منظور تشخیص شهروند کانادایی، شما باید برای مدرک اثبات شهروندی درخواست دهید. در صورتی که قبلا زندانی، در عفو مشروط بوده اید یا هستید، یا اینکه متهم یا محکوم به یک جرم قابل تعقیب شده اید، نمی توانید یک شهروند کانادایی شوید. همچنین اگر تحت حکم اخراج هستید نمی توانید درخواست دهید.

آزمون شهروندی کانادا

رای تبدیل شدن به یک شهروند کانادایی باید به طور فیزیکی در کانادا به عنوان یک مقیم دائم برای 1095 روز در عرض پنج ( 5 ) سال حضور داشته باشید .  زمانی که شرایط ضروری مثل این را برآورده کردید و آزمون شهروندی را با موفقیت انجام دادید، به شما تابعیت کانادا اعطا خواهد گردید .

تابعیت کانادا از طریق تحصیل

زمانی که به عنوان یک دانشجو به کانادا رفتید و تحصیلات خود را به پایان رساندید چندین برنامه اقامت دائم وجود دارد که ممکن است شما واجد شرایط آن برنامه ها باشید از جمله:

 1. برنامه تجربه کانادایی( CANADIAN EXPERIENCE CLASS)
 2. برنامه کارگر حرفه ای فدرال( FEDERALL SKILLED WORKER PROGRAM)
 3. برنامه مهاجرت استانی(PROVINCIAL NOMINEE PROGRAM)

برای بعضی از این برنامه ها داشتن تجربه کاری در کانادا لازم است. اگر می‌خواهید بعد از اتمام تحصیلات در کانادا کار کنید باید برای مجوز کاری بعد از فارغ التحصیلی درخواست دهید.

تکمیل فرم EXPRESS ENTRY اولین قدم برای مهاجرت دائم به کانادا به عنوان یک کارگر ماهر است. تکمیل فرم EXPRESS ENTRY تضمین نمی کند که شما دعوتنامه برای درخواست اقامت دائم دریافت می‌کنید. دعوت نامه برای درخواست اقامت دائم بر اساس امتیاز و رنکینگ شما در مجموعه EXPRESS ENTRY با استفاده از سیستم رتبه بندی جامع مشخص می‌شود. زمانی که شما اقامت دائم داشته باشید می‌توانید برای تابعیت کانادا درخواست دهید.

برای درخواست تابعیت کانادا شما باید :

 • ثابت کنید که می‌توانید به یکی از زبان های رسمی کانادا صحبت کنید ( انگلیسی یا فرانسوی)
 • اقامت دائم(PR)
 • به عنوان شخصی که اقامت دائم دارد در پنج سال گذشته حداقل برای 1.095 روز در کانادا زندگی کرده باشید.
 • در پنج سال گذشته ، حداقل برای سه سال مالیاتهای خود را ثبت کرده باشید و تمام مالیات بر درآمد را پرداخت کرده باشید.

IRCC اگر مدارک قابل قبولی از مهارتهای زبان خود ارائه نکنید درخواست شما را به عنوان درخواست ناقص بر می‌گرداند.

شما می‌توانید از حسابگر اقامت (RESIDENCE CALCULATOR) استفاده کنید و متوجه شوید که به اندازه کافی در کانادا اقامت دائم داشته اید  یا نه و آیا می توانید برای تابعیت درخواست دهید . اگر شما به اندازه کافی در کانادا اقامت داشته باشید حسابگر اقامت به شما خواهد گفت که واجد شرایط برای درخواست هستید. برای کودکان داشتن الزامات اقامت لازم نیست.

اگر شما اخیرا در زندان بوده اید یا هنوز هستید ، در شرایط آزادی مشروط هستید، در کانون اصلاح و تربیت هستید،به اتهام یک جرم محکوم شده اید نمی توانید برای تابعیت کانادا درخواست دهید. همچنین اگر شما تحت حکم اخراج هستید نمی توانید برای تابعیت درخواست دهید.

در صورت به کسب اطلاعات بیشتر می توانید به سایت مهاجرت به کانادا مراجعه نمایید و همچنین به کارشناسان موسسه حقوقی توسعه گران مهر تماس حاصل فرمایید و از مشاوره همکاران ما در زمینه مهاجرت به کانادا از طریق کار یا تخصص ، سرمایه گذاری در کانادا و همچنین مهاجرت تحصیلی به کانادا بهره مند شوید.

5/5 - (1 امتیاز)

64 دیدگاه برای “تابعیت و شهروندی کانادا 2023

 1. خاطره گفت:

  سلام چقدر طول میکشه بعد از تحصیل تابعیت کانادا بگیرم

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و احترام
   تحصیل یکی از روش های مهاجرت است؛ اما به صورت مستقیم باعث اخذ تابعیت و یا اقامت دائم کانادا نمی شود. شما پس از فارغ التحصیلی می بایست کار پیدا کرده و ویزای خود را تغییر داده و برای اقامت دائم و سپس تابعیت اقدام نمایید.

 2. تفرشی گفت:

  با سلام
  میخواستم ببینم بورس شدن در یکی از دانشگاههای کانادا در مقطع فوق لیسانس امکانپذیره؟
  هزینه های تحصیل در مقطع فوق لیسانس حسابداری در دانشگاه های کانادا چه مبلغیه؟
  ممنون میشم پاسخ بدید

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   بورسیه های کشور کانادا انواع مختلفی دارند که بسته به رزومه شما می توانید برای اخذ بورسیه های دولتی و یا دانشگاهی اقدام نمایید. هزینه های تحصیل نیز بسته به ایالت و دانشگاه انتخابی شما دارد.

 3. سادات گفت:

  سلام 31ساله ومتاهل
  فوق دیپلم ساخت و تولید
  مدرک فنی وحرفه ای تراشکاری وتعمیر خودرو
  لیسانس مدیریت عملیات امداد ونجات
  چه کشوری رو بهم پیشنهاد میدید؟
  خانمم دوماهه بارداره برای کدوم کشور سریع کارمون درست میشه که بچه اقامت خاک بگیره؟
  تمایل خودمون به کاناداست مقدوره؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و عرض ادب
   کشور کانادا بر اساس قانون خاک برای فرزند متولد شده، اقامت ارائه می دهد.

 4. JAVAD گفت:

  سلام خسته نباشید من دانشجوی ارشد حسابداری از دانشگاه شهید بهشتی هستم خواستم بدونم برای مهاجرت به کانادا چه چیزایی لازمه؟؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   برای تحصیل در کانادا باید مدرک زبان بین المللی ارائه دهید و مدارک تحصیلی و ریزنمرات شما نیز مورد بررسی قرار میگیرد.

 5. ابارشی گفت:

  با سلام و خسته نباشید
  من 33 سالمه و متاهل هستم و دارای مدرک ارشد معماری سیستمهای کامپیوتر (سخت افزار) هستم. زبانم خوبه ولی تا حالا آیلتس شرکت نکردم. 2 سال هم سابقه بیمه دارم. برای مهاجرت کاری به کانادا با یکی از مشاورین صحبت کردم و ایشان طبق امتیاز بندی گفتن شما تنها چیزی که احتیاج داری آیلتس حداقل 5 است! همسرم هم 27 سالشونه و لیسانس مامایی دارن و 2 سال هم سابقه بیمه. میخواستن شما راهنماییم کنین که برای من مهاجرت تحصیلی مناسبتره یا کاری؟؟ و اینکه چقدر فکر میکنید این پروسه زمان میبره و کدوم روش زودتر نتیجه میده؟؟؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و احترام
   پروسه اخذ ویزای تحصیلی کانادا سریع تر و راحت تر انجام می پذیرد.

 6. سعید روستاپور گفت:

  با سلام
  بنده مهندس عمران با ده سال سابقه و37 ساله هستم متاهل ودارای یک فرزند خردسال مدرک ایلتس ندارما یا میتونم ویزا کاری کانادا بگیرم؟
  مطمعنترین روش برای اخذ اقامت کانادا با توجه به شرایط من چه روشی است؟با تشکر از مطالب خوبتون

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   ویزای کاری و تحصیلی کانادا نیاز به ارائه مدرک زبان دارید.

 7. سعید گفت:

  سلام
  من دانشجوی مهندسی برق کنترل هستم.امکان گرفتن ویزای تحصیل برای کانادا یا المان بعد از اتمام دوره لیسانس چقدر است؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   بله، کشور های آلمان و کانادا در مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد نیز دانشجوی بین الملل می پذیرند.

  2. Mehran گفت:

   Iبرای اقامت با سرمایه گذاری حداقل مبلغ برای سرمایه گذاری را بفرمایید ؟

   1. سحر طاهریان فرد گفت:

    سلام وقتتون بخیر
    روش های سرمایه گذاری در کانادا متفاوت است که بسته به روش انتخابی شما سرمایه نیز فرق پیدا می کند. شما می توانید برای کسب اطلاعات بیشتر با ما در ارتباط باشید.

 8. محمد بابائی لنگرودی گفت:

  درود و احترام
  آیا امکان خرید ملک در کانادا برای اتباع خارجی با وام و یا … وجود دارد که سپس بتوان بر مبنای آن تابعیت و یا اقامت کانادا را دریافت نمود ضمناٌ اینجانب 47 ساله با مدرک کارشناسی ارشد حسابداری و تقریباٌ با بیش از 20 سال سابق کار در منطقه پارس جنوبی می باشم

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و احترام
   سرمایه گذاری و خرید ملک در کانادا یکی از روش های دریافت اقامت در این کشور است.

 9. با عرض سلام و خسته نباشید.من 20سال سن دارم و دانشجوی پرستاری هستم.خواهش میکنم راهنمایی ام کنید که آیا باید بعد از فارغ التحصیلی اقدام به مهاجرت کنم یا الان هم میتوانم؟به کدام کشور میتوانم بروم؟ایا با فرستادن دعوت نامه از طرف دوستم یا فامیل که در خارج هست مهاجرت تسهیل میشود؟خوااااهش میکنم راهنمایی کنید

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   زمان مهاجرت بسته به دانشگاه تحصیلی شما دارد. متاسفانه اطلاعات شما برای ارائه مشاوره کافی نمی باشد.

 10. سمیرا گفت:

  سلام وقت بخیر. من در رشته گرافیک تحصیل کردم و فعالیت دارم. 29 ساله هستم. میخوام بدونم از چه طریق میتونیم من و همسرم اقدام کنیم که نتیجه بگیریم. زبان انگلیسی رو هم در سطح پیشرفته در حال تحصیل هستم.

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام روزتون بخیر
   بهترین روش برای مهاجرت به کانادا برای شما تحصیلی است.

 11. ژاله چیت ساز گفت:

  با سلام.بنده 27 سال سن دانشجوی سال آخر ارشد هوش مصنوعی و همسرم 28 سال دانشجوی دکترا روانشناسی.قصد گرفتن آپلای در کشور کانادا را دارم.ممنون میشم راهنماییم کنید بهترین ایالت و دانشگاه برای ادامه تحصیل در مقطع دکترا در رشته هوش مصنوعی کدام است؟ و برای پذیرش چه کارهایی لازم می باشد؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   تحصیل در هر ایالت و دانشگاه کانادا متفاوت است. بهتر است رزومه علمی و شرایط خود را برای ما ارسال نمایید، تاش رایط شما به طور دقیق بررسی شود.

 12. س جباری گفت:

  با سلام بنده لیسانس مهندسی کامپیوتر و همسرم فوق دیپلم کامپیوتر دارن. یه بچه ۶ ماهه هم داریم. بهترین روش گرفتن اقامت کانادا چی هست؟در ضمن توانایی مالی سرمایه گذاری در اونجارو هم نداریم. کم هزینه ترین روش کدام است؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وقتتون بخیر
   کم هزینه ترین و آسان ترین روش مهاجرت به کانادا تحصیلی می باشد.

 13. سیداحمد گفت:

  عرض سلام و ادب و احترام من نماینده بیمه پاسارگاد
  مسلط به زبان انگلیسی و تازه دارم ثبت نام میکنم دانشگاه برای ادامه زبان
  متاهل
  بهترین روش برای اخذ تابعیت کانادا یا آلمان چیه لطفا مفصل توضیح بدید
  آیا میتونم از قانون خاک استفاده کنم
  تشکر.

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و عرض ادب
   متاسفانه کشور آلمان قانون خاک را لغو کرده است و بر اساس قانون خون می باشد.

 14. پرنیا گفت:

  سلام
  ایا امکانش هست کسی که مهاجرت کرده به کانادا (تحصیلی) بعد از گرفتن تابعیتش پدر و مادر و خواهر و برادرش (زیر 18 سال) بتوانند به کانادا بیان و اقامت دایم بگیرند؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام
   فردی که تایعیت کانادا را داشته باشد، می تواند برای خانواده خود دعتنامه ارسال نماید.

 15. f.taj گفت:

  با سلام .
  من ارشد فقه و جزا دارم . در حال یادگیری زبان فرانسه هم هستم .
  ولی مدرک ایلتس ندارم . تو بحث سرمایه هم که بعضا تو برخی سایت ها خوندم نمیتونم تامین کنم . حالا با این وجود برای تحصیل در کانادا میتونم پذیرش و یا بورسیه بگیرم؟؟ .
  ممنون میشم راهنمایی کنید

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام
   متاسفانه اطلاعات شما برای ارائه مشاوره کافی نمی باشد. لطفا با ما در ارتباط باشید.

 16. سپیده گفت:

  سلام
  33ساله هستم و دارای مدرک کارشناسی حقوق و کارشناسی ارشد حقوق عمومی
  تصمیم دارم با همسر و فرزند 6 ساله ام جهت اخذ اقامت دائم کانادا به روش تحصیلی اقدام کنیم.
  مدت دوره ارشد چه مدته و باید فقط همان رشته حقوق را ادامه بدهم یا امکان تحصیل در رشته های دیگر هم هست؟
  شرایط مدرسه دخترم به چه صورته؟و همسرم میتونه تمام وقت مشغول به کار بشه؟
  سپاس از پاسخ گویی

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   سلام وعرض ادب
   برای تحصیل در کانادا باید رشته های مرتبط را انتخاب نمایید. همسر شما تحت عنوان ویزای همراه اجازه کار ندارد.

 17. امیرعباس کافی گفت:

  با سلام بنده ۳۲ سال سن دارم و مجرد…. فوق ليسانس رشته مهندسی محيط زيست ۲ سال و ۶ ماه سابقه کار در حیطه رشته تحصیلی همراه با بیمه ….از لحاظ مالی مشکل چندانی برای ساپرت مالی ندارم و ملک هم به نام خود دارم…آیلتس ۵.۵ آکادمیک هم دارم… بنده از چه روشی بهتر است برای کانادا اقدام کنم؟ آیا از طريق گرفتن کالج امکان ورود به خاک کانادا را خواهم داشت یا خیر؟

  1. سحر طاهریان فرد گفت:

   با سلام و عرض ادب
   شما می توانید از طریق دوره های تحصیلی اقدام نمایید.

 18. رضا حکمت زاده گفت:

  با سلام
  من و همسرم قصد مهاجرت به خارج از کشور (کانادا-آلمان) رو داریم و دنبال بهترین راه برای این امر هستیم
  خودم کارشناسی مهندسی ایمنی صنعتی و ارشد مدیریت HSE (ایمنی صنعتی) با 9 سال سابقه کار بیمه یی و سطح زبان کم
  و همسرم کارشناسی مهندسی کامپیوتر گرایش نرم افزار با 2 سال سابقه ی بیمه یی و سطح زبان انگلیسی خیلی خوب(آیلتس 7.5-8) هستن که مدرک معتبر عکاسی و نرم افزارهای مرتبط با اون رو هم دارن .
  لطفا در صورت امکان راهنمایی بفرمایید

  1. مشاور مهاجرت کاری گفت:

   سلام
   اگر بخوام به صورت مختصر بگم، هر دو شرایط مهاجرت به آلمان از طریق ویزای کار و مهاجرت به کانادا از طریق تحصیل رو دارید.

 19. آریا گفت:

  برای گرفتن ویزا تحصیلی و سپس اقامت ، تحصیل در دانشگاه برای مقطع ارشد گزینه مناسب تری یا تحصیل در موسساتی که مدرک diploma میدهند مثل موسسه SAIT شهر کلگری ؟

  1. مشاور تحصیلی و اعزام دانشجو گفت:

   برای پیدا کردن کار پس از تحصیل در کانادا و اخذ اقامت، به مدت زمان تحصیل تون بستگی داره، اگر مشکل مالی ندارید دوره های طولانی فرصت پیدا کردن کار بیشتری دارند.

 20. هاجر گفت:

  سلام من لیسانس علوم سیاسی دارم و شوهرم دیپلم برق و سابقه 11 سال بیمه داره ومدرک فنی حرفه ای برق دارند زبان هردومون به آیلتس 2 هم نمیرسه
  میخاستم ببینم چجوری اقدام کنیم واسه کانادا کارمون سریعتر پیش میره چون میخام سال جدید دخترم که 6 سالشه کلاس اول مدرسشو اونجا بره لطفا راهنماییم کنید

  1. مشاور مهاجرت کاری گفت:

   سلام، وقت بخیر
   با توجه به شرایطی که عنوان شد، شرایط شما برای ویزای کار چندان مناسب نیست، پیشنهاد می کنم از طریق ثبت دخترتان در مدارس اقدام کنید.
   اگر با دفتر تماس بگیرید مشاورین ما توضیحات کامل را خدمت شما ارائه می کنند.

 21. جعفر کاظمی گفت:

  باسلام.من ۱۹ سالمه و مدرک پیش دانشگاهی دارم من میخوام ی دوره برنامه نویسی برم و اونو یاد بگیرم وبعدش رزومه خودمو برای کانادا بفرستم که به عنوان ی برنامه نویس برم اونجا و درسمم اونجا ادامه بدم و کارم همزمان بکنم.این کار ممکنه؟

  1. مشاور تحصیلی و مهاجرت گفت:

   سلام
   شما می توانید دوره های فنی کشور کانادا را که در همان کشوئر برگزار می شود بگذرانید و با مدرک معتبر از همان کشور وارد بازار کار شوید.
   بدینصورت خواهید توانست وارد بازار کار شوید و کار مطلوبتان را پیدا کرده و استخدام شوید.

 22. امیر شاهی گفت:

  سلام وقت بخیر
  بنده میخاستم یک مشورت کلی درباره مهاجرت کانادا و تخصصی درباره ویزا استارت آپ کانادا از موسسه بگیرم . میخاستم ببینم آیا مقدور هست ؟؟؟و چطور می تونم یک زمان برای مشاوره بگیرم/ بنده اصفهان هستم

  ممنون

  1. مشاور تحصیلی و مهاجرت گفت:

   سلام در اسرع وقت با شماره های موجود در ابتدای همین صفحه تماس بگیرید.

 23. سعید کریمیان گفت:

  سلام
  از طریق خرید ملک باقیمت بالا میشه در کانادا یا آلمان پاسپورت گرفت

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   با داشتن سرمایه بالا می توان اقامت بسیاری از کشورها، از جمله: آلمان و کانادا را کسب نمود.

 24. علی صادق گفت:

  سلام من دیپلم صنایع چوب دارم و کار ام دی اف انحام میدم و 5 سال سابقه بیمه دارم و قصد مهاجرت به کانادا رو دارم در شهر مونترال هم اقوام دارم. میخواستم ببینم چه مدارکی نیاز دارم برای کار در کانادا؟

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   برای مهاجرت به کانادا، بهتر است مدرک تحصیلی خود را ارتقاء دهید.شما می توانید از روش های : تحصیلی، سرمایه گذاری، مالتی پل و پیشنهاد کاری با پشتیبانی مالی، اقدام نمایید.

 25. فرید موسوی گفت:

  سلام وقت بخیر
  بنده 29 ساله، دارای مدرک کارشناسی مترجمی زبان انگلیسی . ارشد آموزش زبان انگلیسی از دانگشاه دولتی روزانه، آیلس 8.5، 8 سال سابقه تدریس و 2 سال سابقه بازرگانی خارجی در شرکت آلمانی هستم. همسرم 29 ساله دارای مدرک کارشناسی مهندسی IT و ارشد مدیریت IT از دانشگاه دولتی روزانه، ایلس 6.5 و 4 سال سابقه کار در صنعت IT میباشد. چه راهی رو برای مهاجرت به کانادا پیشنهاد میکنید؟ با سپاس

  1. مشاور مهاجرت کاری گفت:

   با سلام
   در صورت وجود سنوات بیمه سابقه کار، می توانید برای ویزای کاری کانادا اقدام نمایید.از راه تحصیلی نیز می توانید با طی مراحلی خاص، که حین انجام پروسه ی اخذ پذیرش، خدمت شما توضیح داده میشود، اقامت کانادا را تحصیل نمایید.

 26. rouhi گفت:

  باسلام.من 28سالمه ومتاهل هستم ودیپلم برق صنعتی دارم ولی مدرک زبان ندارم.آیا میتونم برای اقامت کانادا اقدام کنم.ممنون میشم که راهنماییم کنید. باتشکر

  1. مشاور تحصیلی و اعزام دانشجو گفت:

   با سلام
   بله راه هایی برای اخذ اقامت وجود دارد، بهتر است با مشاورین موسسه صحبت فرمایید.

 27. h@kha گفت:

  با سلام من مدرک لیسانس مکانیک و27سال سن و 6ماه سابقه کار ومجرد و مدرک ایلتس 6دارم.میخوام بدونم از طریق کبک میتوانم برای اقامت کانادا اقدام کنم؟اگه نمیشه شما چه راهی را پیشنهاد میکنید؟

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   امکان اخذ اقامت کبک از طریق کار تحصیل و سرمایه گذاری فراهم است. با توجه به شرایط بهتر است از طریق تجصیل یا دوره های کار و تحصیل در کانادا اقدام فرمایید.

   1. h@kha گفت:

    با سلام پاسخ شما کاملا درست بود.اما من درمورد کبک سوال پرسیدم که ایا میتوانم اقدام کنم یا خیر.و امتیازم کافی هست؟وغیر از مدک ایلتس باید زبان فرانسوی هم یاد بگیرم؟

    1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

     با سلام مجدد
     جهت بررسی امتیازبندی نیاز به رزومه کامل شما می باشد، البته اخیراً زمزمه هایی است که اسکیل ورکر کانادا نیز زیر مجموعه روش اکسپرس اینتری قرار گیرد. بهتر است منتظر بمانید قوانین جدید مهاجرتی کانادا مربوط به سال 2017 مشخص شود.

 28. اضغری گفت:

  با سلام
  من و همسرم با داشتن ٣٠سال سن متقاضی مهاجرت به خارج از کشور میباشیم.

  خانم مدرك كارشناسي نرم افزار و مدرك icdl 1,2 فني حرفه اي و ديپلم مدرك آرايشگري از سازمان فني حرفه اي
  آقا ليسانس حسابداري و ١٢سال تجربه كار برق و دور بين مدار بسته و با داشتن مدرك ديپلم برق صنعت از سازمان فني حرفه اي

  همچنین خاله خانم در کانادا ساکن میباشد. ایا ویزای کار در کانادا راحت تر از المان میباشد؟

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   خیر ویزای کار آلمان نسبت به کانادا بسیار راحت است، اقدام از طریق تحصیل دوره های فنی حرفه ای و همچنین اقدام از طریق ویزای کاری کانادا گزینه های مناسبی هستند.

 29. سعید گفت:

  درود و خسته نباشید خدمت جنابعالی
  بنده کارشناسی ارشد مهندسی مکانیک گرایش ساخت و تولید هستم. سال 91 فارغ التحصیل شدم. از سال 89 مشغول تدریس هستم و استخدام آموزش پروش. چهار مقاله آی اس آی دارم با یک اینترنشنال کنفرانس. برادرم هم شهروند کانادا هستن. به نظر شما برای گرفتن اقامت از طریق تحصیل اقدام کنم یا از طریق ویزای کاری. و اینکه کدام کشور با توجه به رشته بنده مد نظر شما هست. زبان بنده هم در حدود آیلتس 6.5 تا 7
  که البته هنوز مدرک انرا نگرفته ام. ضمنا بنده 28 سال سن دارم ولی با توجه به شرایط کاری تا 30 سالگی نمیتوانم اقدام کنم.
  پیشاپیش سپاس از پاسخگویی

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   اقدام از هر روشی دارای معایب و مزایایی است، اگر واقعاً قصد ادامه تحصیل و حوصله تحصیل را دارید از طریق تحصیل دکترا در کانادا اقدام فرمایید، البته باید توجه ذاشته باشید که از معایب این روش over qualify شدن است. در صورت نیاز می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

 30. Salehi گفت:

  سلام میخواستم بپرسم اگه یکی برای تحصیل بره کانادا یا امریکا نه سرمایه ان چنانی داشته باشه ونه برای کار یعنی در واقع ویزای تحصیلی بگیره
  شرایط تابعیت کسایی که برای تحصیل میرن چجوره اگه میشه برایم توضیحاتو ایمیل کنید
  Mohammad6450495081@gmail.com

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   پس از اتمام تحصیلات و پیدا کردن کار می توانید اقامت و پس از آن نسبت به طی مراحل تابعیت یا شهروندی اقدام فرمایید.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *