Banking laws in Turkey

قوانین بانکداری مخصوص کشور ترکیه

کشور ترکیه، به عنوان کشوری بسیار قانونمند و سختگیر در هر زمینه ای به ویژه مسئله پولشویی است. ساختار بانکی این کشور، بسیار دقی...

ادامه مطلب

Iranian banks in Turkey

شعب فعال بانک های ایرانی در ترکیه

کشور ترکیه، به عنوان یکی از کشورهای پرطرفدار برای اقامت، تحصیل، سرمایه گذاری و اشتغال در میان ایرانیان است. از همین رو، سهولت...

ادامه مطلب

Starting a business in Turkey

بهترین مشاغل برای ایجاد و راه اندازی و کسب و کار در ترکیه

بیشتر افراد در سراسر جهان تمایل زیادی به راه اندازی کسب و کار خود دارند. با توجه به رتبه بالای اقتصادی کشور ترکیه در جهان، عد...

ادامه مطلب

ویزای بازنشستگی بلژیک

ویزای بازنشستگی بلژیک (سرمایه گذاری در بلژیک)

مهاجران بسیاری هر ساله با شرایط خاص خود تصمیم به مهاجرت می گیرند. یکی از راه هایی که منجر به مهاجرت می شود، مهاجرت از طریق سر...

ادامه مطلب