تابعیت جمهوری آذربایجان

جهت گرفتن شهروندی و تابعیت جمهوری آذربایجان باید این مورد را در نظر داشته باشید که در صورت تولد فرزند در قلمرو آذربایجان به طور خودکار شهروندی محسوب نمی شود.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

شرایط گرفتن تابعیت جمهوری آذربایجان

برای گرفتن تابعیت و مهاجرت آذربایجان اسناد و مدارکی لازم می باشد که در زیر به صورت کامل به آنها اشاره شده است:

 • فرم درخواست نامه (بیوگرافی)
 • فرم درخواست نامه خطاب به رئیس جمهور جمهوری آذربایجان
 • 4 قطعه عکس (4*3)
 • معرفی نامه از محل سکونت خانواده
 • رسید پرداخت هزینه دولتی
 • معرفی نامه از وزارت آموزش و پرورش درباره مهارت های زبان رسمی جمهوری آذربایجان
 • کپی از کارت پذیرش برای اقامت دائم در حوزه جمهوری آذربایجان
 • کپی سند رسمی گواهی هویت

تقاضای تابعیت جمهوری آذربایجان

داشتن سند گواهی وجود منبع قانونی درآمد (یکی از اسناد زیر: معرفی نامه از محل کار، معرفی نامه دریافت حقوق بازنشستگی، کمک مالی یا کمک اجتماعی، معرفی نامه مالیات بر درآمد افراد حقیقی، معرفی نامه دریافت نفقه، گواهی ارث و غیره . تقاضا بر اساس دعوت سازمان دولتی از فرد به جمهوری آذربایجان (متخصصان بسیار واجد شرایط در زمینه علم، فناوری، فرهنگ و ورزش که در بند 1 پاراگراف چهارم ماده 14 قوانین شهروندی آذربایجان “در مورد تابعیت جمهوری آذربایجان” قید شده است.)

حکم شهروندی جمهوری آذربایجان

تابعیت و حکم شهروندی تهیه شده و به پارلمان جمهوری آذربایجان ارسال می شود،همچنین باید خاطر نشان کرد که تولد در قلمرو آذربایجان به طور خودکار شهروندی را اعطا نمی کند.کودک متولد شده در آذربایجان، که حداقل یکی از والدینش یک شهروند آذربایجانی است در شرایط خاص شهروندی را می گیرد. کودکی که پدرش اهل آذربایجان باشد و در خارج از کشور متولد شود، بدون توجه به مادر، تابعیت آذربایجان به او داده می شود.یک زن خارجی که با یک شهروند آذربایجان ازدواج می کند، ممکن است پس از لغو شهروندی قبلی خود ثبت نام کند.

شرایط اخذ تابعیت یا شهروندی جمهوری آذربایجان

سرویس مهاجرت دولتی به آذربایجان شرایط اخذ شهروندی این کشور را در مطلب زیر یادآور می شود. سرویس مهاجرتی اظهار می دارد که خارجیان و افراد بی خانمان که طی 5 سال گذشته در خاک آذربایجان به صورت قانونی و مستمر اقامت داشته، منبع درآمد قانونی داشته اند و می توانند به زبان آذربایجانی صحبت نمایند، قادرند تا بر اساس ماده 14 قانون آذربایجان جهت اخذ تابعیت کشور آذربایجان اقدام نمایند.

تصمیم برای اخذ شهروندی آذربایجان، در پاراگراف بیستم ماده 109 قانون جمهوری آذربایجان تعبیه شده است. مدت اقامت دائم خارجیان و یا افراد بی خانمان در خاک آذربایجان از زمان اخذ مجوز اقامت دائم حساب می گردد. به علاوه، خارجیان و افراد بی خانمان می توانند بدون داشتن شرایط بالا، در صورت داشتن شرایط زیر، اقامت دائم کشور آذربایجان را دریافت نمایند:

 • در صورتی که شخص دارای موفقیت های بسیاری در زمینه علمی، تکنولوژی، فرهنگی و یا ورزشی باشد.
 • چنانچه به طور خاص علاقه مند به آذربایجان و یا دیگر موارد باشد.

افراد مقیم در آذربایجان می توانند جهت اخذ امتیاز شهروندی آذربایجان به سرویس مهاجرت دولتی مراجعه نمایند و این در حالی است که اگر در کشور دیگری اقامت داشته باشید، جهت دستیابی به این موضوع می بایست تقاضای خود را به کنسولگری آذربایجان و یا ماموران دیپلماتیک ارائه نمایند. مدارک مورد نیاز جهت پذیرش تقاضای امتیاز شهروندی کشور آذربایجان توسط ماموران دیپلماتیک دریافت می گردد و کنسولگری کشور آذربایجان مدارک را به وزارت امور خارجه ارسال می نماید.

چنانچه شخصی که جهت اخذ امتیاز شهروندی کشور آذربایجان اقدام نموده است موجب اخلال در امنیت ملی، صلح عمومی، سلامتی و یا روحیات عموم مردم، ترویج نژادپرستی، مذهب و یا انحصار دولتی گردد و یا چنانچه با موارد تروریستی در ارتباط باشد، فورا با تقاضای وی مخالفت صورت می گردد و تمامی مدارک وی بازگردانده می شود.

شرایط اخذ تابعیت یا شهروندی جمهوری آذربایجان

شرایط اخذ تابعیت یا شهروندی جمهوری آذربایجان

نحوه درخواست تابعیت یا شهروندی جمهوری آذربایجان

اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیتی که طی مدت 5 سال گذشته به صورت متمادی و بدون وقفه و قانونی در خاک کشور آذربایجان زندگی کرده باشند و منبع درآمد کافی و قانونی داشته باشند و متعهد به پیروی از قوانین و مقررات این کشور شوند، می توانند با ارائه مدارک تسلط بر زبان رسمی این کشور، صرف نظر از کشور محل تولد، جایگاه اجتماعی و اقتصادی، نژاد، ملیت، جنسیت، سوابق تحصیلی، زبان، دیدگاه های مذهبی سیاسی و سایر عقاید برای تابعیت و شهروندی کشور آذربایجان درخواست دهند. اقامت اتباع خارجی و یا افراد بدون تابعیت در محدوده کشور آذربایجان از زمان صدور مجوز اقامت دائم این افراد محاسبه می گردد. همچنین منظور از عبارت اقامت “بدون وقفه”، این است که شخص متقاضی طی یک سال، بیشتر از 3 ماه را خارج از کشور آذربایجان نگذرانده باشد.

به افراد بدون تابعیت و یا اتباع خارجی، بدون نیاز به داشتن شروط مربوط به مدت زمان اقامت در این کشور، شهروندی آذربایجان داده می شود، به شرطی که یکی از دو حالت زیر صادق باشد:

 1. فرد متقاضی در حوزه های علمی، فرهنگی، هنری دستاورد به خصوصی داشته باشد.
 2. موارد استثنا، در صورتی که شخص متقاضی برای جمهوری آذربایجان منافع خاصی داشته باشد.
 3. همچنین در شرایطی که فردی خدمات بسیار خوبی به کشور جمهوری آذربایجان ارائه داشته باشد، بدون نیاز به داشتن شرط مربوط به مدت زمان اقامت، به وی تابعیت کشور آذربایجان اعطا می گردد.

نحوه تبدیل اقامت جمهوری آذربایجان به شهروندی یا تابعیت

فردی خارجی یا فاقد کشور تحت شرایط زیر ممکن است بتواند بدون در نظر گرفتن اصالت، جامعه، وضعیت مالی، نژاد و ملیت، جنسیت پیش زمینه تحصیلی، زبان، دیدگاه های مذهبی، جهت گیری سیاسی و دیگر اعتقاداتی که دارد وی و براساس تقاضانامه اش شهروندی جمهوری آذربایجان را دریافت کند.

 • به صورت قانونی، بدون وقفه و تحت اجازه اقامت دائم به مدت حداقل 5 سال در خاک جمهوری آذربایجان زندگی کرده باشد؛
 • منبع درآمد قانونی داشته باشد؛
 • متعهد شود که به قانون اساسی و مقررات آذربایجان وفادار بماند ؛
 • بتواند گواهی داشتن دانش زبان رسمی این کشور را ارائه دهد؛

مدت زمان اقامت دائم در خاک جمهوری آذربایجان به عنوان فردی خارجی یا فاقد کشور از زمان صدور اجازه اقامت دائم محاسبه می شود. شرط اقامت بی وقفه در خاک جمهوری آذربایجان به این معنا است که شخص متقاضی در طول یک سال بیش از 3 ماه را در خارج از کشور آذربایجان سپری نکرده باشد.

مدارک مورد نیاز اخذ شهروندی یا تابعیت جمهوری آذربایجان

 • فرم تقاضا ( بیوگرافی )
 • فرم تقاضا جهت ارسال به رئیس جمهور آذربایجان
 • 4 عکس 4*3
 • فرم منبع محل اقامت خانواده
 • رسید پرداخت وظیفه دولتی
 • فرم منبع وزارتخانه تحصیلی در مورد مهارت در زبان رسمی جمهوری آذربایجان
 • کپی کارت مجوز اقامت دائم در خاک جمهوری آذربایجان
 • کپی محضرداری مدارک تشخیص هویت

مدارک حاکی از منبع درآمد قانونی ( یکی از مدارکی در ادامه ذکر خواهد شد: نامه از سمت محل کار، مدارک حقوق بازنشستگی، کمک مالی یا دستیار اجتماعی، منابع جمع آوری مالیات بر درآمد شخص حقیقی، منابع رسید نفقه، گواهی وراثت و غیره. تقاضانامه شخص حقیقی جهت دعوت فرد به جمهوری آذربایجان ( متخصصان در زمینه علوم، تکنولوژی، فرهنگ و ورزش که در اولین مورد پاراگراف چهارم ماده چهارده قانون جمهوری آذربایجان در مورد “شهروندی” جمهوری آذربایجان ذکر شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر در زمینه اخذ و هزینه زندگی آذربایجان و دیگر کشورها می توانید با مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) در ارتباط باشید تا شما را به بهترین نحو مشاوره و راهنمایی کنند.

3/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط

12 دیدگاه برای “تابعیت جمهوری آذربایجان

 1. كمالي گفت:

  سلام وقت بخير ، ما حدود ١ سال و چند ماه در باكو زندگي كردم و اقدام كرديم به شهروندي و بعد از كلي خرج و دوندگي بلاخره به ما يه كارت ٣ ماهه دادن ولي بنا به دلايلي نتونستيم بمونيم مجبور شديم برگرديم ايران ، الان دباره بخوايم بريم از نو بايد شروع كنيم يا اقدامات قبلي مارو در نظر ميگيرن؟! ممنون

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   سلام روزتون بخیر
   برای اخذ پاسپورت آذربایجان، نیاز دارید ازابتدا اقدام نمایید.

 2. علی گفت:

  من
  کادت
  اقامت دارم
  دخترم نداره
  داخل ایران متولد شده 3ماهش
  ایا دختر نیاز به ویزا دارد
  چه چوری دریافت کرد

  1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

   با سلام و عرض ادب
   برای فرزند خود می بایست برای اخذ ویزای همراه اقدام نمایید.

 3. ناهید بربط گفت:

  سلام.پدر من متولدشهرباکو آذربایجان میباشد.او از یک پدر ایرانی و یک مادر آذربایجانی متولد شهر لنکران بوده است.البته پدرم فوت شده است.شناسنامه پدرم که به زبان آذری میباشد را دارم.اگر اقدام کنم آیا میتوانم ملیت این کشور را بگیرم.در ضمن یک پسر ۳۴ ساله دارم.آیا میتونم برای هردومون همزمان اقدام کنم.
  دارم میرم باکو.برای کسب ملیت چه مدارکی لازم است . هم خودم و هم فرزندم.

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   پیشنهاد می شود در این گونه مسائل به مشاوران حقوق بین الملل مراجعه نمایید.
   تابعیت کشور آذربایجان، بر اساس خون می باشد و در صورتی که به شخصی، تابعیت اعطا شود، به فرزند وی نیز تابعیت تعلق می گیرد، حتی اگر یک بار هم پا به این کشور نگذاشته باشد؛ ناگفته نماند برخی استثنائات نیز وجود دارد که می بایست شرایط دقیق را به مشاوران حقوق بین الملل عرضه نمایید.

 4. محمد یاری گفت:

  سلام
  پدر بزرگ ما از مادر باکویی و پدر ایرانی متولد شده اسناد ثب احوال هم محل تولد مادر رو زده باکو . الان پدر بزرگ من میتونه اقدام کنه برای تابعیت آذربایجانی خودش ؟
  اگر ایشون تابعیت بگیرن فرزندانشون هم میتونن بگیرن یا خیر
  ایشون در قید حیات هستن ولی پدر مادرشون خیر
  ممنون میشم اگر جواب بدید

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   با توجه به این موضوع که کشور آذربایجان، بر اساس خون، تابعیت اعطا می کند، مادر پدربزرگ شما اگر تابعیت آذربایجانی ش به اثبات برسد، پدر بزرگ شما می تواند اقدام به اخذ تابعیت کند، که مراحل قانونی زیادی را باید سپری کنند.
   لازم به ذکر است محل تولد ایشان، به تنهایی، هیچ مزیتی از جهت بحث تابعیت نخواهد داشت.
   سپس به استناد تابعیت ایشان، فرزندان شان می توانند درخواست تابعیت دهند؛ که صد البته موافقت این درخواست ها، شرایط و زمان زیادی را طلب خواهد کرد.

 5. S.n گفت:

  سلام خسته نباشید.من پدر بزرگ پدریم اهل باکو بوده و اونجا بچه هم داشت که به ایران اومد و هویت جدید گرفت.میخواستم بدونم چقدر امکان موفقیت تو درخواست تابعیتمون هست و اصلا از چه راهی باید اقدام کنیم.ممنون از سایت خوبتون

  1. مشاور مهاجرت های عمومی گفت:

   با سلام
   با وجود قانون خون در اعطای تابعیت، در صورتی که مدارکی دال بر تابعیت آذربایجانی والد یا والده خود ارائه دهید، می توانید در پی اخذ تابعیت پدر و یا مادر خود بر اساس قانون خون، درخواست تابعیت نمایید.
   البته طی این مراحل با همراهی یک وکیل قوی در حوزه مسائل تابعیت و حقوق بین الملل امکان پذیر است.

  2. زینب قاسمی گفت:

   با سلام و خسته نباشید پدر مادربزرگ من اهل باکو بوده و من نتیجه ایشان می باشم. آیا من میتوانم تابعیت بگیرم مدارک دال بر اینکه پدر مادربزرگم آذربایجانی هست وجود دارد.سوال من این است که آیا من میتوانم با وجود نتیجه بودن میتوانم درخواست تابعیت بگیرم؟؟؟؟با تشکر

   1. کارشناس مهاجرتی اصطهباناتی گفت:

    سلام روزتون بخیر
    در صورت بتوانید مدارک مورد نیاز را ارائه دهید، امکان اقدام این کار وجود دارد. لطفا با کارشناسان ما در ارتباط باشید تا شما را راهنمایی نماییم.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *