تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی

شرایط تحصیل در مالزی از سایر کشورها ساده تر می باشد اما برای ورود و اخذ پذیرش از دانشگاه های این کشور، ابتدا باید شرایط دانشجو مورد بررسی قرار گیرد. لذا متقاضیان باید اطلاعات جامعی از تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی داشته باشند. مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) می توانند شما عزیزان را به صورت کامل راهنمایی کنند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

شرایط تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی

حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ادامه تحصیل پزشکی در مالزی که توسط انجمن پزشکی تعیین شده است، یکی از موارد، مدرک STPM یا A-Level: داشتن حداقل BBB / ABC / AAC در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات می باشد. تحصیلات استرالیایی (SAM یا AUSMAT) : شما به یکی از موارد زیر نیاز دارید:

 • معدل 80 % یا معادل B در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات یا
 • ATAR برابر با 80 شامل : زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات
 • تحصیلات یا پایه علوم : حداقل داشتن CGPA 3 از 4 در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات
 • همچنین باید حداقل 5B را در زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات / به علاوه ریاضیات و یک موضوع اضافی در SPM، سطح O یا معادل آن داشته باشید

تحصیل در مالزی در رشته پزشکی بسیار رقابتی است و ممکن است علاوه بر مدارک فوق با دانشجویان مصاحبه ای انجام شود. به طور معمول طول دوره پزشکی عمومی در دانشگاه های مالزی 5 سال به علاوه دو سال کارآموزی اجباری می باشد. حداقل مدرک تحصیلی مورد نیاز برای ادامه تحصیل در رشته دندانپزشکی در دانشگاه های مالزی که توسط انجمن دندانپزشکی مالزی تعیین شده است، یکی از موارد، داشتن مدرک STPM یا A-Level: داشتن حداقل BBB / ABC / AAC در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات می باشد. تحصیلات استرالیایی (SAM یا AUSMAT) : شما به یکی از موارد زیر نیاز دارید:

 • معدل 80 % یا معادل B در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات یا
 • ATAR 80 شامل : زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات
 • تحصیلات یا پایه علوم : حداقل داشتن CGPA 3 از 4 در زیست شناسی + شیمی + فیزیک یا ریاضیات

مدارک و شرایط اضافه هر دانشگاه متفاوت است و ممکن است برای هر دانشگاه مدارک اضافه دیگری مورد نیاز باشد. برای اخذ مدرک تخصصی دندانپزشکی دانشجویان باید سه سال دیگر در یکی از رشته های تخصصی دندان مشغول به تحصیل باشند.

شرایط اخذ پذیرش و تحصیل پزشکی در مالزی

شرایط تحصیلی مورد نیاز برای ورود به دانشگاه پزشکی، درک علوم به ویژه شیمی و زیست شناسی مهمترین عنصر ورود به رشته پزشکی می باشد. با این حال انجمن پزشکی مالزی دروس مختلفی برای ورود متقاضیان به دانشگاه های پزشکی تعیین کرده است. تمام دانشجویان باید در یک سطح قابل قبول زبان انگلیسی مهارت داشته باشند تا واجد شرایط تحصیل در رشته پزشکی شوند. تمام متقاضیان رشته پزشکی باید حداقل یکی از مدارک تحصیلی متوسطه زیر و یا معادل آن را داشته باشند :

 • SPM : داشتن 5B در دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات یا ریاضیات اضافی و دروس دیگر
 • گواهی عمومی تحصیلی سطح O : داشتن 5B در دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و دروس دیگر

شرایط اخذ پذیرش و تحصیل پزشکی در مالزی

تمام متقاضیان رشته پزشکی با گواهی آزمون متحد (UEC) باید در هر یک از سه درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات قبول شده باشند و حداقل نمره B4 را کسب کرده باشند. تمام متقاضیان باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

 • STPM با نمرات BBB یا ABC ، AAC در سه درس : زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • گواهی عمومی تحصیلی سطح A با نمرات BBB یا ABC ، AAC در سه درس: زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • دروس پیش پزشکی، علوم پایه : داشتن نمره 3 CGPA از 4 در سه درس: زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات و حداقل تحصیلات ورودی 5B در هر یک از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات یا ریاضیات اضافه و دروس دیگر در سطح گواهی مدرسه و یا معادل آن
 • گواهی UEC داشتن B4 در پنج درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و ریاضیات اضافی
 • برنامه پیش دانشگاهی مناش: معدل کل 80 % یا معادل B در هر سه درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • مدرک استرالیایی : داشتن 80 % ATAR در دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • داشتن CGPA 3.5 از 4 و حداقل تحصیلات ورودی 2B در هر یک از دروس زیست شناسی یا شیمی یا فیزیک و سه اعتبار (CREDIT) در انگلیسی و ریاضیات یا ریاضیات اضافی و یا دروس دیگر در سطح گواهی مدرسه و یا معادل آن

مدرک کارشناسی:

 • مدرک علوم کاربردی یا محض و یا بهداشت : داشتن CGPA 3 از 4 در یک برنامه 5 ساله پزشکی
 • مدرک علوم کاربردی یا محض و یا بهداشت : داشتن CGPA 3.3 از 4 در یک برنامه 4 ساله کارشناسی ارشد
 • مدرک علوم انسانی یا هنر : داشتن CGPA3.5 از 4 در یک برنامه 5 ساله پزشکی
 • مدرک علوم انسانی یا هنر : داشتن 3.75 CGPA از 4 در یک برنامه 4 ساله کارشناسی ارشد

تمام متقاضیان باید در آزمون استعداد ، مصاحبه و یا آزمون ورودی شرکت و پذیرفته شوند. سایر شرایط دیگر برای تحصیل در رشته پزشکی دانشگاه های مالزی:

 • عدم سوابق کیفری
 • عدم هیچ نوع بیماری ذهنی و یا جسمی
 • عدم هیچ گونه بیماری مسری

شرایط اخذ پذیرش و تحصیل دندانپزشکی در مالزی

افراد با شرایط زیر از ورود به دانشکده جهت تحصیل دندانپزشکی در مالزی محروم می باشند:

 • داشتن سوابق کیفری و یا جنایی
 • داشتن بیماری های ذهنی و یا جسمی جدی
 • تقلب در آزمون، جعل اسناد و یا ارائه مدارک غلط
 • داشتن هر نوع بیماری مسری

شرایط تحصیلی مورد نیاز برای ورود به دانشکده دندانپزشکی، درک علوم به ویژه شیمی و زیست شناسی مهمترین عامل ورود به رشته دندانپزشکی می باشد. با این حال انجمن دندانپزشکی مالزی دروس مختلفی برای ورود متقاضیان به دانشکده های دندانپزشکی تعیین کرده است. تمام دانشجویان باید در یک سطح قابل قبول زبان انگلیسی مهارت داشته باشند تا واجد شرایط تحصیل در رشته دندانپزشکی شوند. تمام متقاضیان رشته دندانپزشکی باید حداقل یکی از مدارک تحصیلی متوسطه و یا معادل آن را داشته باشند :

 • SPM : داشتن 5B در دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات (یا ریاضیات اضافی) و دروس دیگر
 • گواهی عمومی تحصیلی سطح O: داشتن 5B در دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و دروس دیگر
 • (UEC) گواهی آزمون پیوسته : 4B در چهار درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و دروس دیگر

تمام متقاضیان باید دارای یکی از مدارک زیر باشند:

 • STPM با نمرات BBB ، ABC یا AAC در سه درس: زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • گواهی عمومی تحصیلی سطح A با نمرات BBB یا ABC ، AAC در سه درس: زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات
 • علوم پایه : داشتن نمره 3 CGPA از 4 در سه درس: زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات و حداقل تحصیلات ورودی 5B در هر یک از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و دروس دیگر در سطح گواهی مدرسه و یا معادل آن
 • گواهیUEC : داشتن B4 در پنج درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، ریاضیات و ریاضیات اضافی
 • برنامه پیش دانشگاهی دانشگاه مناش (MUFY) و یا مدارک استرالیایی: معدل کل 80 % در هر سه درس زیست شناسی، شیمی، فیزیک یا ریاضیات و یا داشتن ATAR 80%
 • (IB)کارشناسی بین المللی : 30 امتیاز با حداقل دو درس تجربی یا ریاضیات در سطح عالی (HL) و یک درس تجربی در سطح استاندارد و کسب حداقل نمره 4 در هر یک از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک (یا ریاضیات)

مدرک تحصیلی دانشگاهی:

 • مدرک علوم پزشکی : داشتن CGPA 3.3 از 4 در یک برنامه کارشناسی 5 ساله پزشکی
 • مدرک علوم پزشکی، مدرک علوم انسانی یا هنر: داشتن CGPA 3.5 از 4 در یک برنامه 4 ساله کارشناسی ارشد پزشکی یا CGPA 3.5 از 4 در یک برنامه 5 ساله کارشناسی پزشکی و داشتن 3 C در هریک از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، علوم پایه، ریاضیات یا ریاضیات اضافی در SPM یا معادل آن
 • مدرک علوم انسانی یا هنر: داشتن CGPA 4 از 4 در یک برنامه 4 ساله کارشناسی ارشد پزشکی و داشتن 3 C در هریک از دروس زیست شناسی، شیمی، فیزیک، علوم پایه، ریاضیات در SPM یا معادل آن و یا یک دوره bridging معتبر

تمام متقاضیان باید در آزمون استعداد، مصاحبه و یا آزمون ورودی شرکت کنند و پذیرفته شوند.

هزینه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی

هزینه تحصیل رشته های پزشکی و دندانپزشکی در مالزی با توجه به هر دانشگاه متفاوت می باشد. در اینجا به بررسی هزینه ها در برخی از دانشگاه های مالزی می پردازیم، دانشگاه مهسا:

 • هزینه تحصیل برای اخذ گواهی دستیار جراح دندانپزشک برای دانشجویان بومی: 23600 RM و بین المللی: 31800 RM
 • هزینه تحصیل در رشته تکنولوژی دندانپزشکی برای دانشجویان بومی: 36600 RM و دانشجویان بین المللی: 68100 RM
 • هزینه تحصیل در رشته پزشکی برای دانشجویان بومی : 369900 RM و برای دانشجویان بین المللی: 433500 RM

هزینه تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی

دانشگاه AIMST:

 • هزینه تحصیل در رشته تکنولوژی دندانپزشکی برای دانشجویان بومی: 112500 RM و بین المللی: 183800 RM
 • هزینه تحصیل دندانپزشکی در مالزی در مقطع کارشناسی دانشجویان بومی: 285650 RM و بین المللی: 364050 RM
 • هزینه تحصیل در رشته پزشکی پنج ساله به صورت تمام وقت : 285750 MYR

دانشگاه SEGI مالزی:

 • هزینه تحصیل در رشته پزشکی پنج ساله : 70400 RM در سال
 • هزینه تحصیل در رشته جراحی دندان پنج ساله : 70000 RM در سال

دانشکده پزشکی پنانگ و پردانا:

 • هزینه کل تحصیل در رشته پزشکی پنج ساله پنانگ: 614490 RM
 • هزینه کل تحصیل در رشته پزشکی پنج ساله پردانا: 508500 RM

دانشگاه های پزشکی و دندانپزشکی مالزی مورد تایید وزارت بهداشت

دانشگاه مالایا (UM)، نخستین دانشگاه تحقیقاتی (RU) و یکی از بهترین دانشگاه های مالزی است، که دارای بیش از 27،000 دانش آموز و 1700 مدرس دانشگاه با 17 دانشکده و مراکز تحقیقاتی است که تمام طیف یادگیری این دانشگاه در زمینه های هنر، علوم و علوم انسانی است. تاسیس دانشگاه در محوطه کوالالامپور به سال 1957 می رسد.

University Sains Malaysia، این دانشگاه دارای سه محوطه دانشگاهی است، یک پردیس اصلی در جزیره پنانگ، یک محوطه بهداشتی در Kelantan و یک محوطه مهندسی در Nibong Tebal است. با حدود 28،300 دانشجوی کارشناسی ارشد و کارشناسی ازسال 2009، این دانشگاه یکی از بزرگترین دانشگاه ها از نظر ثبت نام دانشجویان در مالزی است.

University Kebangsaan Malaysia، یک دانشگاه عمومی واقع در بندر باریو بانگی، سلانگور است که در جنوب کوالالامپور واقع شده است،دارای یک مرکز آموزشی در کوالالامپور است. این دانشگاه یکی از معتبرترین دانشگاههای مالزی و آسیای جنوب شرقی است. 17،500 دانشجوی کارشناسی و5،105 دانشجوی کارشناسی ارشد، در این دانشگاه ثبت نام شده اند.

University Putra Malaysia، قبلا به عنوان دانشگاهی Pertanian Malaysia شناخته می شد، در سال 1971 از طریق ادغام دانشکده کشاورزی، دانشگاه Malaya و کالج کشاورزی در Serdang تاسیس شد. بنیانگذار دانشکده کشاورزی، دانشکده جنگلداری و دانشکده دامپزشکی و علوم حیوانات بود. در اوایل دهه 80، UPM با گسترش علم و فناوری به حوزه های مطالعاتی خود، گستره وسیعی را ارائه داده است.

دانشگاه ملی مستقل مکزیک (NAUM) بزرگترین دانشگاه آمریکای لاتین است. در ابتدا “دانشگاه سلطنتی و کلیسای مکزیک”، در سال 1910 توسط وزیر آموزش و پرورش، جاستو سیرا، که هدف آن ایجاد یک مؤسسه آموزش عالی بر اساس ارزش های لیبرال بود، در سال 1910 تأسیس شد. شرایط تحصیل رایگان در مالزی را می توانید از مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) بخواهید، مشاورین ما اطلاعات مفیدی را در اختیار شما قرار خواهند داد.

سوالات متداول در مورد تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی

1- پس از تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی، می توان در ایران به کار مشغول شد؟

بله، در صورتی که در دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت در مالزی تحصیل کرده باشید، این امکان وجود دارد.

2- دانشگاه های مورد تایید وزارت بهداشت ایران در مالزی کدامند؟

University Malaysia، University Sains Malaysia (USM)، University Kebangsaan Malaysia، University Putra Malaysia، University Teknologi MARA

3- زبان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی چیست؟

در دانشگاه های دولتی رشته های پزشکی و دندانپزشکی به زبان انگلیسی ارائه می شود.

4- جهت تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی به مدرک زبان نیاز است؟

بله، متقاضیان می بایست مدرک زبان انگلیسی خود را اخذ کرده باشند.

5- هزینه تحصیل پزشکی در مالزی چقدر است؟

به طور میانگین هزینه سالیانه تحصیل پزشکی در مالزی 70.400 رینگیت می باشد.

6- هزینه تحصیل دندانپزشکی در مالزی چقدر است؟

هزینه تحصیل دندانپزشکی در مازی به صورت میانگین در حدود 364.050 رینگیت است.

7- مزایای تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی چیست؟

امکان تحصیل به زبان انگلیسی، مورد تایید بودن دانشگاه های این کشور توسط وزارت بهداشت ایران، هزینه های زندگی مقرون به صرفه، اعتبار مدارک اخذ شده از دانشگاه های مالزی در سطح دنیا، مناظر و طبیعت زیبا

8- مدت زمان تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی چند سال است؟

تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی یک دوره پنج ساله است.

9- تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی بدون مدرک زبان امکان پذیر است؟

نیاز به مدرک زبان الزامی است، اما متقاضیانی که مدرک زبان ندارند می توانند در دوره های یک ساله زبان که قبل از کورس اصلی تحصیل برگزار می شود شرکت نمایند تا دانش زبان آنها به حد مورد نظر برسد.

10- چه کسانی از تحصیل پزشکی و دندانپزشکی در مالزی محروم خواهند بود؟

کسانی که سابقه کیفری و جنایی دارند، افرادی که بیماری ذهنی یا جسمی جدی دارند، افرادی که مدارک و یا اسناد مورد نیاز را جعل کرده باشند، افرادی که بیماری مسری دارند و غیره.

11- مدارک اخذ شده پزشکی و دندانپزشکی از مالزی در کدام کشورها به رسمیت شناخته می شود؟

مدارک فارغ التحصیلان پزشکی و دندانپزشکی از دانشگاه های مالزی در کشورهای استرالیا، سوئیس و سایر کشورهای اروپایی اعتبار دارد.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *