اخذ ویزای شینگن تضمینی

اخذ ویزای شینگن تضمینی

ویزای شینگن تضمینی، یکی از انواع ویزاهای مورد نیاز برای ورود به کشورهای عضو اتحادیه اروپا است. این نوع ویزا برای افرادی صادر می شود که