تابعیت و شهروندی چین

تابعیت و اقامت در چین

قانون تابعیت و شهروندی چین بر مبنای قانونی که در دهم دسامبر 1985 تصویب شده استوار می‌باشد.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی چین چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و می تواند تابعیت و اقامت چین کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت چین می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

خدمات موسسه مهاجرتی اصطهباناتی

مهاجرت به چین

تحصیل در چین

مهاجرت تحصیلی به چین

شرایط و راه های اخذ تابعیت و شهروندی چین

در این قسمت به بررسی راه های اخذ تابعیت کشور چین می پردازیم:

 راه‌های تحصیل تابعیت و