تحصیل رایگان در مالزی

تحصیل رایگان در مالزی

دولت  مالزی تحصیل رایگان در مالزی (MIS)  را برای اخذ مدرک کارشناسی ارشد و دکترا در دانشگاه های دولتی و خصوصی  خوب و انتخابی مالزی ارائه می دهد. دانشجویان بین المللی می توانند برای این بورس تحصیل در مالزی بین المللی مالزی (MIS) درخواست دهند. این بورس تحصیلی برای حمایت از تلاش دولت مالزی برای جذب، ایجاد انگیزه و حفظ سرمایه انسانی با استعداد از خارج از کشور است.

شرایط تحصیل رایگان در مالزی

بورسیه تحصیلی رایگان در مالزی، 5 کالج که