قرارداد کاری در لهستان

قرارداد کاری در لهستان

مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه قرارداد کاری در لهستان می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید.

پس از اینکه سرمایه گذار تصمیم به سرمایه گذاری و آغاز تجارت در لهستان گرفت و نوع شرکت مورد نظر خود را انتخاب کرد، زمان آن است که خود را برای استخدام کارمندان و عقد قراردادهای کاری نیز آماده نماید. قراردادکاری در لهستان جهت حمایت از حقوق کارمندان و تعیین کردن محدوده قدرت کارفرما نیز طراحی شده است.

بخاطر داشته باشید که فرد کارفرما و کارمند با تکمیل فرم از پیش تهیه شده که شرایط کار در آن ذکر شده است به توافق خواهند رسید. توافق کاری می تواند بصورت شفاهی باشد اما اگر به صورت کتبی باشد از ارزش والاتری نیز برخوردار است.

عقد قراردادکاری در لهستان در هر زمان ممکن امکان پذیر است (چرا که محدودیت زمانی وجود نخواهد داشت). ناگفته نماند که سه نوع قرارداد کاری محدود به شرح ذکر شده در ذیل خواهد ب