مهاجرت به آفریقای جنوبی

اقامت دائم آفریقای جنوبی

اقامت دائم آفریقای جنوبی

برنامه های کاربردی برای اخذ اقامت دائم آفریقای جنوبی در شرایط ذکر شده در بخش 26 (مجوز اخذ اقامت مستقیم) و بخش 27 ( رویه های اخذ اقامت و زمینه های اخذ مجوز) نیز آورده شده است. پیشنهاد می شود که جهت کسب اطلاعات بیشتر در خصوص قانون مهاجرت سال 2019 را از مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) بخواهید. در قانون اعطای مجوز اقامت دائم تاکید شده است که اشخاص نسبت به گسترش پایه های اقتصادی آفریقای جنوبی نیز مبادرت ورزند.

اقامت دائم آفریقای جنوبی

فرادي كه مايل به مهاجرت به افريقاي جنوبي و گرفتن اقامت، بصورت قانوني هستند، اگر بيش از اعتبار مجوز TRV در اين كشور بمانند، بايد براي اقامت دائم درخواست بدهند. اقامت دائم سندي است كه بِه يك فرد خارجي، اجازه ماندن در ان كشور را به طور دائم مي دهد. پس از دريافت اقامت دائم، شما مي توانيد براي گرفتن كارت سبز اقامت افريقاي جنوبي، درخواست دهيد. برنارد تامي، نماينده مردم عليه ظلم و فقر و ستم، مي گويد: درخواست اقامت دائم، با درخواست نوعي از اقامت TVR شروع مي شود و درخواست توسط اداره مهاجرت به صورت قانوني پردازش مي شود.

١٣ رده پی ار پی وجود دارد، از جمله ان، اثار، صاحبان كسب و كار، وابستگان و بازنشستگان و پناهندگان. اجازه مستقيم اقامت دائم، براي خارجي هايي كه در افريقاي جنوبي، بر أساس ويزاي كار، اجازه حداقل ٥ سال اقامت را دارند. مي توانند پس از گرفتن اقامت دائم همسر و بستگاندخود را نيز بِه آنجا ببرند.

اگر شما پيشنهاد كاري دائمي داريد، يا مهارت استثنائي يا مدرك تحصيلي و يا قصد تأسيس يك بيزنس كه از نظر مالي مستقل است، باعث مي شود كه شما بتوانيد شهروند افريقاي جنوبي شويد و يا در ليست انتظار پی ار پی  قرار بگيريد. كه پس از باز نشسته شدن برخي خانواده هاي شهروندان افريقاي جنوبي ، شما براي شهروند شدن، واجد شرايط مي شويد.

مارشال مشاور مهاجرت مي گويد : با وجود قانون هايي كه براي مهاجرت تصويب شده ، تضمين ميكند كودكان متولد شده با والد افريقاي جنوبي، قطعا شهروند افريقاي جنوبي محسوب مي شود . ولي كودكاني كه داراي فقط يك والد افريقاي جنوبي هستند، هميشه و به طور خودكار نمي توانند شهروند باشند و ممكن است نياز به پی ار پی براي حداقل يك دوره پنج ساله داشته باشند. در مواردي كه يك يا هر دو والد خارجي باشند ، گذراندن يك دوره هجده ماهه براي فرزندان انها ضروري است.

تاميامي اضافه كرد: يك فرزند متولد شده در افريقاي جنوبي از يك والد با تابعيت افريقاي جنوبي يا داراي، پی ار پی به طور خودكار، اقامت دائم اعطا نمي شود. براي اين فرزند فقط گواهي تولد افريقاي جنوبي صادر مي شود. اين بچه تا وقتي به سن شانزده سالگي برسد، مي توانند درخواست كارت سبز اقامت افريقاي جنوبي را بدهد.

گواهي تولد شامل يك شماره است كه نشان مي دهد ايا شخص، شهروند هست يا خير. گرانيايانا مي گويد: كودكاني كه والدين انها هر دو خارجي هستند ولي در افريقاي جنوبي متولد شده اند و زندگي مي كنند، در سن هجده سالگي مي توانند اقامت اين كشور را بگيرند.

اقامت دائم آفریقای جنوبی از طریق ویزای بازنشستگی

ویزای بازنشستگی می تواند به هر کسی که قصد بازنشستگی در آفریقای جنوبی را دارد،  بدون در نظر گرفتن سن و یا اینکه آیا بر اساس یک دوره پیوسته یا فصلی باشد، صادر می شود. برای واجد شرایط شدن  ویزای بازنشستگی، متقاضی باید نشان دهد، که به طور مسلم حداقل درآمد ماهانه 37000 راند، را دریافت می کنند؛ که می تواند شامل صندوق های بازنشستگی، بازنشستگی سالیانه  غیر قابل فسخ ، ارزش خالص یا ترکیبی از دارایی ها باشد.

اقامت دائم آفریقای جنوبی از طریق ویزای بازنشستگی

اقامت دائم آفریقای جنوبی از طریق ویزای بازنشستگی

اقامت دائم آفریقای جنوبی از طریق ویزای کار

انواع ویزاهای کاری آفریقای جنوبی وجود دارد که ممکن است بسته به موقعیت متقاضی صادر شود. این موارد در زیر فهرست شده اند. ویزای کار عمومی، این رایج ترین ویزا است اما برای به دست آوردن این نوع ویزای کار، استخدام کارمند شرکت ، باید موارد زیر را ثابت کند:

 • با وجود جستجوی دقیق، کارفرمای احتمالی قادر به یافتن یک کاندیدا مناسب در بازار محلی نبود.
 • کارمند دارای مهارت و تجربه مناسب برای شغل مناسب است.
 • حقوق و مزایای شغلی پایین تر از حقوق و مزایای متوسط کارکنان در موقعیت های مشابه نیست.
 • یک قرارداد متقابل از استخدام
 • مدارک تحصیلی توسط ادارۀ مدارک تحصیلی آفریقای جنوبی( SAQA) مورد ارزیابی قرار گرفته و ترجمه شده توسط سوگند به یکی از زبان های رسمی آمریکای جنوبی ترجمه شده است (انگلیسی قابل قبول است).

برخی از مهارت ها و مدارک تحصیلی که توسط دولت آفریقای جنوبی به عنوان استثنا در نظر گرفته می شود وجود دارد. این فهرست مهارتهای حیاتی تقریبا 35000 موقعیت را در 53 دسته مختلف فهرست می کند. از شما خواسته می شود تا مدرک نشان دهید:

 • مدارک مربوطه که توسط ادارۀ صلاحیت آفريقايی تأييد شده است، از جمله کتب معتبر مدارک تحصيلی يا مدرک است.
 • حداقل پنج سال تجربه عملی
 • هر یک از گواهینامه های صلاحیتدار که در زبان انگلیسی نیست، باید توسط یک مترجم مقدس ترجمه شود.
 • ثبت نام با نماینده حرفه ای آفریقای جنوبی، سازمان تجارت، هیئت مدیره یا شورا، اگر رشته شما به چنین مجوزی نیاز دارد.

اقامت دائم آفریقای جنوبی از طریق راه اندازی کسب و کار

آفریقای جنوبی  سرمایه گذاری تجاری را تشویق می کند؛ چه ایجاد یک  کسب و کار جدید باشد و یا چه سرمایه گذاری دریک  چیزی که  وجود دارد، باشد. شما باید بتوانید موارد زیر را نشان دهید:

 • صدور گواهی توسط یک حسابدار به مبلغ  حداقل 5 میلیارد راند (واحد پول آفریقای جنوبی)  به صورت نقدی و  یا کمک هزینه سرمایه
 • یک توصیه از وزارت تجارت و صنعت در مورد امکان کسب و کار و سهم کسب و کار که به منافع ملی آفریقای جنوبی کمک می کند.
 • قصد استخدام حداقل 60 درصد از شهروندان آفریقای جنوبی یا ساکنین دائمیاین کشور
 • تعهد برای ثبت نام در مقامات نسبی مربوط به فعالیت تجاری خود، از جمله خدمات درآمد خبری آفریقای جنوبی یا سازمان حرفه ای مربوطه، هیئت مدیره یا شورا

واجدین دریافت اقامت دائم آفریقای جنوبی

آفریقای جنوبی مهاجرانی را که می توانند سهم قابل توجهی در گسترش پایگاه اقتصادی این کشور داشته باشند، را می پذیرد.قبل از اینکه بتوانید برای یک مجوز اقامت دائم درخواست دهید،  ابتدا باید توجیه کنید که چرا  یک فرد ممنوع الورود و یا نامناسب برای این کشور نمی باشید.

شما و همسرتان اگر در اقامتگاه خود در آفریقای جنوبی بر اساس مجوز  کار خود، حداقل پنج سال زندگی کرده باشید، می توانید برای دریافت مجوز اقامت دائم اقدام کنید. همچنین متقاضیان شهروندان آفریقای جنوبی یا افرادی که  مجوز اقامت دائم را دارند می توانند درخواست دهند. اقامت در زمینه های دیگر به  افراد خارجی اعمال می شود که :

 • دارای پیشنهاد کار دائمی در آفریقای جنوبی هستند.
 • دارای مهارت و استعداد استثنایی می باشند.
 • قصد ایجاد یک کسب و کار در آفریقای جنوبی را دارند.
 • واجد شرایط پناهندگی از نظر بخش 27 (c) قانون پناهندگان هستند.
 • واجد شرایط به عنوان افراد بازنشسته می باشند.
 • دارای استقلال مالی هستند.

بستگان (به طور زیست شناختی یا قانونی) یک شهروند آفریقای جنوبی یا دارنده مجوز اقامت دائم هستند. برای اطلاع از شرایط زندگی در آفریقای جنوبی با مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) همراه باشید.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *