درخواست دانشجویان افغان از دولت هند برای از سرگیری اعطای ویزا و بورسیه تحصیلی