بورسیه های تحصیلی لبنان

بورسیه های تحصیلی لبنان

بورس های تحصیلی همواره یکی از دلایل جذب دانشجویان بین المللی در کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود که در تمامی مقاطع تحصیلی به متقاضیان و دانشجویان ارائه می شود. این بورس های تحصیلی به شکل های مختلفی به دانشجویان ارائه می شوند و به عوامل مختلفی بستگی دارند که باید پیش از تصمیم […]

بورسیه های تحصیلی لبنان

بورسیه های تحصیلی لبنان

بورس های تحصیلی همواره یکی از دلایل جذب دانشجویان بین المللی در کشورهای مختلف دنیا به شمار می رود که در تمامی مقاطع تحصیلی به متقاضیان و دانشجویان ارائه می شود. این بورس های تحصیلی به شکل های مختلفی به دانشجویان ارائه می شوند و به عوامل مختلفی بستگی دارند که باید پیش از تصمیم […]

شرایط تحصیل پزشکی در لبنان

تحصيل پزشکی لبنان

تحصیل پزشکی در لبنانزبان رسمی کشور لبنان عربی است اگر چه بسیاری از شهروندان به صورت روان می توانند به زبان انگلیسی و فرانسه صحبت کنند. اکثر مردم در این کشور عرب هستند، 70٪ از آنها مسلمانان هستند و به دو گروه اصلی، سنی و شیعه تقسیم شده اند. همچنین 30٪ مردم در لبنان مسیحی […]