تحصیل پزشکی در عراق

تحصیل پزشکی در عراق

مدارس پزشکی در عراق همچنان به گسترش بنیان های موسسه های بصره و دانشکده های پزشکی Mustansiriya ادامه دادند. سیستم آموزش و تحصیل پزشکی در عراق در دهه 1980 به اوج خود رسید. مدارس پزشکی عراق به دانش پژوهان خاورمیانه و آفریقا تبدیل شده است.شرایط تحصیل پزشکی در عراقجهت تحصیل در آسیا، کالج پزشکی سلطنتی […]