تابعیت و اقامت در کریباتی یا جزایر گیلبرت سابق

تابعیت و اقامت در کریباتی

قانون تابعیت و اقامت در کریباتی براساس حکم استقلال 12 جولای 1979 پایه ریزی شده است.قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی کریباتی چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت در کریباتی کسب کند ؟ چه […]

تابعیت و اقامت در کریباتی یا جزایر گیلبرت سابق

تابعیت و اقامت در کریباتی

قانون تابعیت و اقامت در کریباتی براساس حکم استقلال 12 جولای 1979 پایه ریزی شده است.قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی کریباتی چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت در کریباتی کسب کند ؟ چه […]