بورسیه های تحصیلی کاستاریکا

بورسیه های تحصیلی کاستاریکا

دانشجویان از نقاط مختلف دنیا همواره به دنبال تحصیل در دانشگاه های معتبر هستند، کاستاریکا یکی از کشورهایی است که هرساله با درخواست های قابل توجهی برای تحصیل مواجه است. جهت تحصیل در این کشور ابتدا باید از تمام شرایط و قوانین مربوط به دانشگاه ها و دوره های تحصیلی مطلع شوید و سپس با […]

بورسیه های تحصیلی کاستاریکا

بورسیه های تحصیلی کاستاریکا

دانشجویان از نقاط مختلف دنیا همواره به دنبال تحصیل در دانشگاه های معتبر هستند، کاستاریکا یکی از کشورهایی است که هرساله با درخواست های قابل توجهی برای تحصیل مواجه است. جهت تحصیل در این کشور ابتدا باید از تمام شرایط و قوانین مربوط به دانشگاه ها و دوره های تحصیلی مطلع شوید و سپس با […]

ویزای توریستی کاستاریکا

ویزای توریستی

کسانی که از کاستاریکا با ویزای توریستی دیدن می کنند، در طول اقامت خود مجاز به کار نمی باشند.در حالی که افراد کاستاریکایی ممکن است برای هر کدام از کارها به شما درخواست دهند که از نظر قانونی هم مشکلی ندارد. این کشور نیز به تازگی مالیات خروج (7 $) در همه ی مرزهای زمینی […]