موسسه حقوقی برگــزیده اصطهباناتی

تحصیل در آسیــــا

.

راز موفقیــت ما، حسن اعتمــــاد شما

آمار رشد و تعداد دانشجویان بین المللی که از خود آسیا یا مناطق دیگر دنیا تحصیل در آسیا را انتخاب می کنند، در سالیان اخیر افزایش یافته است. رونق اقتصادی همراه با جمعیت کشورهای آسیایی با رشد سریع در آموزش عالی همراه بوده است و این مسئله منجر به ایجاد گزینه هایی برای دانشجویان آینده نگر بوده است. تحصیل در آسیا در رشته های مختلف پزشکی ، مهندسی و غیره در کشورهای مختلف امکان پذیر است.

کشور ایران هم سعی نموده از این قافله عقب نماند و سالانه پذیرای دانشجویان زیادی از کشورهای عراق، سوریه ، تاجیکستان ، لبنان و غیره است که به قصد تحصیل پزشکی در ایران و همچنین رشته های دیگر وارد کشور ما می شوند.

ما قبلاً شاهد رقابت قوی بین مراکز دانشگاهی کشورهای ژاپن و هنگ کنگ برای جذب دانشجو و افزایش سطح علمی بودیم، اخیراً کشورهای سنگاپور ، کره جنوبی نیز به این رقابت اضافه شده اند. بیشتر دانشگاه های معتبر و برتر آسیا در تایوان ، مالزی و هندوستان و بعد از این ها کشورهای تایلند ، پاکستان ، اندونزی ، فیلیپین و ایران دارای دانشگاه های معتبری هستند.

این کشور ها بعضاً به ارائه بورسیه های تحصیلی نیز می پردازند، کشور ژاپن سالانه افراد زیادی را به صورت بورسیه تحصیلی می پذیرد که البته دارای شرایط خاصی است. کشور چین هم برای عقب نماندن از گردانه رقابت بورسیه های تحصیلی بسیار زیادی را ترتیب داده است. چین هم اکنون در بیشتر رشته های در مقطع دکترا و فوق لیسانس بورسیه ارائه می دهد.

[rd_line color=”#79b900″]

جهت کسب اطلاعات در زمینه مسائل مربوط به اخذ پذیرش ، روال اخذ ویزای تحصیلی در کشورهای مختلف آسیا می توانید بر روی کشورهای زیر کلیک نمایید.

[rd_line color=”#79b900″]

ترکیه

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/turkey/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%B1%DA%A9%DB%8C%D9%87/” position=”ta_center” mt=”30″]ترکیه[/button]

تایلند

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/thailand/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%84%D9%86%D8%AF/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]تایلند[/button]

تایوان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/taiwan/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%AA%D8%A7%DB%8C%D9%88%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]تایوان[/button]

کره جنوبی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/south-korea/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%DA%A9%D8%B1%D9%87-%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8%DB%8C/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]کره جنوبی[/button]

سنگاپور

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/singapore/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B3%D9%86%DA%AF%D8%A7%D9%BE%D9%88%D8%B1/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]سنگاپور[/button]

روسیه

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”/study/russia/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%B1%D9%88%D8%B3%DB%8C%D9%87/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]روسیه[/button]

مالزی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#019ee3″ font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/malaysia/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%85%D8%A7%D9%84%D8%B2%DB%8C/” position=”ta_center” mt=”30″]مالزی[/button]

قزاقستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/kazakhstan/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%82%D8%B2%D8%A7%D9%82%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]قزاقستان[/button]

ژاپن

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/japan/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%98%D8%A7%D9%BE%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]ژاپن[/button]

هندوستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D9%88-%D8%AF%D9%86%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%BE%D8%B2%D8%B4%DA%A9%DB%8C-%D8%AF%D8%B1-%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%88%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]هندوستان[/button]

هنگ کنگ

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/hong-kong/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D9%87%D9%86%DA%AF-%DA%A9%D9%86%DA%AF/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]هنگ کنگ[/button]

چین

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/china/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%DA%86%DB%8C%D9%86/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]چین[/button]

پاکستان

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ t_hover_color=”#ffffff” b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/pakistan/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D9%BE%D8%A7%DA%A9%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86/” position=”ta_center” mt=”30″]پاکستان[/button]

اندونزی

[button t_color=”#ffffff” b_color=”#79b900″ b_hover_color=”#2fa5dd” font_weight=”500″ url=”http://www.estahbanaty.org/study/indonesia/%D8%AA%D8%AD%D8%B5%DB%8C%D9%84-%D8%AF%D8%B1-%D8%A7%D9%86%D8%AF%D9%88%D9%86%D8%B2%DB%8C/” target=”yes” position=”ta_center” mt=”30″]اندونزی[/button]