وضعیت کار و حقوق پرستاران در آلمان

Nurses' employment status in Germany

کشور آلمان کشوری پیشرفته است که در حوزه بهداشت و درمان نیز جایگاه ویژه‌ای در جهان دارد. شغل پر