آیا زندگی در آلمان خوب است

آیا زندگی در آلمان خوب است

قدرت اقتصادی آلمان هنوز ثابت می کند که این کشور مناسب مهاجران است، یک از هر هشت نفر (13٪) پیدا کردن شغل در کشور را به عنوان دلیل اصلی مهاجرت شان بیان می کنند. آیا زندگی در آلمان خوب است چشم انداز فرصت های شغلی و امنیت شغلی به آلمان کمک می کند، تا از رتبه 65 کشور در فهرست کار به رتبه هفتم برسد، پس می توان گفت که آلمان برای زندگی و کار جای مناسبی است.

از نظر اقتصادی آیا زندگی در آلمان خوب است

آلمان با توجه به تعادل کار و زن&#