خاطرات زندگی دانشجویی در آلمان

خاطرات زندگی دانشجویی در آلمان

17 دانشگاه آلمان از لحاظ کیفیت خدمات رفاهی برای دانشجویان، جایزه ملی رضایت دانشجویان بین المللی را دریافت کرده اند. دانشگاه های Friederich Schiller و Georg-August-Universität Göttingen این گواهینامه های بین المللی را با امتیاز های متوسط ​​9.5 کسب کردند. در ادامه مقاله خلاصه ای از خاطرات زندگی دانشجویی در آلمان را مرور کرده ایم.

تجربیات و خاطرات زندگی دانشجویی در آلمان

بر اس