بورسیه تحصیل پزشکی آلمان

اعطای بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان، بالا بودن سطح سیستم آموزشی و پایین بودن هزینه های تحصیل در حد رایگان و وجود رشته های پزشکی و علوم پزشکی متنوع در این کشور موجب شده است تا مهاجران تحصیلی این کشور را در فهرست اول مقاصد مهاجرت خود قرار دهند. در این مقاله به بررسی بورسیه ها و شرایط بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان می پردازیم.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان

دولت آلمان با تسهیل روند تحصیل در آلمان و کاهش هزینه های تحصیل در دانشگاه های این کشور متقاضیان بسیاری را به سوی خود جلب کرده است. در واقع می توان گفت این کشور با فراهم کردن تحصیل رایگان به یکی از ارزان ترین کشورهای جهان برای تحصیل تبدیل شده است.

متقاضیان تحصیل در رشته پزشکی می توانند از بورسیه های تحصیلی مختلف دانشگاه های آلمان برخوردار شوند. دانشجویان با هر ملیت و نژاد می توانند برای اخذ بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان درخواست دهند.

شرایط بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان

متقاضی اخذ بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان باید از طریق ارتباط با اساتید دانشگاه های آلمان، استاد راهنما و سوپروایزر خود را انتخاب کند و علاوه بر این واجد شرایط خاصی باشد. از جمله شرایط بورسیه تحصیلی پزشکی موارد زیر را می توان نام برد:

 • دارا بودن معدل بالا در مقطع قبل
 • دارا بودن مقاله های علمی تحقیقی
 • دارا بودن فعالیت های تحقیقی و علمی
 • دارا بودن مدرک مهارت زبان آلمانی
 • دارا بودن توصیه نامه از اساتید مقطع قبل

بورسیه تخصص پزشکی در آلمان

متقاضیان برای تحصیل پزشکی در آلمان  باید در حدود 6 سال تحصیل کنند. در این دوره ها دانشجویان تا 4 سال در بیمارستان ها به کارورزی و آموزش عملی می پردازند. پزشکان عمومی با دارا بودن مدرک مهارت زبان آلمانی در سطح B2 و مدرک معتبر پزشکی می توانند در دانشگاه های دولتی آلمان تحصیل کنند و از بورسیه تخصص پزشکی در آلمان برخوردار شوند. دانشجویان در مدت زمان تحصیل دوره تخصصی پزشکی در آلمان می توانند حقوق دریافت کنند و در حوزه های تخصصی خود مشغول طبابت شوند.

بورسیه تخصص پزشکی در آلمان

بورسیه تخصص پزشکی در آلمان

شرایط بورسیه پزشکی آلمان

پزشکان عمومی می توانند برای تحصیل در دوره های تخصصی آلمان نه تنها از حقوق و مزایایی برخوردار شوند، بلکه با ارائه مدارک لازم بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان را نیز دریافت کنند. پزشکان عمومی برای تحصیل در رشته های تخصصی پزشکی آلمان و برخورداری از بورسیه های تحصیلی باید واجد شرایط زیر باشند:

 • دارا بودن سوابق کاری حرفه ای و طبابت به مدت 6 تا 7 سال
 • دارا بودن مجوز طبابت در کشور خود
 • تحصیل یا فعالیت در کلینیک های وابسته به دانشگاه کشور خود
 • دارا بودن هدف نامه تحصیلی برای کارس از فارغ تحصیلی
 • دارا بودن تائیدیه فعالیت شغلی در کلینیک دانشگاهی در آلمان

بورسیه تحصیلی آلمان پزشکی

در حدود ۲۵۷ بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان، کمک هزینه و فاند تحصیلی برای تحصیل دانشجویان دوره های علوم پزشکی و رشته پزشکی در آلمان وجود دارد که به دانشجویان مستعد، واجد شرایط و ممتاز اعطا می شود. دانشگاه های آلمان بورسیه های تحصیلی فراوانی را برای دوره کارشناسی و کارشناسی ارشد پزشکی این کشور ارائه می دهد.

انواع بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان

از جمله بورسیه های تحصیلی دانشگاه های آلمان برای دانشجویان پزشکی بین المللی می توان موارد زیر را ذکر کرد:

بورسیه تحصیلی پزشکی Keith و Dorothy 2020

این بورسیه تحصیلی پزشکی برای دوره PhD می باشد و بیشتر هزینه های تحصیل را پوشش می دهد و محدودیتی از لحاظ ملیت و نژاد ندارد.

بورسیه تحصیلی پزشکی Bayer International Fellowships 2019

این بورسیه تحصیلی پزشکی به دانشجویان در مقاطع تحصیلی پزشکی لیسانس، فوق لیسانس و PhD در آلمان اعطا می شود. این بورسیه بیشتر هزینه های تحصیل دانشجویان را پوشش می دهد. این بورسیه تحصیلی به همه دانشجویان از هر ملیت و نژاد اعطا می شود. این بورسیه به دانشجویان رشته های پزشکی، علوم طبیعی، علوم کشاورزی، بیولوژی و شیمی اعطا می شود.

بورسیه تحصیلیResearch Sir Ratanji Dalal

این بورسیه تحصیلی پزشکی که برای دانشجویان مقطع PhD می باشد، بخش زیادی از هزینه های تحصیل پزشکی و رشته های دیگر در دانشگاه های آلمان را پوشش می دهد. این بورسیه برای جراحی های مناطق حاره ای و گرمسیری و یا پزشکی مناطق حاره ای اعطا می شود. این بورسیه محدودیتی از لحاظ نژاد و ملیت ندارد.

بورسیه تحصیلی Banting International Postdoctoral 2021

این بورسیه تحصیلی به دانشجویان در مقطع پست دکترا اعطا می شود و بخش زیادی از هزینه های تحصیل این دانشجویان را تأمین می کند. این بورسیه مختص دانشجویان رشته های تحصیلی مهندسی، بهداشت، علوم پزشکی و علوم انسانی می باشد و دانشجویان فارغ از هر نژاد و ملیت می توانند از این بورسیه برخوردار شوند.

بورسیه تحصیلی DKFZ 2019

این بورسیه تحصیلی پزشکی که به دانشجویان پست دکترا اعطا می شود، محدودیتی از نظر نژاد و ملیت ندارد. دانشگاه های آلمان این بورسیه را به دانشجویان رشته های بیولوژی سلولی و بیولوژی تومور، زیست شناسی سلول های بنیادی و اولیه، ژنوم های ساختاری و کاربردی، علم بررسی الگوهای بیماری سیستم های بیولوژی، عوامل ابتلا به سرطان، اپی ژنیک سرطان، رادیولوژی و تصویربرداری ایمونولوژی تومور و سرطان، فیزیک پزشکی، بیماری ها و سرطان، ویروس شناسی تومور و تحقیقات ترجمه ای سرطان اعطا می کند.

بورسیه تحصیلی RMLA 2020

این بورسیه تحصیلی پزشکی که به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد اعطا می شود، تا حدود زیادی از هزینه های تحصیل دوره های پزشکی و غیر پزشکی را تأمین می کند.

بورسیه تحصیلی Humboldt University of Berlin2019

این بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان که به دانشجویان دوره کارشناسی ارشد و دکترا اعطا می شود، تا حدود زیادی هزینه های تحصیل دانشجویان را پوشش می دهد. این بورسیه جدا از ملیت و نژاد به همه دانشجویان واجد شرایط اعطا می شود.

بورسیه تحصیلی RUB Deutschlandstipendium 2020

بورسیه تحصیلی RUB Deutschlandstipendium 2020

بورسیه تحصیلی RUB Deutschlandstipendium 2020

این بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان که مختص دانشجویان دوره لیسانس و کارشناسی می باشد، تا حدود زیادی از هزینه های تحصیل در آلمان را تأمین می کند. این بورسیه محدودیتی از لحاظ نژاد و ملیت ندارد.

بورسیه تحصیلی Marie Curie Zukunftskollege(ZIF-MC)

این بورسیه تحصیلی پزشکی که همه هزینه های تحصیل دانشجویان بین المللی که مشغول تحصیل در آلمان هستند را پوشش می دهد و به همه دانشجویان مستعد و واجد شرایط از هر ملیت و نژاد اعطا می شود. این بورسیه توسط دانشگاه Konstanz به دانشجویان اعطا می شود.

بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان در دانشگاه Friedrich-Alexander (IZKF)

این بورسیه تحصیلی پزشکی که به دانشجویان مقطع دکترا در رشته بیولوژی سرطان اعطا می شود، به منظور تحقیق و پژوهش در زمینه بیولوژی سرطان به دانشجویان مستعد و واجد شرایط اعطا می شود. این بورسیه تحصیلی بخش زیادی از هزینه تحصیل دانشجویان بین المللی در دانشگاه های آلمان را پوشش می هد.

بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان DAAD

سازمان بین المللی DAAD ارائه دهنده بورسیه تحصیلی و کمک هزینه های مالی به دانشجویان بین المللی می باشد. سازمان بین المللی DAAD این بورسیه را به دانشجویان کشورهای جنوب آسیا، کشورهای خاورمیانه، آفریقا، آمریکای شمالی. آمریکای مرکزی، آمریکای لاتین و آسیای جنوب شرقی اعطا می کند. بر این اساس در حدود ۵۰۰ یورو ماهانه به فارغ تحصیلان و ۱۰۰۰ یورو به دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی اعطا می کند.

دانشجویان با برخورداری از این کمک هزینه از پرداخت هزینه های بیمه درمانی، هزینه های خوابگاه، هزینه های زندگی همراهان و هزینه های رفت و آمد به آلمان معاف می شوند.

بورسیه تحصیلی اراسموسERASMUS

بورسیه اراسموس با کمک های کمیسیون اروپایی برای تحصیل در کشورهای اتحادیه اروپا به دانشجویان بین المللی اعطا می شود. میزان این بورسیه برای دانشجویان کشورهای اتحادیه اروپا در حدود ۲۳.۰۰۰ یورو می باشد. این بورسیه برای دانشجویان کشورهای غیر اتحادیه اروپا در حدود ۴۸.۰۰۰ یورو است.

بورسیه تحصیلی DEUTHSCHLANDSTIPENDIUM

این بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان که به همه دانشجویان بین المللی مستعد از سرتاسر جهان در آلمان اعطا می شود، بدون در نظر گرفتن ملیت و نژاد و درآمد شخصی و وضعیت زندگی پدر و مادر دانشجو به دانشجو اعطا می شود. میزان این بورسیه ۳۰۰ یورو ماهانه و برای دو ترم تحصیلی می باشد، البته در برخی موارد تا پایان تحصیل به دانشجو اعطا می شود.

بورسیه تحصیلی گوته آلمان

دانشگاه گوته آلمان در جهت حمایت و پشتیبانی از دانشجویان دوره کارشناسی ارشد مستعد و ممتاز این بورسیه تحصیل پزشکی آلمان را به آن ها اعطا می کند. دانشجویان با برخورداری از این بورسیه تحصیلی امکان دسترسی به سمینارهای حرفه ای در آکادمی تحصیلات تکمیلی را خواهند داشت. این سمینارها به طور کلی فقط برای دانشجویان دوره دکترا و پست دکترا برگزار می شود. میزان این بورسیه تحصیلی ماهانه در حدود ۱۰۰۰ یورو به مدت ۲ سال می باشد.

بورسیه تحصیلی CSLA

بورسیه تحصیلی CSLA یا CIVIL SOCIETY LEADERSHIP AWARD بورسیه جوایز رهبری جامعه مدنی را دانشگاه های آلمان به دانشجویانی اعطا می کند که نسبت به دیگر دانشجویان برتری علمی و تحصیلی داشته باشند. این بورسیه تحصیلی هزینه های تحصیل، خوابگاه دانشجویی، بیمه سلامت، رفت و آمد به آلمان و هزینه های درمانی دانشجو را پوشش می دهد.

بورسیه تحصیلی پزشکی هینریچ بول

دانشگاه های دولتی آلمان این بورسیه تحصیلی 2 ساله را به دانشجویان مقاطع تحصیلی کارشناسی ارشد و دکترا همه رشته های تحصیلی اعطا می کنند. میزان این بورسیه برای دانشجویان کشورهای اتحادیه اروپا مقطع کارشناسی ارشد رشته های مختلف اعم از پزشکی و غیرپزشکی ماهانه تا ۶۵۰ یورو است. برای دانشجویان کشورهای غیر اتحادیه اروپا ماهانه در حدود ۸۵۰ یورو می باشد.

میزان این بورسیه به دانشجویان کشورهای اتحادیه اروپا ماهانه در حدود ۱۳۵۰ یورو است. برای دانشجویان کشورهای غیراتحادیه اروپا ماهانه در حدود ۱۲۰۰ یورو می باشد.

بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان در دانشگاه ژاکوبز برمن

این بورسیه تحصیلی پزشکی 3 ساله به دانشجویان مقطع دکترا مشغول تحصیل در این کشور اعطا می شود. دانشگاه ژاکوبز برمن در هر سال، ۵ کمک هزینه و بورسیه تحصیلی را به دانشجویان مقطع دکترا اعطا می کند. دانشجویان برای دریافت این بورسیه تحصیلی باید دارای رزومه تحصیلی علمی قوی و مدرک کارشناسی ارشد باشند. میزان این بورسیه ماهانه در حدود ۱۳۰۰ یورو می باشد.

بورسیه تحصیلی KAS کنارد

دولت آلمان کمک هزینه و بورسیه تحصیل پزشکی KONRAD-ADENAUER-STIFTUNG یا کنراد  را به دانشجویان دوره های کارشناسی ارشد و دکترا مشغول تحصیل در این کشور اعطا می کند. یکی از مهم ترین شرایط اخذ این بورسیه 2 ساله محدودیت سنی زیر ۳۰ سال دانشجو می باشد. علاوه بر این دانشجویان باید دوره تحصیلی کارشناسی و لیسانس را در کشور خود گذرانده باشند. میزان این بورسیه ماهانه برای دانشجویان مقطع کارشناسی ارشد ماهانه در حدود ۸۵۰ یورو می باشد.

دانشجویان باید دارای سوابق تحقیقی و پژوهشی و همچنین دارای ۲ سال فعالیت تحقیقی باشند. میزان این بورسیه ماهانه در حدود ۱۱۰۰ یورو می باشد که تا ۳ سال به دانشجویان اعطا می شود.

شرایط تحصیل پزشکی آلمان برای متقاضیان ایرانی

متقاضیان ایرانی که قصد تحصیل پزشکی و داشتن شرایط پذیرش دانشگاه های پزشکی آلمان و اخذ بورسیه تحصیلی پزشکی را دارند، باید در کنکور سراسری ایران شرکت کرده و در رشته پزشکی پذیرفته شده باشند. متقاضیان پس از پذیرش پزشکی در کنکور سراسری ایران می توانند برای اخذ پذیرش پزشکی از دانشگاه های آلمان اقدام کنند.

شرایط تحصیل پزشکی آلمان برای متقاضیان ایرانی

شرایط تحصیل پزشکی آلمان برای متقاضیان ایرانی

 • برای اخذ پذیرش از دانشگاه های پزشکی آلمان متقاضی باید دارای مدرک مهارت زبان آلمانی B2 باشد.
 • علاوه بر این متقاضی باید در آزمون پذیرش دانشگاه های آلمان به زبان آلمانی شرکت کرده و نمره لازم را کسب کند.
 • اگر متقاضی موفق به کسب نمره لازم در این آزمون شود، می تواند تحصیل در دانشگاه های پزشکی آلمان را شروع کند.
 • اگر متقاضی ایرانی در کنکور سراسری ایران پذیرفته نشود و یا به هر دلیل در این آزمون شرکت نکند، برای تحصیل پزشکی در آلمان باید در دوره های یک ساله آمادگی درسی در کالج های آلمان شرکت کند.
 • متقاضی باید پس از کسب نمره لازم در آزمون ورودی دانشگاه های پزشکی این کشور شرکت کند. در صورت اخذ نمره لازم تحصیل در رشته پزشکی را آغاز کند.

بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان و خدمات موسسه اصطهباناتی

 مشاوره با وکلای مجرب و متخصصان مهاجرت از مهم ترین موارد برای تحصیل پزشکی در آلمان و اخذ بورسیه های تحصیلی پزشکی آلمان می باشد. متقاضیان برای مهاجرت به آلمان خود به تنهایی نمی توانند اقدام کنند و بدون کمک و مشاوره با متخصصان مهاجرت این کار بسیار دشوار، زمان بر و پر هزینه خواهد بود.

موسسه اصطهباناتی با همکاری با وکلای متبحر و مشاوران ارشد بین المللی در جهت جلب اعتماد موکلان و مهاجران تاکنون به موفقیت های فراوانی نائل شده است.

افتتاح شعب متعدد در داخل و خارج از کشور، موفقیت در پرونده های مهاجرت تحصیلی به آلمان، و شغلی و سرمایه گذاری و اعتماد و اطمینان موکلان به این موسسه تنها گوشه هایی از موفقیت این موسسه برتر در سطح کشور می باشد.

سخن آخر

در این مقاله به بررسی بورسیه تحصیل پزشکی آلمان و چگونگی اخذ بورسیه های پزشکی  را در آلمان پرداخته شده است. به طور کلی از مجموع موارد ذکر شده می توان دریافت که کشور آلمان یکی از ارزان ترین و بهترین کشورها برای تحصیل پزشکی محسوب می شود. تحصیل رایگان و اعتبار مدارک دانشگاهی و مهم تر از همه اعطای بورسیه های تحصیلی در کشور آلمان موجب شده است تا افراد زیادی برای تحصیل به این کشور مهاجرت کنند.

اگر در مورد اخذ بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان، شرایط بورسیه پزشکی آلمان و بورسیه تخصص پزشکی در آلمان نیازمند اطلاعات بیشتر می باشید، می توانید از خدمات مشاوره ای مهاجرتی موسسه حقوقی و مهاجرتی وکلای برگزیده اصطهباناتی برخوردار شوید.

سوالات متداول در ارتباط با بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان

 1. آیا امکان اخذ بورسیه تخصص پزشکی در آلمان وجود دارد؟

  پزشکان عمومی می توانند در دانشگاه های دولتی آلمان تحصیل کنند و از بورسیه های پزشکی و حقوق برخوردار شوند.

 2. شرایط بورسیه تخصص پزشکی در آلمان چیست؟

  دارا بودن سوابق کاری حرفه ای و طبابت به مدت 6 تا 7 سال، دارا بودن مجوز طبابت در کشور خود، تحصیل یا فعالیت در کلینیک های وابسته به دانشگاه کشور خود، دارا بودن هدف نامه تحصیلی برای کارس از فارغ تحصیلی.

 3. مهم ترین شرط اخذ پذیرش پزشکی در آلمان چیست؟

  پذیرش در کنکور سراسری ایران، دارا بودن مدرک مهارت زبان آلمانی B2 و پذیرش در آزمون پذیرش دانشگاه های آلمان

 4. شرایط اخذ بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان چیست؟

  معدل بالا در ترم های قبل تحصیلی-دارا بودن مقاله های علمی تحقیقی، دارا بودن فعالیت های تحقیقی و علمی، دارا بودن مدرک مهارت زبان آلمانی، دارا بودن توصیه نامه از اساتید ترم های قبل.

 5. میزان بورسیه تحصیلی  DAAD آلمان چقدر است؟

  در حدود ۵۰۰ یورو ماهانه به فارغ تحصیلان و ۱۰۰۰ یورو به دانشجویان دوره تحصیلات تکمیلی.

 6. میزان بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان در دانشگاه ژاکوبز برمن چقدر است؟

  ماهانه در حدود ۱۳۰۰ یورو.

 7. آیا بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان DKFZ 2019 محدودیت ملیت و نژاد دارد؟

  این بورسیه محدودیتی از نظر نژاد و ملیت ندارد.

 8. دانشگاه های ارائه دهنده بورسیه تحصیلی پزشکی  DAAD آلمان کدامند؟

  دانشگاه پاسائو، دانشگاه پوتسدام، دانشگاه اسنابروک، دانشگاه دیزسبورگ-اسن، دانشگاه Leuphana Luneburg، دانشگاه Hochschule osnabruck

 9. میزان بورسیه تحصیلی اراسموس ERASMUS آلمان چقدر است؟

  در حدود ۴۸.۰۰۰ یورو.

 10. بورسیه تحصیل پزشکی Research Sir Ratanji Dalal آلمان چه بورسیه ای است؟

  این بورسیه برای دانشجویان مقطع PhD است. برای جراحی های مناطق حاره ای و گرمسیری و یا پزشکی مناطق حاره ای اعطا می شود.

 11. مهم ترین شرط اعطای بورسیه تحصیلی پزشکی آلمان KAS کنارد چیست؟

  دارا بودن رزومه تحصیلی عالی و قوی و انجام فعالیت های بشردوستانه و محدودیت سنی زیر ۳۰ سال دانشجو.

3/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *