شرایط کار و تحصیل رشته های علوم پایه

شرایط کار و تحصیل رشته های علوم پایه

تحصیل رشته های علوم پایه از نظر مدت زمان و هزینه تحصیل و دشواری پذیرش در دانشگاه ها بسیار چالش برانگیز است. با این وجود بسیاری از افراد سختی و هزینه های تحصیل را به امید تحصیل در دانشگاه های برتر جهان به جان می خرند. در این مقاله که به همت مشاورین ارشد موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) گردآوری