دانشگاه کمبریج

دانشگاه کمبریج انگلستان دانشگاه کمبریج انگلستان

University of Cambridge

موقعیت: انگلستان - کمبریج
نوع: دولتی
تعداد دانشجویان: 21180 نفر
تعداد دانشجویان بین المللی: 7973 نفر
سایت دانشگاه
رنکینگ QS
2
رتبه در کشور
2