ویزای سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان

حداقل 50.000 پوند سرمایه باید برای متقاضی به جهت سرمایه گذاری در کسب و کارش و برنامه ویزای سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان در دسترس باشد. این ممکن است شامل سرمایه هایی شود که قبلا در کسب و کار سرمایه گذاری شده یا نشده است اما به طور کلی می توانید شرایط مهاجرت به انگلستان و نوع سرمایه گذاری را توسط آنچه که در متن زیر توسط مشاورین موسسه حقوقی توسعه گران مهر آورده شده است، بخوانید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

ویزای سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان

قبل از درخواست باید ایده تجاری یا کسب و کار از طرف هیئت تایید کننده ارزیابی شود. آنها در صورت معتبر بودن کسب و کار، تایید نامه مربوطه را ارائه می دهند.

 شرایط زیر نیز الزامیست:

 1. حداقل 18 سال داشته باشد
 2. مهارت زبان انگلیسی داشته باشد
 3. مدارکی مبنی بر تایید تمکن مالی جهت تامین مخارج زندگی در انگلستان داشته باشد
 4. زمانی که درخواست می دهید باید دانش زبان انگلیسی ارزیابی و مورد تایید واقع شود.

از یکی از روش های زیر می توانید اثبات کنید که از مهارت زبان انگلیسی برخوردارید:

 1. گذراندن آزمون زبان معتبر CEFR در سطح B2 در چهار مهارت خواندن، نوشتن، صحبت کردن و گوش دادن
 2. داشتن مدرک تحصیلی که به زبان انگلیسی تدریس شده و مورد تایید UK NARIC باشد که در اصل معادل مدرک لیسانس، مدرک کارشناسی ارشد یا دکتری انگلستان است.
 3. اگر سطح زبان انگلیسی در درخواست تایید شده قبلی B2 یا بالاتر از سطح قبولی است دیگر نیازی به اثبات مهارت زبان انگلیسی نیست.
 4. کلیه متقاضیانی که درخواست مجوز ورود، اقامت موقت یا اقامت دائم داده اند، می بایست مورد تایید هیت تایید کننده که در وب سایت دولتی فهرست شده، قرار گرفته باشند.

(الف) متقاضی باید تایید نامه ای که توسط هیات تایید کننده صادر شده، ارائه دهد؛ که شامل تمام اطلاعات زیر است:

 • نام هیئت تایید کننده
 • شماره ارجاع تایید نامه
 • تاریخ صدور، که نباید 3 ماه زودتر از تاریخ درخواست باشد.
 • نام متقاضی، تاریخ تولد، ملیت و شماره گذرنامه
 • شرح کوتاهی از سرمایه گذاری تجاری متقاضی و محصولات یا خدمات اصلی که به مشتریان ارائه می داد (یا ارائه می دهد).
 • نام و مشخصات تماس (شماره تلفن، ایمیل و آدرس محل کار) هر یک از افراد هیئت تایید کننده تا در صورت لزوم بتوانند محتوای نامه را تایید و به اداره مرکزی ارائه دهند.

اگر پروسه تایید بر اساس معیارهای جدید کسب و کار باشد، طبق شرایط زیر دیگر نیازی نیست متقاضی بابت مبلغ سرمایه گذاری که در نامه تایید شده، مدرکی ارائه دهد:

 • هیئت تأیید کننده این وجوه را ارائه کند.
 • هیئت تایید کننده مبالغی را که از منابع دیگر قابل دسترسی هستند، ارزیابی و تایید کند (از جمله خود متقاضیان)
 • همین هیئت تأیید کند که این وجوه قبلا در کسب و کار متقاضی سرمایه گذاری شده است.

(ب) لزوما فقط متقاضی نباید موسس کسب و کار باشد؛ بلکه می تواند عضوی از یک تیم کارآفرینی باشد.

(ج) اگر آخرين مجوز متقاضی در رده اول (کارآفرین فارغ التحصیل)، شروع کار يا دسته نوآور اعطا شده بود دیگر لازم نيست از همان هیئتی که مجوز را تایید کرده، تاییدیه گرفت.

(د) مادامی که تصمیم گیرنده در حال بررسی درخواست است، هیئت تایید کننده نیز باید پیگیر باشد و پشتیبانی کند.

سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان

این بخش یک نگاه کلی از نوع، هدف و ویژگی های اصلی هر یک از گروه هایی که در آن قوانین کارگر وجود دارد فراهم کرده است.

استارت آپ(START -UP)

این گروه برای افرادی است که به دنبال تاسیس کسب و کار در انگلستان برای اولین بار هستند. متقاضیان باید یک ایده خلاق، مناسب رشد و قابل ترقی داشته باشند که توسط یک نهاد تایید شده پشتیبانی شود. این گروه برای مدت 2 سال در انگلستان اقامت دریافت می کنند و منجر به اقامت دائم انگلستان نمی شود. اما ممکن است متقاضیان بتوانند وارد گروه ویزای نوآوری شوند.

ویزای نوآوری( INNOVATOR VISA)

این گروه برای افراد با تجربه بیشتر است که می خواهند در انگلستان کسب و کاری راه اندازی کنند. متقاضیان باید یک ایده کسب و کار خلاق، مناسب رشد و قابل ترقی داشته باشند که توسط یک نهاد تایید شده پشتیبانی شود. متقاضیان باید سرمایه کافی برای سرمایه گذاری در کسب و کار خود داشته باشند. این گروه ممکن است به اقامت دائم در انگلستان منجر شود.

شما می توانید برای ویزای نوآوری درخواست دهید اگر:

 1. اگر بخواهید کسب و کاری در انگلستان راه اندازی یا تاسیس کنید
 2. کسب و کار یا ایده کسب و کار شما باید توسط سازمان تایید شده تصدیق شود.
 3. شما باید از کشورهای غیر از منطقه اقتصادی اروپا(EEA) و سوئیس باشید.شما باید دیگر الزامات واجد شرایط بودن را داشته باشید.

اگر می خواهید کسب و کاری راه اندازی کنید شما باید حداقل 50.000 پوند سرمایه داشته باشید. اگر کسب و کار شما قبلا تاسیس شده است و ویزای قبلی شما تایید شده است نیازی به سرمایه ندارید

شما می توانید:

 • یک کسب و کار یا چندین کسب و کار راه اندازی کنید
 • در کسب و کار خود کار کنید این شامل استخدام به عنوان مدیر یا به عنوان شریک سهام کسب و کار می شود.
 • اعضای خانواده خود را همراه خود به انگلستان ببرید.

شما نمی توانید:

 1. خارج از کسب و کار خود کاری انجام دهید به عنوان مثال برای کسب و کار دیگر استخدام شوید
 2. کار به عنوان دکتر یا دندانپزشک 
 3. کار به عنوان ورزشکار حرفه ای برای مثال مربی ورزش
 4. دریافت اعتبارات دولتی
سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان

سرمایه گذاری ۵۰ هزار پوندی انگلستان

قوانین مالی مربوط به سرمایه گذاری 50 هزار پوندی انگلستان

اگر نامه تاییدیه تصدیق کند که حداقل 50.000 پوند سرمایه در دسترس است یا در کسب و کار متقاضی سرمایه گذاری شده است، شواهدی برای صندوق های سرمایه گذاری نیاز نیست. اگر نامه تاییدیه تصدیق نکند که 50.000 پوند سرمایه در دسترس است یا سرمایه گذاری شده است متقاضی باید شواهدی برای تراز نقدی 50.000 پوندی برای صندوق های سرمایه ارائه کند.

اگر کسب و کار دارای یک یا چند اعضای تیم است که درخواست داده اند یا با آنها موافقت شده است، آنها از گروه نوآوری خارج می شوند و نمیتوانند صندوق های سرمایه گذاری مشابه را به اشتراک بگذارند. باید برای هر یک از اعضای تیم حداقل 50.000 پوند سرمایه در دسترس باشد. سرمایه اضافه برای اعضای تیم که کارگران مقیم هستند یا کسانی که تحت دیگر گروه های قوانین مهاجرت ساکن هستند نیاز نیست و به آنها اجازه می دهد که در کسب و کار استخدام شوند.

اخذ اقامت از طریق سرمایه گذاری 50 هزار پوندی انگلستان

شما می توانید برای ویزای نوآوری درخواست دهید اگر:

 1. شما بخواهید کسب و کاری را راه اندازی یا تاسیس کنید.
 2. شما باید کسب و کار یا ایده کسب و کاری را داشته باشید که توسط نهاد تایید شده تصدیق شده باشد.
 3. شما باید شهروند کشورهای غیر منطقه اقتصادی اروپا(EEA) و سوئیس باشید
 4. شما باید دیگر الزامات واجد شرایط بودن را داشته باشید.
 5. اگر بخواهید کسب و کاری را راه اندازی کنید باید حداقل 50.000 پوند در صندوق های سرمایه داشته باشید. اگر کسب و کار شما قبلا تاسیس شده است و ویزای قبلی شما تایید شده باشد نیازی به سرمایه نیست.

مدت زمان اقامت: شما می توانید برای 3 سال اقامت داشته باشید اگر:

 • با ویزای نوآوری به انگلستان بروید.
 • این ویزا را به ویزاهای دیگر تغییر دهید

زمانی که ویزای شما منقضی شد می توانید برای سه سال دیگر درخواست دهید. محدودیتی برای تعداد دفعاتی که می توانید ویزا را تمدید کنید وجود ندارد. شما می توانید بعد از پنج سال اقامت در انگلستان برای ویزای اقامت دائم درخواست دهید (به عنوان اقامت نامحدود شناخته می شود) اگر تاییدیه شما پذیرفته نشد ممکن است ویزای شما کوتاه شود اگر می خواهید اقامت طولانی تر داشته باشید شما باید با تاییدیه جدید دوباره درخواست دهید قبل از اینکه ویزای فعلی شما منقضی شود. مابقی اطلاعات لازم  سرمایه گذاری در انگلستان را برای اقدام نهایی می توانید از مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) بخواهید تا شما را تا سرحد موفقیت راهنمایی کنند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *