مهاجرت پرستار به انگلیس

قوانین استخدام وزارت بهداشت انگلستان به پرستاران بیشتری نیاز دارد تا بتوانند جای خالی پرستاری را در بیمارستان های این کشور پر کند. جالب است بدانید که محدودیت های مهاجران غیر اتحادیه اروپا در استخدام و تحصیل در انگلستان برای آنها تأثیر می گذارد و لازم است شما نیز بدانید که چگونه باید عمل کنید تا مورد پذیرش واقع شوید. مهاجرت کاری به کشور انگلستان می تواند از جذاب ترین گزینه ها باشد. از مشاغل موجود که هم در این کشور بازار کار خوبی دارد و هم انگلستان در آن با کمبود نیرو مواجه است، شغل پرستاری می باشد. پس از مطالعه مقاله زیر و در صورت نیاز به کسب اطلاعات بیشتر با موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی تماس بگیرید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

مهاجرت و کار رشته پرستاری در انگلیس

این برنامه موقعیت شغلی پرستاری شامل بیش از 34 هزار موقعیت شغلی است. چنانچه شما پرستار خارجی بوده و می خواهید به انگلستان مهاجرت کنید و در برنامه مهاجرت پرستاران مشغول به کار شوید، این آگهی آموزش گام به گام این فرایند را در اختیارتان قرار می دهد. لطفا توجه داشته باشید که فرایند برای پرستارانی که در اتحادیه اروپا آموزش دیده اند با پرستاران خارجی متفاوت است. برای کار در این حوزه به عنوان یک پرستار، شما باید شماره ثبت شورای عالی پرستاری و مامایی را دریافت کنید.

برای اخذ شماره ثبت شورای عالی پرستاری و مامایی خارج از اتحادیه اروپا، شما باید شواهدی دال بر زبان انگلیسی به صورت آزمون آیلتس یا OET ارایه کرده و شواهدی دال بر دانش و مهارت خود به وسیله آزمون های CBT و OSCE ارائه نمایید. با این وجود، تنها مراکز آزمون OSCE در انگلستان واقع هستند. بنابراین، در مارس 2015، ویزای تایر2 و فرایند مربوطه اصلاح شد تا پرستاران بتوانند پیش از آزمون OSCE وارد انگلستان شوند. پرستاران می توانند اکنون در مراکز NHS به عنوان پرستار پایه و ثبت نام نشده، دستیار مراقبت سلامت و بهداشت به مدت سه ماه قبل از انجام آزمون OSCE مشغول به فعالیت شوند.

برای اینکه شماره ثبت NMC خود را از داخل اتحادیه اروپا بگیرید، باید صلاحیتتان به وسیله مرکز NMC ارزیابی شده و سپس مدرک مهارت زبان انگلیسی خود را به صورت آزمون آیلتس یا OET ارائه نمایید. سپس واحد صلاحیت خواهید بود تا برای NMC ثبت نام کرده و می توانید جستجوی کار نمایید. فرایند پرستارانی که بیرون از کشورهای اروپایی آموزش دیده اند به شرح زیر است:

گام اول: مدرک صلاحیت ثبت نام NMC را برای واحد صلاحیت ثبت نام NMC دریافت کرده و ارائه نمایند.

تایید صلاحیت برای ثبت نام NMC به شرح زیر است:

الف. مهارت در زبان انگلیسی به وسیله آزمون آیلتس: داشتن نمره 7 در هر مهارت و نمره هفت به عنوان نمره کلی یا به وسیله آزمون OET با حداقل نمره B در هر مهارت یا نامه صلاحیت اخیر در رشته مامایی یا پرستاری که به زبان انگلیسی خوانده شده باشند یا آزموتن داده باشند یا ثبت نام قبلی و سوابق عملی دست کم یک سال در کشوری که زبان انگلیسی زبان بومی کشور بوده و یک مدرک ارزیابی زبان انگلیسی برای ثبت نام نیاز است.

لطفا به خاطر داشته باشید که اگر نمره را در اولین آزمون آیلتس یا OET کسب نکنید، این امکان وجود دارد که دوباره آزمون دهید؛ مشروط بر اینکه: فاصله بین دو آزمون شش ماه باشد، همزمان تمام مهارت ها را با هم آزمون دهید، اگر آزمون آیلتس می دهید: تمامی نمره ها بالای 6.5 باشد و 7 را در مجموع در تمامی چهار مهارت کسب کرده باشید، اگر OET آزمون می دهید: تمامی نمرات در هر دو آزمون نمره بالای C+ باشد و نمره B را گرفته یا در چهار مهارت در هر دو آزمون با هم B یا بالاتر باشد.

گام دوم: تایید صلاحیت درخواست برای پیش ثبت نام دستیار مراقبت سلامت و بهداشت NHS/ دستیار پرستار

پس از اینکه مدارک زبان انگلیسی آماده شد و شایستگی های پرستاری شما به وسیله آزمون CBT تایید شد، شما واحد صلاحیت اقدام برای پیش ثبت نام دستیار مراقبت بهداشت و سلامت NHS یا دستیار پرستار خواهید بود. لطفا به خاطر داشته باشید که می توانیم در این مرحله به شما کمک کنیم. لطفا CV خود را به آدرس NURSING@BDIRESOURCING.COM ارسال کنید.

گام سوم: درخواست ویزای تایر 2

پس از اینکه اولین موقعیت شغلی NHS به شما پیشنهاد شد و بیمارستان به شما CoS از سوی دولت انگلستان اعطا کرد، آماده اید برای ویزای تایر 2 اقدام کنید.

گام 4. وارد شدن به انگلستان و انجام آزمون OSCE

پس از ورود به انگلستان، تا سه ماه از زمان استخدام ذکر شده در CoS فرصت دارید آزمون OSCE را انجام دهید. اگر در آزمون اول OSCE نمره قابل قبول نگیرید، باید دوباره حداکثر ظرف مدت 8 ماه از زمان شروع ویزایتان دوباره آزمون دهید. لطفا به خاطر داشته باشید که می توانید آزمون را تا سه مرتبه به عنوان بخشی از درخواستتان انجام دهید.

مکان های آزمون OSCE: دانشگاه نورتمپتون؛ دانشگاه آکسفورد بروکس، داتشگاه اولستر، ایرلند شمالی

گام 5: بررسی هویت

پس از اینکه شما آزمون OSCE را با موفقیت پشت سر گذاشتید، از شما دعوت می شود تا یک مصاحبه جهت بررسی هویتی به صورت رو در رو در روز آزمون داشته باشید. در مصاحبه، باید اصل مدارکی که قبلا نسخه ریز نمراتتان را فرستاده بودید، ارائه دهید. سپس باید برای NMC ثبت نام کرده و یک کد NMC برای شما صادر می شود که اجازه می دهد به عنوان پرستار در NHS مشغول به فعالیت شوید.

قوانین برای مهاجران پرستار خارجی به انگلستان

قوانین برای مهاجران پرستار خارجی به انگلستان

قوانین برای مهاجران پرستار خارجی به انگلستان

کلیه متقاضیان خارج از کشور باید یک آزمون مبتنی بر رایانه (CBT) را پشت سر بگذارند و سایر شرایط اولیه فرایند پرستاری NMC در خارج از کشور ( از جمله دستیابی به شرایط لازم برای زبان ) را برای سازمان امنیت و همکاری و ثبت نام خود انجام دهند. راهنمایی NMC در مورد چگونگی دستیابی یک متقاضی خارج از کشور برای سطح لازم زبان انگلیسی را برآورده سازد.

فردی که برای پرستاری وارد انگلیس می شود حداکثر سه ماه از تاریخ شروع اشتغال ذکر شده در گواهی نامه حمایت مالی (CoS) برای شرکت در امتحان سازمان امنیت و همکاری اروپا است. در این دوره، آن ها می توانند به عنوان نامزد قبل از ثبت نام به صورت قانونی استخدام شوند. کارفرمایان باید اطمینان حاصل کنند که قبل از صدور گواهی نامه حمایت مالی، موارد زیر انجام شود:

  • فرد بخشی از آزمون شایستگی NMC را پشت سر گذاشته است.
  • به فرد پیشنهاد اشتغال داده شده باشد.
  • فرد به سطح مورد نیاز توانایی زبان رسیده است.

هر نوع درخواست برای صدور گواهی نامه حمایت مالی، را به Tier2Limits@homeoffice.gsi.gov.uk ارسال نمایید:

  1. نسخه ای از نامه پیشنهاد اشتغال.
  2. یک کپی از تأیید ایمیل از NMC برای نشان دادن این که فرد CBT را پشت سر گذاشته است؛ و
  3. شواهدی مبنی بر این که یک آزمایش بازار کار ساکنان (RLMT) انجام شده است.

حداقل شرایط دستمزد Tier 2 عمومی، 20،800 پوند می باشد، اگر چه هنوز به کارفرمایان توصیه می شود که پرستاران را در یک موقعیت موقت با حقوق حداقل معادل میزان نقش دسته 3 قرار دهند. متقاضیان ممکن است به عنوان بخشی از OSCE، سه بار یک بخش درخواست دهند ( درخواست هایی که بعد از 06 آوریل 2017 آغاز شده اند ).

متقاضیان باید ظرف هشت ماه از شروع ویزا، OSCE خود را پشت سر بگذارند. اگر متقاضی در اولین یا دومین تلاش خود در OSCE ناموفق باشد، باید حداقل 10 روز کاری صبر کند تا دوباره بتوانند امتحان را پشت سر بگذارند. پیش از این، متقاضیان باید سه ماه صبر کنند تا بتوانند برای بار سوم OSCE را پشت سر بگذارند.

از ژوئیه سال 2018، متقاضیان اکنون فقط باید قسمت هایی از امتحانی که قبلاً پذیرفته نشده اند، دوباره پشت سر بگذارند. در حال حاضر برای کلیه متقاضیانی که در چهار قسمت و یا کمتر شکست خورده اند، 496 پوند هزینه کاهش یافته است، صرف نظر از این که در کدام بخش از امتحان شکست خورده باشند. اگر متقاضی پس از تلاش ناموفق باشد، کارفرمایان باید حمایت از آن ها را متوقف کنند و در نتیجه مدت زمان مرخصی آن ها کوتاه می شود.

پس از اتمام موفقیت آمیز OSCE و اعطای ثبت نام NMC، کارفرمایان باید نسبت به استخدام مداوم فرد به عنوان یک پرستار ثبت نام شده با حقوق حداقل 20.800 پوند متعهد شوند. کارفرمایان در صورت درخواست می توانند شواهدی از ترتیب فوق ارائه دهند.

کار برای مهاجران پرستار خارجی به انگلستان 

پرستاران در لیست کمبود مشاغل قرار دارند، اما کارفرمایان موظف هستند قبل از استخدام یک پرستار غیر از اتحادیه اروپا، RLMT را انجام دهند. اطلاعات بیشتری را در بخش تغییر تایر 2 کسب کنید. پرستاری در لیست کمبود مشاغل به معنای الزام به دست آوردن 35،000 پوند یا بیشتر برای واجد شرایط بودن برای اسکان دائمی در انگلستان ( مرخصی نامشخص برای ماندن ) برای افرادی که پرستاری در لیست کمبود مشاغل در هر زمان ظاهر نمی شود صدق نمی کند. در طول شغل خود در نقش پرستاری، آن ها هنوز هم نیاز به رعایت سایر معیار های مهاجرت دارند.

برای درخواست گواهی نامه حمایت مالی باید بدانید:

از تاریخ 6 ژوئیه 2018، درخواست های مربوط به گواهی نامه های حمایت مالی از پرستاران در دسته نامحدود قرار می گیرند. تا اطلاع ثانوی این یک تغییر موقتی است. درخواست ها همچنان در معرض آزمون بازار کار ساکنان و کلیه الزامات دیگر تایر2 خواهند بود. کارفرمایان ممکن است نیاز داشته باشند تا تعداد گواهی های نامحدود حمایت مالی مورد نیاز سال را به دلیل این تغییر افزایش دهند و می توانند از طریق حساب پیامکی خود اقدام کنند.

دفتر امور داخله واضح شرح می دهد که کارفرمایان فقط در صورت نیاز باید برای گواهی نامه ها درخواست کنند. فردی که حمایت مالی می شود باید یک پیشنهاد شغلی از شما داشته باشد یا:

  • ثبت نام کامل را در NMC به دست اورده باشد.
  • صلاحیت NMC’s CBT را پشت سر گذاشته باشد.
  • قبل از 30 آوریل 2015 اجازه NMC را برای اجرای برنامه پرستاری در خارج از کشور به دست آورده، و حمایت می شود که به عنوان بخشی از برنامه، که توسط NMC تصویب شده است، یک عملکرد تحت نظارت انجام دهد.

باید در مورد هرگونه درخواست گواهی نامه حمایت مالی مدارک مربوط به موارد فوق را ارائه دهید. باید یک نسخه از نامه پیشنهاد اشتغال و یک نسخه از تأیید ایمیل را از NMC ارسال کنید تا نشان دهد فرد از CBT عبور کرده است. این مدارک باید برای پشتیبانی از برنامه به Tier2limits@homeoffice.gsi.gov.uk ارسال شود.

ویزای مهاجرتی پرستار به انگلیس

ویزای مهاجرتی پرستار به انگلیس

ویزای مهاجرتی پرستار به انگلیس

 شرایط ثبت نام ویزا در انگلستان برای پرستاران غیر اتحادیه اروپا: پرستاران واجد شرایط در خارج از کشور باید برای کار در انگلستان ثبت نام کنند. این نهاد نظارتی ” شورای پرستاری و مامایی ( NMC ) ” نامیده می شود.

ثبت نام NMC: پرستارانی که در خارج از اتحادیه اروپا آموزش دیده اند، باید از طریق برنامه پرستاری خارج از کشور (NMP) از طریق NMC ثبت نام کنند. آن ها باید حداقل نیاز به آموزش NMC، نیاز به زبان انگلیسی ( آیلتس آکادمیک 6.5 یا بالاتر در هر بخش ) را داشته باشند و همچنین یک برنامه 20 روزه برای یادگیری را پشت سر بگذارند. علاوه بر این، در صورت لزو م، ممکن است دوره ای از اعمال نظارت انجام شود. پرستارانی که دارای مدرک تحصیلی از استرالیا، آفریقای جنوبی، نیوزیلند یا کانادا هستند، به طور کلی بسیار مورد توجه قرار می گیرند.

ثبت نام درخواست ویزا:

پس از ثبت نام مناسب، بیشتر پرستاران از طریق دارنده پروانه کار یا مسیر های ویزای عمومی درجه یک – Tier 1، درخواست مهاجرت به انگلستان را می دهند.

اجازه کار:

مجوز کار به طور کلی سریع ترین گزینه برای پرستاران خارج از اتحادیه اروپا است که در حال حاضر پیشنهاد کار برای مهاجرت به انگلستان را دارند. 

Tier 1 – ویزای مهاجرت افراد ماهر:

ویزای مهاجرت عمومی درجه یک به شهروندان غیر اتحادیه اروپا بدون داشتن پیشنهاد شغلی اجازه زندگی و کار در انگلیس را می دهد. بنابراین پرستاران فاقد پیشنهاد شغلی باید از این گزینه مهاجرت در انگلیس استفاده کنند. با این حال، قبل از درخواست، متقاضیان ویزای مهاجرت ماهر درجه 1 باید در مورد سایر ویزا های ماهر عمومی درجه 1 اطلاعات بیشتری کسب کنند.

مهاجرت پرستاران به انگلستان و کار در سیستم خدمات بهداشتی این کشور، بسیار مورد استقبال دولت این کشور می باشد. اگر شما نیز تمایل به مهاجرت به کشور انگلستان در زمینه تحصیل و یا کار را داشته باشید، موسسه حقوقی وکلای برگزیده اصطهباناتی شما را از ابتدای راه تا اقامت در انگلستان یاری خواهد کرد.

پرستاران و ماماها که خارج از منطقه اقتصادی اروپا (EEA) آموزش دیده اند و می خواهند در انگلستان به عنوان پرستار یا ماما کار کنند باید ثبت نام حرفه ای را در شورای پرستاری و مامایی (NMC) بدست آورند. مشاورین موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی(توسعه گران مهر) شما را به طور کامل در مورد شرایط مهاجرت به انگلستان راهنمایی خواهند کرد.

2.5/5 - (2 امتیاز)

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *