شرایط جدید ویزای دانشجویی آلمان در دوران کرونا

شرایط جدید ویزای دانشجویی آلمان

مهاجرت تحصیلی یکی از انواع راه های مهاجرتی می باشد. مهاجرت به آلمان از طریق تحصیل نیز به عنوان انتخاب افراد زیادی در نظر گرفته شده است. برای مهاجرت تحصیلی به آلمان لازم است تا ویزای تحصیلی آلمان اخذ شود. اما به دلیل شیوع ویروس کرونا و شرایطی که در کل دنیا به وجود آمد، متقاضیان تحصیل در آلمان با مشکلات و چالش هایی مواجه شده ا