ثبت نام دیجیتالی قبل از ورود به آلمان در دوران کرونا

ثبت نام دیجیتالی قبل از ورود به آلمان در دوران کرونا

این روز ها برای ورود به کشور های مختلف و مهاجرت، هر کشوری قوانین ویژه ای در نظر گرفته است. این قوانین برای جلوگیری از همه گیری بیشتر بیماری می باشد. از این رو اگر شما هم قصد مهاجرت به یک کشور را دارید باید قوانین آن کشور را مورد بررسی قرار دهید. آلمان نیز یکی از کشور های مهاجر پذیر می باشد. دولت این کشور هم برای ورود به آلمان در دوران کرونا تصمیمات مهمی را اخذ کرده است. به تا