قوانین ویزای اقامت یونان

سفارت یونان در ایران از تارخ 1394/11/1 مجوز لازم برای اقامت یونان از طریق تمکن مالی را صادر نمی نماید و به همین دلیل اقدام برای اخذ این نوع اقامت امکان پذیر نیست. دولت یونان این مورد را به کشورهای شخص ثالثی سپرده تا مجوز اقامت در یونان را به اشخاص از نظر مالی مستقل به آن ها اعطا کند.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

اخذ اقامت یونان از طریق تمکن مالی

این یکی از انواع مجوز برای حضور در کشور یونان است که قانون آن مشخص کرده،  و می تواند در زمینه های دیگر نیز بدست بیاید، با عنوان مجوز برای اقامت در یونان برای کار، فعالیت های مستقل مالی، افراد مجری و اعضای تیمی که در شعبه های یونانی شرکت های خارجی کار می کنند، دانشجویان و ….

وقتی که ساکنین کشورهای غیر از اتحادیه اروپا مجوز سکونت در یونان را اخذ کنند، می توانند در یونان زندگی کنند، خارج شوند و دوباره بدون ویزا به یونان وارد شوند و به تمام کشورهای عضو شنگن سفر کنند بدون مراحل اخذ ویزای مجدد، تنها به گذرنامه و ویزای اقامت یونان نیاز است.

قوانین صدور ویزای اقامت یونان

صدور ویزا برای اشخاصی که از نظر مالی مستقل هستند

بر طبق ماده 36 قانون در بالا ذکر شده شماره 2005/3386:

 • بر طبق نظریه اداره ریاست کلی، ویزا باید بمدت یک سال برای کشورهای جهان سوم صادر شود که ویزای مخصوص گرفته اند و بودجه کافی دارند، در شکل و قالب هزینه سالیانه ثابت، برای پوشش دادن خرج زندگی، که ممکن است هر ساله با توجه به احتیاجات قانونی دیگر تجدید شود. سطح این مبلغ باید توسط وزارت مشترک دارایی تعیین شود، طبق ماده 90، تبصره 2.
 • سه کشور جهان سوم ممکن است همراه با اعضای خانواده خود باشند که تحت نظر ماده 54.1 قانون که مجوز سکونت شخص  باید صادر شود، که باید همزمان با مجوز سکونت اشخاصی که از آنها حمایت می کنند، منقضی شود. احتیاج برای پول کافی باید برآورده شود چه توسط هر شخص خانواده و چه توسط اعضای آن خانواده

اقامت یونان از طریق تمکن مالیقوانین صدور ویزای خانوادگی یونان

علاوه بر این، ماده 4 قانون وزارت شماره 2006/441 اصل ذیل را مطرح می کند:

در صورتیکه کشورهای جهان سومی که ویزای خاص را بعنوان اشخاص از نظر مالی مستقل اخذ کرده باشند، و برطبق ماده 36 قانون 2005/3386 حق سکونت را کسب کرده باشند، سطح سرمایه کافی، در ماه 2000 یورو تعیین می شود. در صورتیکه شخص با اعضای خانواده خود بر طبق تبصره 1 ماده 54 قانون 2005/3386 باشد، به مبلغ فوق 20 درصد برای همسر و 15 درصد برای هر فرزند اضافه می شود.

سطح سرمایه توسط درآمد خارجی، صورتحساب های بانکی و یا شواهدی که بطور کافی رسمی و معتبر هستند، اعتبارسنجی می شود تا بتوان خرج زندگی را بدون داشتن کار بعنوان کارمند و یا فعال مستقل مالی پوشش داد.

اخذ ویزای یونان برای اشخاص جهان سومی در یونان

همچنین ماده 22 قانون 2005/349 قانون ذیل را مطرح می کند:

برای اینکه یک شخص از نظر مالی مستقل ویزای خود را برای زندگی در یونان بگیرد، بر اساس ماده 36 قانون 2005/3386، مدارک ذیل باید ارسال شوند:

الف)شاهدی که نشان دهد شخص درآمد ثابت سالیانه ای برای پوشش دادن مخارج زندگی اش دارد، … بدون نیاز به اینکه بعنوان کارمند و یا فعال مستقل مالی در یونان کار کند و

ب)مدرکی که برای بیمه پزشکی صادر شده باشد برای پوشش تمامی هزینه های پزشکی و درمانی محتمل در زمان اقامت در کشور یونان.

چنین ویزای خاصی ممکن است توسط اعضای خانواده و یا شخص فوق اخذ شود، بشرطی که هزینه ی زندگی در یونان، به سیستم مالی و اجتماعی کشور یونان فشار وارد نکند. نسبت های خانوادگی نیز توسط مدرک جدیدی از شرایط خانواده باید مورد تایید قرار گیرد.

شرایط قانونی اخذ ویزای اقامت یونان

1.ویزای خاص از کنسولگری/سفارت یونان در کشور مبدا

2.شاهدی برای دارا بودن بودجه کافی، برای مثال، 2000 یورو در ماه (مبالغ اضافه، 20 درصد برای همسر، 15در صد برای هر کودک)

 قوانین ویزای اقامت یونان

روند اخذ ویزای یونان

اخذ ویزای خاص

قبل از انجام هر روندی در خاک یونان، لازم است که ویزای خاص را از سفارت یا کنسولگری واقع در کشور مبدا خود بدهید. متقاضی باید خود به سفارت یا کنسولگری مراجعه کرده و مصاحبه ای کوتاه با وی انجام می شود. بعلاوه، مدارک ذیل باید برای سفارت یا کنسولگری ارسال شود.

مدارک مورد نیاز اخذ اقامت یونان

 • گذرنامه ای که حداقل سه ماه بعد از منقضی شدنش است.
 • مدرک قضایی شخص متقاضی توسط مقامات شایسته و مورد اعتماد کشور مبدا
 • مدرک پزشکی توسط موسسه خصوصی و دولتی که ثابت کند که شخص متقاضی از بیماری خاصی رنج نمی برد و برای سلامت عمومی خطرناک نیست براساس استانداردهای بین المللی سازمان بهداشت جهانی
 • شاهدی مانند بانک، امنیت جامعه، صورتحساب های مالی که ثابت کند که درآمد ماهیانه 2000 یورو دارید (هزینه های اضافی، 20 درصد برای همسر، 15  درصد برای هر کودک)
 • شاهدی که نشان دهد که شخص متقاضی برای پوشش تمام هزینه های سلامت بهداشتی و مخارج خود در طول اقامتش در یونان آماده است.

بعلاوه، دلیلی نیست که شخص متقاضی بعنوان تهدیدی برای سلامت عمومی، ترتیب جامعه و امنیت ملی و روابط بین المللی باشد.

مدارک مورد نیاز برای اخذ ویزای یونان

چگونگی ارسال درخواست

با وجود اینکه کشورهای جهانی سومی ممکن است برای ویزا تا وقتی که ویزای خاصشان منقضی شود، درخواست دهند، پیشنهاد می شود که هر چه سریعتر درخواست ویزا دهند، تا بعد از رسیدنشان به یونان. بعلاوه، مدارک ذیل باید ارسال شود.

مدارک برای اخذ ویزای اول (یک ساله)

 • فرم درخواست (دو کپی)
 • سه عکس پرسنلی رنگی
 • گذرنامه معتبر و یا مدرک معادل تایید شده توسط یونان، بهمراه ویزای معتبر
 • مدرک سلامت که توسط بیمارستان دولتی یونان صادر شده است، ثابت کند که شخص از هیچ بیماری خاصی بنابر استانداردهای بین المللی و سازمان بهداشت جهانی، رنج نمی برد  و برای سلامت عموم خطری ندارد.
 • مبلغی در فرم رسید دوم نوع ب از دپارتمانی که فرم درخواست را اخذ کرده اید (150 یورو )
 • مدرکی که نشان دهد شخص بیمه سلامت و پزشکی است و تمام مخارج و هزینه های بهداشتی او تامین است.
 • شاهدی که نشان دهد شخص پول کافی در سطح درآمد سالیانه  ثابتی دارد.

هزینه لازم برای اخذ اقامت یونان

در صورتی که اعضای جهان سوم ویزای خاص اخذ کنند به عناوین اشخاص مستقل و برای مجوز اقامت اقدام کنند، بنا به ماده 36 قانون 2005/3386، ارتفاع منابع لازم توسط حداقل 2000 یورو بطور ماهیانه تعیین می شود.

در صورتیکه که شخص با خانواده خود همراه باشد، به مبلغ فوق 20 درصد برای همسر و 15 درصد برای هر فرزند اضافه می شود. سطح سرمایه توسط درآمد خارجی، صورتحساب های بانکی و یا شواهدی که بطور کافی رسمی و معتبر هستند، اعتبارسنجی می شود تا بتوان خرج زندگی را بدون داشتن کار بعنوان کارمند و یا فعال مستقل مالی پوشش داد.

روند اخذ ویزای اقامت یونان

بعد از ارسال مدارک لازم، دولتمردان و افراد درجه بالای کشور یونان، به متقاضیان رسید هایی را (برگ آبی با عکس) می دهند و نشان می دهد که آن ها تمامی مدارک لازم را برای کار اولیه و یا تمدید ویزا ارسال کرده اند.

بعد از اخذ مدارک بالا، متقاضی از کشور جهانی سوم اجازه یافته است که در یونان بماند تا اینکه دولتمردان تصمیم نهایی را برای آن شخص متقاضی اتخاذ کنند. شخص متقاضی اجازه دارد تا به کشور خود سفر کند و بیش از یک بار به کشور خود بازگردد، بنا به تصمیماتی که در اداره مهاجرت کشور یونان اتخاذ می شود.

لازم به ذکر است که روش های دیگر اخذ اقامت ینان؛ مهاجرت تحصیلی به یونان و یا اخذ ویزای سرمایه گذاری در یونان است که علاوه بر جهان سومی ها برای افراد دارای تمکن مالی نیز مناسب می باشد.

تمدید ویزا

مجوز سکونت برای اشخاص مستقل برای یک سال معتبر است، بعنوان هزینه متقاضی باید هر سال مورد تایید دوباره قرار گیرد . بنابراین، نوع بالای اقامت باید هر ساله تمدید شود و متقاضیان باید برای تمدید ویزای خود دو ماه قبل از منقضی شدن آن درخواست دهند. متقاضیان همچنین یک ماه بعد از انقضای مجوز اقامت مورد تایید است ولی باید خسارتی را پرداخت نمیاد که هزینه عادی آن 150 یورو می باشد. بیشتر مدارکی که برای صدور ویزای اولیه مورد نیاز است که در بالا آمده بود، برای تمدید ویزا مورد نیاز است.

سلب مسئولیت

اطلاعاتی که در اینجا آمده بود راهنمایی های جامع بود و قصد آگاه سازی مخاطبان را با اطلاعات عمومی داشت. مدارک و تاثیر قوانین در یونان می تواند بطور گسترده ای بنا به حقایق خاصی فرق داشته باشد. این اطلاعات برای  فهم نویسندگان و ناشرانی که درگیر این گفته ها و خدمات نبوده اند، ارائه شده اند. به این معنی که، نباید بعنوان جایگزینی برای مشاوره استفاده شود. در حالیکه ما برای درست بودن اطلاعاتی که در اینجا قرار می دهیم تلاش زیادی می کنیم، ما تعهدی در قبال هر گونه خطا و یا حذفی نمی دهیم .

مشاورین و کارشناسان موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی همه خدمات اخذ ویزا و اقامت یونان را برای شما از طرق مختلف مثل تمکن مالی تضمین می کنند.

سوالات متداول در مورد اقامت یونان از طریق تمکن مالی

1- شرایط اخذ اقامت یونان از طریق تمکن مالی چگونه می باشد؟

وقتی که ساکنین کشورهای غیر از اتحادیه اروپا مجوز سکونت در یونان را اخذ کنند می توانند در یونان زندگی کنند و خارج شوند و دوباره بدون ویزا وارد شوند و به تمام کشورهای عضو شینگن سفر کنند تنها به گذرنامه و ویزای یونان نیاز است

2- قوانین صدور ویزای اقامت یونان شامل چه اشخاصی می باشد؟

صدور ویزا برای اشخاصی که از نظر مالی مستقل هستند به مدت یک سال برای کشورهای جهان سوم صادر شود و هر سال با توجه به شرایط قابل تمدید خواهد بود

3- قوانین صدور ویزای خانوادگی یونان به چه صورت می باشد؟

سطح سرمایه توسط درامد خارجی صورت حساب های بانکی و یا شواهدی که بطور کافی رسمی و معتبر هستند ،اعتبار سنجی می شود تا بتوان خرج زندگی را بدون داشتن کار بعنوان کارمند و یا فعال مستقل مالی پوشش داد

4- اخذ ویزای یونان برای اشخاص جهان سومی در یونان چگونه می باشد؟

شاهدی که نشان دهد شخص درامد ثابت سالیانه ای برای پوشش دادن مخارج زندگی اش دارد،بدون نیاز به عنوان کارمند یا فعال مستقل مالی،مدارک که برای بیمه پزشکی صادر شده باشد و هزینه زندگی در یونان به سیستم مالی و اجتماعی کشور فشار وارد نکند

5- شرایط قانونی اخذ ویزای اقامت یونان چگونه می باشد؟

ویزای خاص از کنسولگری،سفارت یونان در کشور مبدا/شاهدی برای دارا بودن بودجه کافی،برای مثال ۲۰۰۰ یورو در ماه(مبالغ اضافه،۲۰درصد برای همسر،۱۵ درصد برای هر کودک)

6- روند اخذ ویزای یونان(اخذ ویزای خاص)به چه صورت می باشد؟

قبل از انجام هر روندی در خاک یونان ،لازم است که ویزای خاص را از سفارت یا کنسولگری واقع در کشور مبدا بدهید و متقاضی باید به سفارت یا کنسولگری مراجعه کرده و مصاحبه کوتاه با وی انجام شود

7- مدارک مورد نیاز اخذ اقامت یونان چیست؟

گذرنامه ای که حداقل ۳ ماه بعد از منقضی شدنش است،مدرک قضایی شخص متقاضی توسط مقامات شایسته،مدرک پزشکی توسط موسسه خصوصی و دولتی،شاهدی مانند بانک،امنیت جامعه،صورتحساب های مالی،سلامت بهداشتی و مخارج در طول اقامت

8- مدارک مورد نیاز جهت اخذ ویزای اول(یکساله) اقامت در یونان چیست؟

فرم درخواست،سه عکس پرسنلی،گذرنامه معتبر،مدرک سلامت،مبلغی در فرم رسید دوم نوع ب،بیمه سلامت و پزشکی،شاهدی که نشان دهد شخص پول کافی در سطح درامد سالیانه ثابتی دارد

9- هزینه لازم برای اخذ اقامت یونان چه میزان می باشد؟

در صورتی که اعضای جهان سوم به عنوان اشخاص مستقل و برای مجوز اقامت اقدام کنند ،منابع لازم توسط حداقل ۲۰۰۰یورو بطور ماهیانه و شخص با خانواده خود همراه باشد ۲۰٪برلی همسر و ۱۵٪برای هر فرزند اضافه میشود

10- تمدید ویزای اقامت یونان به چه صورت می باشد؟

مجوز سکونت برای اشخاص مستقل برای یک سال معتبر است ،به عنوان هزینه متقاضی باید هر سال مورد تایید دوباره قرار گیرد و هر ساله باید تمدید شود و متقاضیان باید برای تمدید ویزای خود دو ماه قبل از منقضی شدن ان درخواست دهد

11- خسارت پرداختی برای تمدید ویزای یونان چه میزان می باشد؟

یک ماه بعد از انقضای مجوز اقامت متقاضی باید خسارتی را پرداخت نماید که هزینه عادی ان ۱۵۰ یورو می باشد

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *