دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه

دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه

دانشگاه ایالتی ورونژ روسیه، یکی از موسسات آموزش عالی تحقیقاتی معتبر در روسیه است که در سال 1918 تاسیس شد. این دانشگاه دولتی، جزو مراکز برتر جهت تحصیل رشته پزشکی در روسیه است. در ادامه مقاله به بررسی کامل شرایط تحصیل در دانشگاه ورونژ و دیگر رشته‌های ارائه شده در این دانشگاه می‌پردازیم.

تاریخچ