ویزا دائم خویشاوندی استرالیا

اگر به دنبال مهاجرت هستید باید گفت که کشور استرالیا با داشتن جایگاه مناسب و با سطح بالای کیفیت زندگی در امر مناسب است. موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) با داشتن وکلای مجرب در خصوص حقوق بین الملل بهترین گزینه موجود در امر مهاجرت و ویزا دائم خویشاوندی استرالیا را برای شما عزیزان معرفی می کند و در این مسیر همواره امین شما خواهد بود.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

شرایط اخذ ویزا دائم خویشاوندی استرالیا

جهت زندگی در استرالیا ممکن است بخواهید خانواده یا شریک زندگی تان به صورت موقتی یا دائمی پیش شما بمانند. نحوه ی انجام این کار بستگی به این دارد که آیا شما دارای ویزای اقامت هستید یا خیر و اینکه چه ویزایی دارید. شهروندان استرالیایی یا ساکنین دائمی که برای خانواده ی خود دعوتنامه ارسال می کنند بایستی موقتی یا دائمی بودن ویزا را مشخص کنند و ویزای مناسبی را بر اساس هدف خود بیابند. گزینه های ویزا را برای ملحق شدن به خانواده یا شریک تان بیابید.

ارسال دعوتنامه برای خانواده دارنگان ویزا، دائمی یا موقتی بودن آن را مشخص کنید. بررسی کنید که آیا ویزای شما اجازه ی ورود بعدی را می دهد و آیا قبلاً اعضای خانواده ی خود را اعلام کرده اید. در صورتی که ویزای شما اجازه ی ورود بعدی را ندهد، خانواده یا شریکتان باید بر اساس هدف خود، درخواست ویزا دهند. گزینه های ویزا را برای پیوستن به خانواده و شریکتان بررسی کنید.

برای دریافت پاسپورت استرالیایی برای فرزندان خود باید برای شهروندی استرالیا بر اساس خون از طرف آنها درخواست دهید. پس از تأیید درخواست شهروندی فرزندان می توانید برای پاسپورت استرالیایی از طرف آنها در خواست دهید. در غیر این صورت برای آمدن به استرالیا نیاز به ویزا دارند. شریک یا خانواده ی شما به یک ویزا نیاز دارد. ویزای مناسب را بر اساس اهدافشان بیابید. گزینه های ویزا را برای ملحق شدن به خانواده یا شریکتان بررسی کنید. انواع ویزای شریک یا خانوادگی:

 • ویزای پذیرش (زیر مجموعه 102)
 • ویزای خویشاوند وابسته (زیر مجموعه 114)
 • ویزای خویشاوند وابسته (زیر مجموعه 838)
 • ویزای والدین مسن (زیر مجموعه 804)
 • ویزای شغلی (زیر مجموعه 836)
 • ویزای شغلی (زیر مجموعه 116)
 • ویزای فرزند (زیرجموعه 101)
 • ویزای فرزند (زیرجموعه 802)
 • ویزای مشارکتی (موقتی) والدین مسن (زیر مجموعه 884)
 • ویزای مشارکتی والدین مسن (زیر مجموعه 864) آرم بتا
 • ویزای مشارکتی (موقتی) والدین مسن (زیر مجموعه 173)
 • ویزای مشارکتی والدین (زیر مجموعه 143)
 • ویزای فرزند وابسته (زیر مجموعه 445)
 • ویزای (موقتی) روابط خانوادگی شهروند نیوزلندی (زیرمجموعه 461)
 • ویزای خویشاوند یتیم (زیر مجموعه 117)
 • ویزای خویشاوند یتیم (زیر مجموعه 837)
 • ویزای والدین (زیر مجموعه 103)
 • ویزای شریک (موقتی و مهاجر) (زیر مجموعه 309 100)
 • ویزای شریک (زیر مجموعه 820 801)
 • ویزای ازدواج احتمالی (زیر مجموعه 300)
 • ویزای آخرین بازمانده ی خانواده (زیر مجموعه 115)
 • ویزای آخرین بازمانده ی خانواده (زیر مجموعه 835)

مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی

به عنوان یک شهروند استرالیایی، ساکن دائم یا یک شهروند واجد شرایط نیروزلندی باید قادر به حمایت از خانواده خود برای زندگی در استرالیا باشید. شما می توانید به طور بالقوه ای از همسر یا شریکتان، والدین، فرزندان یا سایر اعضای خانواده برای مهاجرت یا سکونت در استرالیا چه حمایت کنید. دو دسته بندی برای شرکای شهروندان استرالیایی، ساکنان دائم یا شهروندان واجد شرایط نیوزلندی که قصد مهاجرت به استرالیا دارند، وجود دارد.

 • ویزای شریک برای شرکای متأهل یا شرکایی که عملاً با هم زندگی می کنند می باشد (از جمله شرکای هم جنس)
 • ویزای ازدواج در آینده برای کسانی است که نامزد شده اند ـ نامزدها

ویزای فرزند وابسته (زیر مجموعه 445)، والد فرزند باید دارای ویزای موقت شریک یا ویزای فرزند وابسته باشد. کودک باید:

 • فرزند بیولوژیک، فرزند خوانده یا فرزندی که به سرپرستی گرفته شده از سوی والد دارنده ویزا باشد
 • سن کمتر از 18 سال یا وابسته به والد دارنده ی ویزا باشد
 • مجرد باشد

مهاجرت به استرالیا از طریق خویشاوندی

ویزای فرزند (زیر مجموعه های 802 و 101):

 • فرزند باید مجرد باشد.
 • شرایط سنی خاص اعمال شود.
 • شرایط انتخاب ویزای والدین (زیر مجموعه های 103، 143 و 804)
 • باید دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلندی باشد.
 • شما باید دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلندی باشد.
 • حداقل نصف فرزندان یا بیشتر فرزندان شما باید در مقایسه با سایر کشورها در استرالیا زندگی کنند.

ویزای مشارکتی (زیر مجموعه 143):

 • باید دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا یک شهروند واجد شرایط نیوزلندی باشد.
 • حداقل نصف فرزندان یا بیشتر فرزندان شما باید در مقایسه با سایر کشورها در استرالیا زندگی کنند.

ویزای والدین مسن (زیر مجموعه 804) شما باید:

 • دارای فرزندی باشید که شهروند استرالیایی، ساکن دائم یا شهروند واجد شرایط نیوزلندی باشد.
 • برای دریافت حقوق بازنشستگی استرالیا به اندازه کافی مسن باشید.
 • حداقل نصف فرزندان یا بیشتر فرزندان شما باید در مقایسه با سایر کشورها در استرالیا زندگی کنند.

بررسی اجمالی، در صورتی که بخواهید به استرالیا بروید و به صورت دائم در آنجا سکونت کنید به ویزای خویشاوندی نیاز دارید، زیرا:

 • شما مسن هستید و از نظر مالی به خویشاوندی که در اینجا زندگی می کند وابسته هستید.
 • شما و آخرین فرد باقی مانده از خانواده شریکتان در اینجا زندگی می کند و می خواهید نزدیک آنها باشید.

اگر فقط می خواهید استرالیا را برای مدت زمان کوتاه یا موقتی ببینید به نوع دیگری از ویزا نیاز دارید. باید:

 • وابسته به یک شهروند استرالیایی باشید.
 • وابسته به یک ساکن دائمی استرالیایی باشید.
 • یک شهروند واجد شرایط نیوزلندی
 • شخصی که به آن وابستگی دارید باید 18 سال به بالا باشد.

بررسی اجمالی گزینه های ویزای کاری، شما واجد شرایط درخواست برای ویزای کاری هستید، اگر:

 • مراقبت از یک خویشاوند با شرایط پزشکی دائم یا بلند مدت
 • ارائه پشتیبانی عملی دائمی یا بلند مدت برای کمک به مراقبت از خویشاوند برای یکی از اعضای خانواده در خانه ی خودشان که وضعیت پزشکی بلند مدت یا دائمی دارد.
 • نوع مراقبت یا پشتیبانی نیاز های خویشاوند خود را بیابید.
 • مایل و قادر به کمک به آنها می باشید.

شخصی که نیاز به کمک دارد باید:

 • یک شهروند استرالیایی می باشد، یا
 • شهروند واجد شرایط نیوزلندی می باشد.

شرایط پزشکی آنها توسط ارائه دهنده خدمات بهداشتی مشخص بررسی شده باشد تا مطمئن شوید آنها:

 • نمی توانند از خود مراقبت کنند یا زندگی روزانه ی عادی خود را مدیریت کنند
 • به دلیل وضعیت پزشکی خود نیاز به مراقبت مستقیم دارند.
 • برای ارائه ی مراقبت لازم هیچ خویشاوندی در استرالیا نداشته باشند
 • قادر به دریافت مراقبت مورد نیاز خود از خدمات بهداشتی در استرالیا نیستند

تبدیل ویزای خویشاوندی استرالیا به تابعیت و شهروندی

بسته به نوع ویزای خانوادگی یا خویشاوندی می توانید برای شهروند شدن درخواست دهید. فقط انواع مشخصی از ویزا تحت شرایط خاصی به شما این اجازه را می دهد، پس از دریافت ویزای شریک دائمی (زیر مجموعه 100)، می توانید:

 • به طور نامحدود در استرالیا بمانید.
 • در استرالیا تحصیل و کار کنید.
 • (در صورتی که واجد شرایط باشید) برای شهروند شدن استرالیا درخواست دهید.

ویزای دائم شریک (زیر مجموعه 801) به شما اجازه می دهد تا:

 • به طور نا محدود در استرالیا بمانید
 • در استرالیا تحصیل و کار کنید
 • پس از اینکه واجد شرایط شدید برای شهروندی استرالیا درخواست دهید

زیر مجموعه های 804 و 103 به شما اجازه می دهد تا (در صورت واجد شرایط بودن) برای شهروندی استرالیا درخواست دهید. ویزای مشارکتی (موقتی) والد، زیر مجموعه 173، این اجازه را نمی دهد، در صورتی که دارای یک فرزند باشید که شهروند استرالیا، ساکن دائم یا شهروند نیوزندی واجد شرایط باشد که در استرالیا مستقر شده است، این ویزا به والدین اجازه می دهد تا 2 سال در استرالیا زندگی کنند. این ویزا موقت می باشد و نمی توان آن را تمدید یا تجدید کرد. جهت اخذ تابعیت و اقامت در استرالیا مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) می توانند شما را راهنمایی کنند.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *