مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

کشور روسیه دارای اقتصادی مختلط با منابع طبیعی عظیم، به ویژه نفت و گاز است. این کشور دارای یازدهمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر تولید ناخالص داخلی اسمی و ششمین اقتصاد بزرگ جهان از نظر برنامه حفاظت از حقوق و دستمزد(PPP) است. در سال 2017، بخش بزرگ خدمات روسیه را 62 درصد از کل تولیدات ناخالص داخلی تشکیل می‌داد. سهم بخش‌های دیگر نیز شامل: بخش صنعتی 32 درصد و بخش کوچک کشاورزی تقریبا 5 درصد بود. نرخ بیکاری در روسیه پایین و نزدیک به 4.5 درصد، و درصد فقر مردم نیز نسبتاً 12.6 درصد است. در صورتی که تمایل به مهاجرت به کشور روسیه دارید یا می‌خواهید در دانشگاه‌های روسیه به تحصیل بپردازید، بهتر است که با مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه، بهترین شهر را برای اقامت خود انتخاب کنید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

وضعیت اقتصادی در کشور روسیه

بیش از 70 درصد از جمعیت مردم روسیه به طور رسمی در طبقه متوسط ​​جامعه قرار می‌گیرند. ذخایر ارزی روسیه 604 میلیارد دلار ارزش دارد و پنجمین دارنده بزرگ در جهان است. نیروی کار آن تقریباً 70 میلیون نفر می‌باشد که از این لحاظ در جایگاه ششم است. صنعت بزرگ خودروسازی روسیه از نظر تولید، دهمین صنعت بزرگ دنیا است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$656
$1626
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$330
$1049
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$327
$577
خوراک
$213
$570
حمل و نقل
$46.1
$121

مقایسه هزینه زندگی در 6 شهر برتر روسیه

هزینه زندگی در روسیه 656 دلار می‌باشد که 1.46 برابر ارزان‌تر از میانگین کل ​​جهان است. روسیه از نظر هزینه زندگی در بین 197 کشور جهان، در رتبه 131 و از نظر بهترین کشور برای زندگی در رتبه 49 قرار می‌گیرد. متوسط ​​حقوق پس از مالیات در روسیه 599 دلار است. این مقدار برای پوشش هزینه‌های زندگی 0.9 ماه کافی می‌باشد.

مسکو

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در مسکو 1027 دلار است که نزدیک به متوسط ​​هزینه زندگی در جهان می‌باشد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 5433 و در روسیه در رتبه اول از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در مسکو 1042 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 1 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 723 (TOP 8٪) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و اولین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. مسکو با جمعیت 12.7 میلیون نفر، اولین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$1027
$2547
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$442
$1467
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$584
$1080
خوراک
$255
$679
حمل و نقل
$91.4
$237

سن پترزبورگ

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در سن پترزبورگ 803 دلار است و در لیست ارزان‌ترین شهرهای جهان رتبه 35 را دارد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 6015 و در روسیه در رتبه سوم از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در سن پترزبورگ 660 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 0.8 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 1191 (TOP 13٪) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و چهارمین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. سن پترزبورگ با جمعیت 5.38 میلیون نفر، دومین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$803
$2024
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$401
$1280
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$402
$743
خوراک
$225
$601
حمل و نقل
$93
$237

نووسیبیرسک

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در نووسیبیرسک 620 دلار است و در لیست گران‌ترین شهرهای جهان رتبه 23 را دارد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 7115 و در روسیه در رتبه 26 از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در نووسیبیرسک 523 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 0.8 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 1730 (TOP 19) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و ششمین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. نووسیبیرسک با تخمین 1.6 میلیون نفر، سومین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$620
$1610
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$347
$1073
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$273
$537
خوراک
$233
$632
حمل و نقل
$35.7
$96.7

یکاترینبورگ

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در یکاترینبورگ 625 دلار است و در لیست ارزان‌ترین شهرهای جهان رتبه 23 را دارد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 7083 و در روسیه در رتبه 23 از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در یکاترینبورگ 772 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 1.2 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 968 (TOP 11٪) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و حدودا سومین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. یکاترینبورگ با جمعیت 1.47 میلیون نفر، چهارمین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$625
$1477
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$323
$964
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$301
$512
خوراک
$191
$504
حمل و نقل
$51.9
$133

نیژنی نووگورود

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در نیژنی نوگورود 636 دلار است و در لیست ارزان‌ترین شهرهای جهان رتبه 24 را دارد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 7003 و در روسیه در رتبه 21 از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در نیژنی نوگورود 481 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 0.8 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 4820 (TOP 52٪) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و یازدهمین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. نیژنی نوگورود با جمعیت 1.26 میلیون نفر، پنجمین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$636
$1613
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$336
$1068
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$300
$545
خوراک
$213
$571
حمل و نقل
$47.2
$120

کازان

مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

میانگین هزینه زندگی در کازان 683 دلار است و در لیست ارزان‌ترین شهرهای جهان رتبه 29 را دارد. این شهر در لیست جهانی از 9294 جایگاه، در رتبه 6551 و در روسیه در رتبه 16 از 122 شهر مناسب برای زندگی قرار می‌گیرد.

متوسط ​​حقوق پس از مالیات در کازان 539 دلار می‌باشد، که برای پوشش هزینه‌های زندگی به مدت 0.8 ماه کافی است. این شهر دارای رتبه 875 (TOP 10٪) در لیست بهترین مکان‌های زندگی در جهان و دومین شهر برتر برای زندگی در روسیه می‌باشد. کازان با جمعیت 1.24 میلیون نفر، ششمین شهر بزرگ روسیه است.

هزینه‌هابرای یک نفربرای خانواده چهار نفره
کل هزینه‌ها با اجاره منزل
$683
$1866
کل هزینه‌ها بدون اجاره منزل
$350
$1176
اجاره منزل و خدمات رفاهی
$332
$690
خوراک
$239
$650
حمل و نقل
$48.6
$123

مقایسه هزینه زندگی در دیگر شهرهای روسیه

در جدول زیر، میانگین هزینه زندگی هر ماه در شهرهای دیگر روسیه را به طور خلاصه جمع‌آوری نموده‌ایم. بررسی کنید:

چلیابینسک$452ساراتوف$522مخاچ قلعه$512سواستوپول $742
امسک$465تیومن$622تومسک$483چبوکساری $483
سامارا$614تولیاتی$517اورنبورگ$535تولا $546
روستوف$570ایژوسک$413کمروو$500کالینین‌گراد $567
اوفا$561بارنائول$428نووکوزنتسک %569بالاشیخا $622
کراسنویارسک$490اولیانوفسک$600ریازان $489کورسک $404
پرم$564ایرکوتسک$486آستراخان$461استاوروپول $510
ورونژ$489خاباروفسک$733نابرژنیه چلنی$484اولان‌اوده $569
ولگوگراد$506یاروسلاول$537پنزا $447تور $520
کراسنودار$518ولادی وستوک$800لیپتسک $453سوچی$721

سوالات متداول درباره مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه

هزینه متوسط زندگی در روسیه چقدر است؟

هزینه زندگی برای یک خانواده چهار نفره، بدون اجاره ماهیانه 1.819 دلار است. مخارج ماهانه یک فرد مجرد نیز 518 دلار بدون اجاره است. سرمایه مورد نیاز زندگی در روسیه به طور متوسط ​​47.90% کمتر از ایالات متحده است.

برای زندگی راحت در روسیه چه مقدار درآمد نیاز است؟

برای زندگی راحت یک خانواده در روسیه، حداقل دستمزد باید 200.000 روبل (3000 دلار) در ماه باشد. البته خبر خوب این است که، در روسیه مردم با درآمدی کم‌تر از این میزان نیز زندگی می‌کنند.

گران‌ترین شهر برای زندگی و مهاجرت در روسیه کدام است؟

گران‌ترین شهر برای زندگی و مهاجرت در روسیه، “مسکو”، پایتخت این کشور است.

متوسط درآمد پس از مالیات در روسیه چقدر است؟

متوسط درآمد پس از احتساب مالیات در کشور روسیه، 599$ است.

زندگی مهاجران در روسیه به طور کلی راحت و کم هزینه است. هزینه‌هایی مانند مواد غذایی، قبوض آب، برق و حمل و نقل حتی در شهرهای بزرگ مانند مسکو نیز بسیار ارزان است. در خارج از کلان شهرهای بزرگ، قیمت‌ها حتی کم‌تر نیز هستند.

اگر علاقه‌مند به مهاجرت به روسیه هستید یا می‌خواهید در یکی از دانشگاه‌ها جهت دریافت پذیرش تحصیل در روسیه اقدام کنید، هزینه یکی از مولفه‌های مهم زندگی شما خواهد بود. با مقایسه هزینه زندگی در شهرهای روسیه، می‌توانید اطلاعات لازم را جهت تصمیم‌گیری بهتر کسب کنید. همچنین شما می‌توانید جهت دریافت مشاوره با کارشناسان باتجربه موسسه مهاجرتی اصطهباناتی نیز تماس بگیرید.

مقاله مرتبط: هزینه زندگی در روسیه

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *