مهاجرت، کلیدی در بهبود اقتصادی کانادا

مهاجرت، کلیدی در بهبود اقتصادی کانادا

سال گذشته بیمار از شهر ووهان چین شروع شد و کل دنیا را فرا گرفت. این بیماری که با نام کووید ۱۹ شناخته می شود، کشور ها را با مشکلات بسیاری مواجه کرده است.‌ تاثیر بیماری کرونا ویروس را می توان در بخش های مهاجرتی هم دید. البته بر طبق بررسی های صورت گرفته، اصلی ترین مشکل برای کشور ها، مسئله اقتصادی ناشی از همه گیری گرونا ویروس است. کانادا هم مانند سایر کشور ها تحت تاثیر مسائل اقتصادی ناشی از بیماری همه گیر کرونا قرار گرفته است و در این میان مهاجرت کلیدی در بهبود اقتصادی کانادا به شمار می رود.

مهاجرت، کلیدی در بهبود اقتصا