مسیر اقتصادی مهاجرتی کانادا در دوران کرونا

مسیر اقتصادی مهاجرتی کانادا در دوران کرونا ۲۰۲۱

مهاجرت به کانادا در سال ۲۰۲۰ به دلیل شیوع ویروس کرونا با مشکلاتی مواجه شد و در این روند بسیاری از متقاضیان نتوانستند مهاجرت به کانادا را در مسیر خود داشته باشند. در واقع کانادا در این سال به دلیل همه گیری ویروس از شرایط مهاجرتی خود بسیار قاصله داشته است. اما به تازگی شرایطی معرفی شده است که مسیر اقتصادی مهاجرتی کانادا در سال ۲۰۲۱ را ترسیم می کنند. البته شرایط دقیق این خبر و اطلاعیه در هفته های آتی منتشر می شود.

مسیر اقتصادی مهاجرتی کانادا ۲۰۲۱

همان طور که می دانید کاناد