افزایش علاقه مهاجرت به کانادا در دوران کرونا

افزایش علاقه مهاجرت به کانادا در دوران کرونا

علاقه مهاجرت به کانادا بین آوریل و آگوست سال ۲۰۲۰ افزایش یافته است. هرچه پیشرفت بیماری همه گیر تر می شود ، طبق نظرسنجی جدید ، بیشتر افراد گزارش می دهند که علاقه مندی به مها