دانشگاه کراسنویارسکی

دوره های دانشگاه کراسنویارسکی

دانشگاه ایالتی کراسنویارسکی در سال 1963 در کراسنویارسکی سیبری، روسیه تاسیس شد. در نوامبر 2006 دانشگاه كراسنويارسكي با 3 د&#