دانشگاه شنژن چین

دانشگاه شنژن چین

نام بردن از دانشگاه جامع تمام وقت که توسط شورای دولتی جمهوری خلق چین تأیید شده را می توان به دانشگاه شنژن (SZU) نسبت داد که از سوی دولت محلی شنژن تامین می شود.

پذیرش دانشگاه شنژن چین

SZU در سال 1983 تأسیس شد و اولین سال ثبت نام خود را همان سالی که دنگ شیائوپینگ “سرعت شنژن” نامیده بود، برعهده گرفت. در خط ساحلی خوش منظره ی خلیج کوچک شنژن در چین جنوبی، 1.44 کیلومتر مربع SZU واقع شده است، که دریاچه ی خود را، در تپه های پوشیده