دانشگاه تربیت بدنی اتریش

برای افرادی که به فکر مهاجرت به اتریش هستند، منابع مناسب آموزش به طور گسترده در این کشور وجود دارد، منظور از منابع آموزش همان دانشگاه ها و کالج های فنی است که فرد را آماده حضور گسترده در بازار بین المللی و یا داخلی کشور اتریش می کند. اتریش کشوری با یکی از بهترین ویژگی های زندگی در جهان است که پایتخت آن وین است. علاوه بر این ها مزیت هایی وجود دارد که شما می توانید از طریق مطالعه در دانشگاه تربیت بدنی اتریش به آنها دست یابید. مزایایی از جمله کار دائم و اقامت این کشور و همچنین درآمد سطح بالا. به منطور کسب آگاهی بیشتر ادامه مقاله را بخوانید و در صورت نیاز به اطلاعات با مشاورین ما در موسسه حقوقی توسعه گران دفاتر شیراز و تهران در تماس باشید.

مشاوره رایگان
مشاوره رایگان

اسامی دانشگاه های تحصیل رشته تربیت بدنی اتریش

دانشگاه آلبرتا سنکت پولتن، اتریش

تحصیلات تربیت بدنی – رشته كینزیولوژی و مطالعات ورزشی در دانشگاه آلبرتا را می توان به عنوان لیسانس هنر یا لیسانس علوم در نظر گرفت و این امکان را به دانشجویان می دهد که بسیاری از گزینه های حرفه ای را دنبال کنند.

 • 15295 یورو در سال
 •  4 ساله
 •  لیسانس تمام وقت

کوفشتاین تیرول فاخ هوخشوله- دانشگاه علوم کاربردی

کارشناسی ارشد ورزش، مدیریت فرهنگ و رویدادهای ورزشی FT – این برنامه مقطع کارشناسی ارشد به عنوان یک دوره مدیریت در زمینه های هم افزایی ورزش، فرهنگ و همچنین مدیریت رویدادها با تمرکز بین المللی تدوین شده است. این برنامه به طور کامل به زبان انگلیسی توسط افرادی که زبان مادر آن ها انگلیسی است از کشور های انگلیس، ایرلند، کانادا و استرالیا تدریس می شود. تاکید اصلی بر توسعه مهارتهای استراتژیک و رهبری می باشد. مرکز این برنامه، تحلیل و برداشت و همچنین جهت گیری تحقیق است. با درج مباحث علمی فعلی، اتحاد تحقیق و موضوع تضمین می شود. این امر منجر به یک رویکرد بین رشته ای منحصر به فرد برای تسلط بر عناصر و مفاد ساختاری درگیر در مدیریت مشاغل ورزشی، فرهنگی و رویدادها می شود.

اتریش کوفشتاین

 • مدرک کارشناسی
 •  زبان آلمانی

 بد گلیشنبرگ،اتریش

 • مدیریت بهداشت و درمان در جهانگردی

دانشگاه علمی کاربردی جوآن گراس

 • حوزه موضوع:تربیت بدنی، گردشگری، خدمات
 • زبان آلمانی

گراس اتریش

 • حرکت و ورزش

دانشگاه گراس

 •  حوزه موضوعي: تربيت بدني، گردشگری، خدمات
 •   زبان آلمانی

 اینسبروک اتریش

 •  حرکت و ورزش

 دانشگاه اینسبروک

 •  حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

سالزبورگ، اتریش

 • حرکت و ورزش

دانشگاه سالزبورگ

 • حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

وین، اتریش

 •  حرکت و ورزش

 دانشگاه وین

 •  حوزه موضوع: گردشگری تربیت بدنی، خدمات
 • زبان آلمانی

 گراس، اتریش

 • تربیت بدنی برای مدارس متوسطه

دانشگاه تحصیلی اشتایمارک

 • حوزه موضوع: تربیت بدنی، گردشگری، خدمات
 • زبان آلمانی

 گراس، اتریش

 •  ورزش و علوم حرکات انسانی

دانشگاه گراس

 • حوزه موضوع: تربیت بدنی، گردشگری، خدمات
 • زبان آلمانی

سالزبورگ، اتریش

 • ورزش و علوم حرکات انسانی

دانشگاه سالزبورگ

 • حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

زیریشن والرزی، اتریش

 •  مدیریت ورزشی و مدیریت رویداد

دانشگاه سیبورگ کسل

 • حوزه موضوعي: تریت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

اینسبروک، اتریش

 •  علوم ورزشی

دانشگاه اینسبروک

 •  حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

وین، اتریش

 • علوم ورزشی

دانشگاه وین

 •  حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی

کوفشتاین، اتریش

 •  ورزش، فرهنگ و مدیریت بحران

دانشگاه علمی کاربردی کوفشتین

 • حوزه موضوعي: آموزش بدني، گردشگري، خدمات
 •  زبان انگلیسی

وین، اتریش

 • گردشگری، مدیریت و هدایت هتل

دانشگاه مودول وین

 • حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان آلمانی زبان انگلیسی

اینسبروک، اتریش

 • مطالعات تجارت گردشگری

مرکز مدیریت MCI اینسبروک- هوخشوله بین المللی

 • حوزه موضوعي:تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 • زبان انگلیسی

وین، اتریش

 • گردشگری، مدیریت و هدایت هتل

دانشگاه مودول وین

 • حوزه موضوعي: تربیت بدني، گردشگري، خدمات
 •  زبان آلمانی

وینر نوستاد، اتریش

 • آموزش و ورزش

دانشگاه علوم کاربردی وینر نوستاد

 • حوزه موضوعي:تربیت بدني، گردشگري، خدمات
تحصیل دکترای تربیت بدنی در اتریش

تحصیل دکترای تربیت بدنی در اتریش

تحصیل دکترای تربیت بدنی در اتریش

پذیرش در رشته تربیت بدنی و ورزش نیازمند مدرک دانشگاهی فوق لیسانس ( یا گواهینامه آموزشی ) در رشته های مرتبط به این رشته دانشگاهی می باشد. مدارک دانشگاهی فوق لیسانس یا گواهی آموزشی گرفته شده از یک دانشگاه علوم کاربردی برای هر متقاضی الزامی است. در صورتی که معادل سازی براساس اصول انجام شود و برخی صلاحیت ها ندیده گرفته شوند، به منظور معادل سازی کامل، آزمون مکمل ممکن است مورد نیاز باشد. این آزمون ها بایستی در طی برنامه دوره دکترا گذرانده شود.

واحدهای درسی و پایان نامه ها و مقاله ها

 • 30 واحد درسی- واحد درسی پایان نامه 
 • 150 واحد درسی- واحدهای درسی
 • 5 واحد درسی- واحد درسی پایان نامه

مهارت های عمومی

 • 5 واحد درسی- واحدهای درسی
 • 5 واحد درسی تجزیه و تحلیل و تفسیر نتیجه تحقیقات 1
 • 5 واحد درسی تجزیه و تحلیل و تفسیر نتیجه تحقیقات 2
 • 5 واحد درسی-ارائه نتایج تحقیقات خود دانشجو
 • 5 واحد درسی دفاع از پایان نامه دکترا

واحدهای درسی پایان نامه یک کار علمی است که در مقایسه با یک گواهی آموزشی یا پایان نامه فوق لیسانس به منظور اثبات قابلیت هر دانشجو با پرسش های علمی در یک روش مستقلانه به کار می رود. موضوع پایان نامه از دروس اصلی علوم ورزشی انتخاب می شود و یا باید یک موضوع مرتبط با دروس و واحدهای علوم ورزشی باشد. پایان نامه می تواند مجموعه ای از مقاله هایی باشد که با حوزه مقاله یا روش های آن مرتبط باشد. معیارهای کیفیت ذکر شده در برنامه تحصیلی معتبر می باشند. در صورتی که مقاله و پایان نامه توسط چندین دانشجو نوشته شده باشد همکاری و کمک دانشجوی مورد نظر بایستی به طور واضح و دقیق در پایان نامه ذکر شود.

هر دانشجو موظف به معرفی یک گروه ناظر متشکل از حداقل دو نفر (هیئت بررسی پایان نامه) و منصوب کردن یکی از آنها به عنوان استاد راهنما با مسئولیت بیشتر می باشد. معرفی استاد راهنما(به استثنای استاد راهنمای اصلی) از حوزه های مرتبط با موضوع اصلی پایان نامه بلامانع است. قبل از شروع به کار، دانشجو باید موضوع مقاله و پایان نامه و استاد مشاوران رابه صورت کتبی به مدیر مطالعات ارائه دهد. موضوع مقاله و پایان نامه و استاد مشاوران به منظور پذیرش مورد بررسی و مطالعه قرار می گیرند، اگر مدیر مطالعات ظرف مدت یک ماه پس از دریافت پایان نامه رای مخالف به این موضوع پایان نامه و استاد مشاوران ندهد پایان نامه و استاد مشاوران مورد پذیرش قرار می گیرند.

مهارت ها و صلاحیت ها

فارغ تحصیل شدن از این دوره تحصیلی دکترا مستقلا توانایی دربرگیری موضوعاتی در علم ورزش را با درجه بالای علمی و تخصص روش شناسی را برای فارغ تحصیلان فراهم می کند. علاوه بر موضوع تخصصی و مهارت و تبحر روش شناسی، فارغ تحصیلان توانایی های علمی عمومی و ارتباطی نیز کسب می کنند که برای فرصت های شغلی علمی موفق در بخش های علمی و اقتصادی و عمومی مورد نیاز می باشد:

 • 1- برخورداری از دانش و آگاهی در مورد موضوعات درسی علوم ورزشی در همان حوزه اصلی تحصیلی
 • 2- برخورداری از دانش و آگاهی دقیق و مفصل در حوزه هایی از علوم که به منظور تکمیل موفقیت آمیز بودن پایان نامه ضروری است به ویژه در حوزه های مرتبط با علوم ورزشی و تربیت بدنی
 • 3- برخورداری از مهارت و تبحر در برنامه ریزی و طراحی و درک و تفسیر پروژه های علمی از جمله روش های کاربردی مهم در علوم ورزشی به منظور رسیدگی و پردازش موضوع مقاله و پایان نامه
 • 4- برخورداری از دانش و آگاهی مختلف و متنوع در جهت ارزیابی آثار علمی از جمله پایگاه داده های مربوط و تفسیر انتقادی آثار علمی
 • 5- توانایی ارائه مستقلانه یافته های علمی و بحث و تبادل نظر و تجزیه و تحلیل انتقادی یافته های علمی خود و دیگران در مقابل مخاطبان و مراجع ذی صلاح
 • 6- درک و فهم این حرفه به عنوان یک دانشمند/ محقق مستقل علمی در محیط های علمی و تجاری و عمومی
 • 7- برخورداری از دانش بکارگیری آمار و ارقام در جهت کسب و تحلیل داده های علمی
 • 8- توانایی تالیف و نگارش کتاب ها و آثار علمی
 • 9- توانایی ارائه درخواست برای جلب حمایت های مالی تحقیقی

شرایط اخذ پذیرش تربیت بدنی در اتریش

 به منظور اخذ پذیرش در دوره رشته کارشناسی علوم ورزشی و تربیت بدنی بایستی مدارک واجد شرایط ورود به تحصیلات عالی را داشته باشید و با موفقیت در امتحان ورودی قبول شده باشید که قابلیت ها و مهارت های جنبشی و تحرک دانشجویان را ارزیابی می کند. علاوه بر این دانشجویان بایستی مهارت های اولیه اسکی در ارتفاعات را داشته باشند. لطفا به معیارهای بیشتر و تاریخ آزمون و دیگر شرایط آن لاین برای تعیین معادل سازی و هم ارزی توجه کنید:

پذیرش در دوره فوق لیسانس در صورتی امکان پذیر است که دانشجو دوره کارشناسی را در رشته مربوطه تکمیل کرده باشد. به عنوان بخشی از تعیین هم ارزی و معادل سازی این موضوعات اصلی در مورد برنامه دوره کارشناسی مربوط نیز ارزیابی خواهد شد:

 • * 10 واحد درسی: اصول پزشکی 
 • * 15 واحد درسی: آموزش ورزش ها و فیزیولوژی ورزش
 • * 30 واحد درسی: حرکت شناسی و آموزش علوم
 • * 20 واحد درسی: پیشگیری و توانبخشی 
 • *5 واحد درسی: آمار،روش های میدانی و تجربی
 • * 25 واحد درسی: آموزش مبتنی بر تئوری (از جمله ورزش هایی در ارتفاع زیاد)

در مسابقه ها و رویدادهایی که این هم ارزی و معادل سازی بر اساس اصول و قاعده کلی انجام می گیرد و از صلاحیت های خاصی بنا به این معادل سازی و هم ارزی چشم پوشیده می شود، شرکت در امتحان های مکمل و اضافی ضروری است. این امتحان ها بایستی در طی دوره فوق لیسانس گذرانده شوند.

شرایط تحصیل رشته تربیت بدنی در اتریش

شرایط تحصیل رشته تربیت بدنی در اتریش

شرایط تحصیل رشته تربیت بدنی در اتریش

رشته تربیت بدنی و ورزش به بررسی حرکات جسمی و تمرینات بدنی و فواید سلامتی می پردازد که از فعالیت های فیزیکی و تمرینات جسمی نشات می گیرد. رشته تربیت بدنی از ادغام دانش تئوری در مورد ساختار و مکانیسم بدن انسان، علم تغذیه و آموزش تکنیکی و فنی در مورد عملکرد بهینه سازی به وجود آمده است. برنامه های رشته تربیت بدنی از طریق کلاسهای علمی و سمینارها انجام می شود اما دانشجویان در جلسه ها و کلاس های عملی در تسهیلات ورزشی مختلف مانند زمین و محوطه بازی، زمین های ورزشی، ورزشگاهها و استخرهای شنا شرکت می کنند.

موضوعات درسی رشته تربیت بدنی شامل این موارد است: فیزیولوژی ورزشی و تمرین بدنی–بیومکانیک( کاربرد روش های مکانیک در بررسی ساختار و کارکرد سازه وارهای زنده)، کنترل ماهیچه ها و تحرک بدن و آموزش –آماده سازی ( تخصصی در ورزش) و قدرت بدنی-آناتومی و فیزیولوژی مقدماتی بدن انسان-اصول علم تغذیه انسان.

رشته دانشگاهی تربیت بدنی دانشجویان را با دانش کلی کارآموزی و تمرین، پیشگیری از حوادث و صدمه ها و تجزیه و تحلیل تکنیک ها به منظور آماده سازی ورزشکاران حرفه ای مجهز و آماده می کند. آن ها با استفاده از تکنیک ها و شیوه های مناسب،توانایی هایی را در جهت طرح و برنامه ریزی و اجرای فعالیت های عملی کسب می کنند. علوم ورزشی و تربیت بدنی قابلیت ایجاد ارتباط میان فعالیت های مختلف فیزیکی و ساختار بیولوژیکی بدن انسان را نیز دارا می باشد.

فرصت های شغلی برای فارغ تحصیلان این رشته شامل شغل های زیر می باشد: معلم و مربی آموزش تربیت بدنی و ورزش- کارشناس تغذیه- تحلیلگر عملکرد- مربی / درمانگر ورزشی- مدیر مرکز تناسب اندام-متخصص قدرت بدنی و آماده سازی (تخصصی در ورزش).

آموزش ورزش و تربیت بدنی

از آنجا که جامعه ما هر روز بیشتر در عدم فعالیت و بی تحرکی و بی جنبشی فرو می رود، ارتباط میان فعالیت فیزیکی، ورزش، سلامتی و سرگرمی و تفریح هرگز اهمیت چندانی نداشته است. رشته آموزش تربیت بدنی نه تنها برای انتخاب حرفه و شغل در حوزه علوم ورزشی یا آموزش تربیت بدنی حائز اهمیت است بلکه این رشته به دانشجویان دانش و آگاهی لازم در حوزه ورزش و تندرستی و سلامتی را ارائه می دهد که به کانادایی ها کمک می کند تا در حال حاضر و در آینده سلامت باشند. 

شرایط کار رشته تربیت بدنی در اتریش

چه فرصت های شغلی دارم؟ مشاغل ممکن برای فارغ تحصیل شدن در رشته لیسانس علوم ورزشی و تشریح حرکات بدنی انسانی شامل این موارد می باشد: مشاوره علمی- ورزشی( حرفه تحت نظارت)، اشتغال در تسهیلات ورزشی، مشارکت در باشگاه ورزشی، ورزش و تمرین های ورزشی برای کودکان و سالخوردگان و بزرگسالان و افراد مسن در جهت ارتقا سلامت فرد در حوزه ورزش با عملکرد عالی، ورزش های تفریحی، ورزش های مد روز و مسابقات ورزشی، برنامه های ورزشی برای ارتقا سلامت محل کار، گردشگردی در اوقات فراغت و مسابقات، توسعه و تولید وسایل و ابزار ورزشی، مراقبت های بهداشتی، اشتغال علمی در حوزه ورزش و تمرین بدنی، و همچنین ورزش درمانی است.

فارغ تحصیلان فوق لیسانس علوم ورزشی قابلیت انتقال یک مفهوم با کیفیت بالا و مبتنی بر تقاضا را دارا می باشند و بر ورزش های هدفمند و تحرک متمرکز می باشند. فارغ تحصیلان می توانند کارهای علمی را به طور مستقلانه انجام دهند و پروژه های تحقیقی را در حوزه های مختلف سلامت کلی و ورزش های رقابتی ارائه دهند.

فارغ تحصیلان چنان از معلومات دانشگاهی ژرف و پیشرفته ورزشی -علمی برخوردارند که آن ها را قادر می سازد تا موقعیت های شغلی مدیریت مربوط به ورزش را با برنامه ریزی همه جانبه و گسترده و تابع تصمیم گیری را در دست گیرند. استراتژی های حل مسئله چالش های جدیدی است و شرح و تفضیل مفاهیم مناسب و فهم موفقیت آمیز را به ذهن القاء می کند.

با مشاورین ما در موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی (توسعه گران مهر) همراه باشید چرا که شما قادر خواهید بود تا آنچه را نیاز دارید از آنها بپرسید تا شما را از هزینه زندگی در اتریش و سایر شرایط مورد بحث درباره دانشگاه تربیت بدنی اتریش به صورت کامل آشنا کنیم.

آیا این مطلب برای شما مفید بود؟

مطالب مرتبط

2 دیدگاه برای “دانشگاه تربیت بدنی اتریش

 1. آناهیتا آزمون گفت:

  اسم دانشگاه تربیت بدنیه اتریش چیه؟؟و آیا مورد تایید وزارت علوم ایران هست یا خیر؟؟؟

  1. مشاور تحصیلی و اعزام دانشجو گفت:

   با سلام
   دانشگاه تربیت بدنی اتریش نیز همانند بسیار دیگری از دانشگاه های این کشور، مورد تایید وزارت علوم و بهداشت می باشد.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *