تابعیت و اقامت در پاکستان

تابعیت و اقامت در پاکستان

قانون تابعیت و اقامت در پاکستان بر اساس مجموعه قوانین تابعیت مصوب 13 آوریل 1951 استوار گردیده است.

قانون تابعیت و اقامت و راه های اخذ اقامت یا اخذ شهروندی پاکستان چگونه است ؟ ایا کودک با تولد در این کشور از اتباع کشور محسوب می شود و میتواند تابعیت و اقامت پاکستان کسب کند ؟ چه مدت ماندن در کشور موجب اخذ تابعیت و اقامت پاکستان می شود؟ آیا با ازدواج هم می توان تابعیت و اقامت را به دست آورد؟

در این مقاله شما با مباحثی نظیر راه های مهاجرت نظیر شرایط مهاجرت ا