بهترین دانشگاه پزشکی در چین

بهترین دانشگاه پزشکی در چین

در حدود 150 دانشکده پزشکی در چین وجود دارد که حدود 45 کالج پزشکی در چین دانشجویان بین المللی را می پذیرند. دانش آموزانی که به دنبال پذیرش در چین هستند، باید اطمینان حاصل کنند که دانشگاه انتخاب شده دارای امکانات آموزشی مناسب در محیط با زبان انگلیسی است. در ادامه مقاله به بهترین دانشگاه پزشکی در چین اشاره کرده ا&