تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جنوب شرقی چین

تحصیل در دانشگاه جنوب شرقی چین

دانشگاه علوم پزشکی جنوب شرقی چین (SEU) یکی از دانشگاه های ملی است که به طور مستقیم تابع MOE چین است و در “985 پروژه” و “211 پروژه” ذکر شده است. منشاء SEU میتواند به سال 1902 برگردد، زمانی که این دانشگاه به عنوان کالج عادی Sanjiang تاسیس شد. با یک پردیس اصلی واقع در مرکز شهر پایتخت باستانی نانجینگ، SEU  در حال حاضر دارای 4 پردیس می باشد که کل مساحت 427 هکتار را پوشش می دهد.

شرایط تحصیل در دانشگاه علوم پزشکی جنوب شرقی چین

منشاء دانشکده ی پزشکی از دانشگاه ملی مرکزی در سال 1935 و پس از آن، از کالج پزشکی راه آهن نانجینگ پیش از پیوستن آن به SEU  بوده است. در حال حاضر، این مدرسه دارای 6 بخش پزشکی عمومی و همچنین 12 گروه پزشکی بالینی می باشد. همچنین دارای 14 موسسات تحقیقاتی که به تحقیق اختصاص داده شده ، یک مرکز آموزشی برای آزمایش های پزشکی، و 2 آزمایشگاه کلیدی با حمایت مالی استان جیانگ سو وMOE.  می باشد. 10 بیمارستان آموزشی که