مهاجرت از طریق ویزا ازدواج در اسپانیا

مهاجرت از طریق ویزای ازدواج اسپانیا

اگر شما قصد برنامه ریزی کردن جهت ازدواج در اسپانیا را در سر دارید بادید بدانید که این فرایند تحت بوروکراتیک خواهد بود و تمامی مناطق زندگی را در بر خواهد گرفت.  مقاله مذکور به کمک همکاران موسسه حقوقی برگزیده اصطهباناتی شیراز (توسعه گران مهر) مهیا شده است. جهت کسب اطلاعات بیشتر  در زمینه شرایط ازدواج در اسپانیا می توانید با مشاورین موسسه تماس حاصل فرمایید. اخیراً روش اخذ اقامت اسپانیا از طریق تمکن مالی پرطرفدار شده است.

مراسم ازدواج در اسپانیا

ازدواج مدنی: ازدواج مدنی به فرایند ازدواج از طریق قانونی که جنبه های مذهبی را در خواهد گرفت اطلاق می شود. باید بدانید که با ازدواج کردن از این طریق تمامی حقوق مالکیت، ارث، حقوق بازنشستگی افراد حفظ خ&#