دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش

دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش

در این صفحه می توانید دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش را مشاهده فرمایید. دانشگاه های مورد تایید وزارت علوم در اتریش به دو دسته تقسیم می شوند، یکی دانشگاه های و دیگری مراکز فنی حرفه ای می باشند. دانشگاه های اتریش عملاً از دانشگاه های معتبر در سطح اروپا می باشند. رتبه علمی بعضی از دانشگاه های اتریش مثل دانشگاه Universität Wien اتریش دارای رتبه 69 در بین 12000 دانشگاه برتر می باشد. دانشگاه های مورد