کانادا مقصدی مناسب برای متخصصان فناوری

کانادا مقصدی مناسب برای متخصصان فناوری

برای مهاجرت به کانادا روش های مختلفی وجود دارد. متخصصان زیادی نیز برای مهاجرت به این کشور اقدام می کنند. در گذشته اما عموما مقصد متخصصان فناوری کشور آمریکا بود. این افراد تمایل داشتند برای حضور در آمریکا اقدام کنند